( 26 septembre, 2016 )

Pou yln sitwayen nan ginen

Van nan bwa pwolonje soufrans ou
Rive lòt bò lanmè,
Grenn pwomennen simaye foto w nan tout kalfou,
Ou se yon delekan,
ou pwente dwèt sou Leta.

Se pa sèl nan Ginen
Solèy pise nan rèv
Tankou lapli mwa me
Toupatou se konsa,
Leta pòtre  chwal
K ap galonnen nan  savann
Chifonnen kouray
Mèt lawouze

Se pa sèl nan Ginen
Moun pye atè pa monte tab
Bon konprann antòtye
Nan kòd ledikasyon popetwèl
Nan pòch zotobre

Lanmè tounen simityè
Nan pousib rèv,
Bouch lanmè bave san,
Barikad monte 17 wotè
Pou anpeche
Manman poul
Wè koulè ze l fin pouse

Bò lòt bò ak bò isit pa depaman
Malere ak Leta pa chita nan menm klas
Menm si yo ta kole
Yo chita do nan do

Swa  isit oubyen lòt bò
Lepèp tounen medsin pou pase gonfliman
Yon revolisyonè se yon moun,
Solèy va gen pou l ba w ochan.

 

Toli

(Lòsyè pwezi pou granni)

|