( 21 février, 2015 )

DEKLARASYON

Jodi a java kèm byen mi
M’oblijje petel poum diw sam santi
Konbyen grenn digo ki fè lanmè ble?
Konbyen barik sèl ki fè lanmè sale? 
Reponn mwen san manti
Mwen pap baw manti,
Fè yon imajine wa dekouvri sam santi.
Lanmou an bosalem tankou chwal abwa,
 
Sim pa diw sa map gaga.
Pranm tankou yon pèleren nan pye  vyèj mirak,
Pran kèm, fèmenl nan pak.
 
 
Toli
( 21 février, 2015 )

TOUF ZÈB

Branch ou yo se jwèt mwen,

Nan ou mwen aprann penyen,
Souye figim, Karesem, 
Kòde nan plim jem.
Pouse, pouse pouw ba menm travay poul fè
Mwen pap netwayew devan grandizè
Pou yo pa  vòlè kout kòd,
Lakay granmoun gen lòd.
Ou se zoryem, matla m, repozwa
Lè lwa sele chwal mwen m’ voye tafya.
Kite branch ou yo kole nan lang mwen,
……
Layite kòw 2 bò chemen.
Sèlman lè laravin ap desann
Metem okouran.
 
Toli
 
 
 
touf zeb
Album : touf zeb

2 images
Voir l'album
 
( 2 février, 2015 )

DEVENN PAM

Mwen redi kase chèn foure men nan dife
Poum  pran libète,
Yo di se radiyès, yo fèm peye.
Map naje poum soti,
Yo koupe tout branch zèb ki ta edem sove lavi.
 
Tankou militon ki pann sou bouch tou,
Legzistans mwen frajil.
Tout chimen rèv mwen lagem sou boulva egzil
Mwen sanble bliye non mèt kalfou.
 
Yo fèm kwè map jwenn chapo lakansyèl  nan tèt dlo,
Pou yo ka jwenn dlo pou yo banbile,
Yo dim vyann kochon bon pou apse
Pou yo ka jwenn zo pou yo souse.
 
Bondye pini chen li bal maleng kotel pa ka niche,
Men mwen konnen tou li pouse mouch pou bèt ki pa gen ke.
 
 
Toli
( 30 décembre, 2014 )

Jwèt nan pwezi

Mwen jwe poum pa dejwe,

Mwen fè jwèt poum pa pèdi tèt

 Nan tete dwètPas de droits sur l'album

Mwen jwe ak pwezi

Pou m tchoula lavi,

Adousi gèp ak lapawoli,

Soule foli, Andòmi dezi

Poum pa pèdi

Nan fofile pase nan je zegwi

Poum al bouske lanfè ak paradi,

Lèm konnen lanfè pa twò lwen bò isit

Mwen pap jwe poum pèdi,

Tout sa lòt moun pèdi

Mwen mete yo nan pwezi,

Mwen jwe ak pwen, ak vigil,

Mwen jwe ak pwen vigil

Mwen met aksan, menm sil grav l’ap pran fòs

Mwen fòse laverite fè pòs

Nan seremoni lide kap fèt nan salon ekriti

 

 Mwen jwe, mwen swe,

 menm pap fatige

mwen jwe pyano, m jwe gita

m bat tanbou, m souke tchatcha

mwen chante, mwen boula

mwen boula ak madan sara

kap batay ak lavi poul kenbe wòb lespwa

mwen sote kòd ak ti fifi ki gen  lamizè kòm sèl espwa

 teke mab ak timoun bò anba

kap kenbe mouch, manje tèt jete mmda

Kite m jwe poum pa kriye

chak grenn mo se tankou yon gout dlo ki tap tonbe

menm si yo di granmoun pa jwe, kitem jwe

paske se yon jwèt ki pa jwèt, sew jwèt serye

 menm si  chen an grangou, lap vin jwe.

Mwen jwe ak pwezi

Poum’ met lavi toutouni

Lonje men bay tout sa ki vle febli

Mwen jwe ak pwezi poum pran gou lanmou

Nan lang nou, nou fè lanmou

Lèm di gita, m di tchatcha, li pa mizik men se lanmou

 

Mwen jwe poum pa dejwe

Mwen jwe, mwen swe, menm pap fatige

Mwen jwe ak pwezi poum tchoula lavi

Jwe ak lèt ak pawòl poum di sam santi

 

 

TOLI

( 30 décembre, 2014 )

Fas ak pil lanmou

Prête-moi ta plume

Mon ami Pierrot,

Au clair de la lune

Pour écrire un  mot

 

Fas :       Yon plim pou ekri

               Yon mo pou dekri

              Yon santiman san pri.

               Yon pawòl kap soti

                Nan yon dyòl kap souri

                 Pou pèse po lavni.

Pil :         yon plim ki vomi

                Nan yon mo lap ekri

                Pou tradui yon soufrans san mezi

                 Yon pawòl kap soti

               Nan yon ti bouch pwenti

                pou pete je lavni

Fas ak pil lanmou kap vide

Vaz kèm plen l ranvèse

Fas :       li pase l, awozem fèm reve

Pil:          li pasel rabotem, egzilem.

 

Prête-moi ta plume

Mon ami Pierrot,

Au clair de la lune

Pour écrire un  mot

Fas:        Pou yon ti mo ki devwale

                Bon ti bo ap tonbe

                 Se Lawouze sou po vant flè dizè

                se bon ti van bò lanmè

Pil :         chak mo saa repete

                Nan rèl dom yon raso tonbe

                lawouze Balewouze ratibwaze tout flè

                Se yon van ki pran pipirit mwen sou lanmè

 

Fas :        moso pa moso nou pyese poun fè yon sèl

                 nan toutrèl lanmou kap vole nou chak se yon zèl

               Nou pral marye nan lalin poun al fè lin de myèl nan syèl

                Se pa pawòl moun san sèvèl

                 Men se paske n pa bezwen zèl poun moute nan syèl.

 

Pil :         moso pa moso, kal pa kal anndanm ap dechire

              Toutrèl lanmmoum ap vole ak 2 zèl kase

               Lè tè a twò cho anba pyem, se sou lalin ak solèy lesprim monte al refijye

            Se pa pawòl moun san sèvèl

             Men se yon zonbi lanmou ki pa janm goute sèl

 

Fas :

            pil ou fas, tonton palmis,

            palmis nan degoudenm ki fèm piye tout amatè

 

pil :         palmis nan fon drapom solèy la fin blaze,

                pa gen lanmilèt san kase ze

                men m sispann pran kaka poul pou ze

fas:          lanmou se yon kout gita, yon dènye kout tchatcha ki fè tout moun leve danse

pil :         se yon kakofoni klaksòn machin ki anpechem fèmen jem

 

fas:         se yon kout zèklè,

               se lalin plenn ki prèt pou akouche

            se lalin klè pou fè lago kache

 

pil :         se yon kout tonè

                 debòdman larivyè

               pou anba lavil inonde

 

fas :        se manmi, papi,

                lafanmi ki reyini

               kap bay lodyans, pete eklari

 

pil :      se matlòt, se bèlmè

             timoun kap tonbe kondisyon vè

             lamizè monte lapyèl men wotè

 

pil :         nan lanmou sim se pil

fas :        mwen se fas

pil :        lanmou se lasòsi

fas :        li se kremas

pil :         li se maten

fas :         li se lannwit

pil :          saa se jwèt chat ak sourit

 

 

 

desanm 2014

 

( 27 septembre, 2014 )

La priyè

Tèt bese, 2 je atè

M’ anvlope ak yon batman kè

Mwen pap lapriyè

Men se plim jew k’ap briye nan jem kou yon kout zèklè.

 

Tèt bese, 2 jenou m atè,

Lesprim pran vwalye janbe lanmè,

Se pa lapriyè m’ap lapriyè

Se nan gagè lanmou m pa vle fè bèk atè.

 

Je fèmen bra louvri

Tout san nan venn mwen pran tresayi

Ou pa bezwen pè fè bri,

Se pa priye m’ap priye ti cheri

Men se admire m’ap adimire kòw sou tablo lanati.

 

Lèm di amèn se pa priyèm ki fini,

Men yon fason patikilye pou di mèsi.

Nou met ansanm pou pale yon lang ki pa egziste,

Nan matris chak grenn pawòl ou repete

Nan kolòn vètebral chak fraz ou met kanpe

Ou sere yon boul pik, yon vèsè sakre.

Kòd Lonbrik mwen mare anba pye kokoye,

Lèw wè m’ap balanse se pa tonbem pral tonbe.

 

Mwen klouwe nonw sou poto lavim

Poum fè la kwa jezi kri

Poum al mete nan tèt kabann map dòmi,

Se pa poum ka priyew lèm leve a minwi,

Men se poum montre w nou tankou yon gwo chay lou sou do lavi.

je fèmen ,  Tèt bese

nan yon legliz toutmoun ap chante

se priye n’ap priye

n’al pran yon biyè nan men lasosyete

pou lanmou nou ka gen lese pase.

 

Tèt atè, dlo nan je

Kloch la sonnen, se pa priye m’ap priye

Se kriye m ap kriye zo kòt mwen ki ale

Adye !

 

 Jean Verdin JEUDI/ TOLI

dawou 2014

 

 

 

( 2 août, 2014 )

Alléluia

 

Je lève mes yeux vers le ciel

Le nez en l’air, bras tendus vers l’éternel

Je cris haut et fort

Pour résister à mon sort

Ma voix prolonge mon corps

Jusqu’au berceau du petit dieu qui dort

Avec un alleluia

je cris pour liberer ma voix

je prie pour me soulager de ma croix

parmi mes compagnons terrestres il y a trop de loups,

je cherche quelqu’un d’autre qui n’est pas parmi nous

ce n’est pas le dieu de Colomb

Qui me cloue sur l’habitation

Avec les versets sacrés du catechisme,

le dieu du maitre

Qui ordonne qu’on me fouette.

En ses bras je trouve l’exil pour mon espoir

En pourriture, en lui seul je veux croire.

Alléluia, bâton de pèlerin

D’un heritier qui creve de faim

Comme ses parents, la misère semble scellé son destin

la misère de ma mère est un bon os pour les chiens

Condamné à gagner par hasard mon pain,

Mon pipi mon principal vin

Quand demain est incertain

et ma douleur semble sans fin,

je ne peux que lever mes mains

et pousser un cri, troubler le silence du bruit

Avec un alléluia. J’écris

avec ma voix sur la page de la nuit

mon existence fragile dans la colonne de la vie.

Si je suis encore envie,

Il y ‘a quelque chose, un esprit

Qui m’attache à la vie.

Je pisse, j’ejacule

Je bats mon cul

En me haussant

A la lisiere du tympan

De celui-ci pour lui faire entendre mon chant ;

Alléluia !

Pour un dieu qui n’est pas comme ces dieux

Promettant une place au ciel, près du pere

Alors que ma vie sur la terre est un enfer,

Ces dieux sont  les freres ainés  de lucifer.

Alleluia pour un Dieu

 

 

 

 

 

( 31 juillet, 2014 )

La Fontaine a menti… Une réhabilitation de la cigale

                                                          Conférence prononcée à «Primavera» en 1923 pour célébrer le centenaire de la naissance de de J.-H. Fabre.

Un groupe d’êtres vivants, un peuple innombrable de réprouvés est en instance devant vous. La Cigale que La Fontaine, grâce au prestige de son génie, a vouée à l’abomination pour péché de paresse et crime d’insouciance, se présente devant vous pour plaider la révision de son procès parce qu’elle sait que vous avez le sens du juste et du vrai très développé, parce que surtout elle apporte à l’appui de son instance de révision un fait nouveau qui avait échappé à la connaissance du [122] juge. Elle entend faire prévaloir l’ignorance de La Fontaine qui l’a condamnée sans la connaître commettant ainsi une erreur judiciaire par substitution de personne.

Elle vous constitue donc aujourd’hui en tribunal d’appel en soumettant sa cause de nouveau à un examen plus scrupuleux, plus impartial, plus approfondi.

Voulez-vous que nous dépouillions le dossier de l’affaire et que nous analysions les éléments dont il se compose ? D’ailleurs, il n’est guère encombrant, ce dossier. Il ne contient qu’une pièce. Cette pièce est tout à la fois le procès-verbal de constat, le réquisitoire du ministère publie et la minute du jugement.

Depuis trois cents ans, les peuples de langue française se font un point d’honneur de retenir la moindre nuance de l’exposé sur quoi repose le verdict.

C’est souvent le premier contact que l’autorité des parents impose à l’enfant avec le monde littéraire et, par surcroît, avec le monde des insectes.

Mais pourquoi faut-il que cette double révélation repose sur des allégations fausses, sur des préjugés inconsidérés qui alourdissent d’impedimenta la pensée de l’enfant et plus tard celle même de l’adulte.

Pourquoi faut-il que cette première notion de la Vie, cette première ébauche d’explication sur l’interdépendance des êtres vivants soit en même temps une leçon [123] de scepticisme, de méfiance et presqu’une apologie du plus plat égoïsme ?

Nous allons examiner si vous le voulez bien les modalités de la cause et nous verrons sur quelles idées erronées La Fontaine s’était étayé pour condamner la Cigale au mépris. Nous nous justifierons, ainsi d’avoir eu l’impertinence de déclarer que La Fontaine a menti.

*
*   *

Vous vous rappelez la fable, n’est-il pas vrai ?

La Cigale ayant chanté

Tout l’Été,

Se trouva fort dépourvue

Quand la bise fut venue :

Pas un seul petit morceau

De mouche ou de vermisseau.

Elle alla crier famine

Chez la fourmi, sa voisine,

La priant de lui prêter

Quelque grain pour subsister

Jusqu’à la saison nouvelle.

« Je vous paierai, lui dit-elle,

Avant tout, foi d’animal,

Intérêt et principal. »

[124] La Fourmi n’est pas prêteuse

C’est là son moindre défaut.

« Que faisiez-vous au temps chaud ? »

Dit-elle à cette emprunteuse.

- Nuit et jour, à tout venant

Je chantais, ne vous déplaise.

- Vous chantiez ? J’en suis fort aise.

Eh ! bien ! dansez maintenant.

La tradition classique – il vous en souvient – divise cette fable en parties distinctes quant à sa valeur et sa signification morales.

Elle fait ressortir avec quelle merveilleuse adresse La Fontaine nous met au courant de là vie ordinaire de la Cigale en quelques traits incisifs.

C’est un individu dénué de la plus élémentaire des qualités de l’être vivant et même dépourvu de l’instinct fondamental de sa propre conservation.

La durée de son existence est éphémère. Une ou deux saisons en sont le terme habituel. Elle le sait. Qu’importe ! Elle est à ce point insouciante et étourdie qu’elle ne s’attarde même pas à persévérer dans l’être. Son plus [125] grand plaisir, son unique souci, on pourrait dire toute son activité organique, réside dans l’émission du son monocorde qu’est son chant. Ce serait une aberration de son psychisme, une manière de désharmonie vitale. Telle est du moins l’image que La Fontaine se fait de la vie de la Cigale. C’est ce que le fabuliste exprime en termes vifs et concis quand il dénonce l’habituelle démarche de son sujet qui chante tout l’Été, c’est-à-dire qui gaspille le plus clair de la durée de son existence à s’épuiser en un exercice stupide, sans même se préoccuper, un seul instant, de pourvoir aux entretiens de son organisme et d’en réparer la fatale usure.

On conçoit aisément que, passées les heures chaudes de l’année propices à l’éclosion des grains et à la frondaison des pousses, en Europe, le pauvre animalcule se trouve confronté avec les pires horreurs de l’hiver impitoyable non seulement à son plaisir favori mais aux conditions précaires de son existence.

Que La Fontaine documenté de la sorte, sur le mode de vie de la Cigale en ait fait le symbole de l’imprévoyance, de la paresse et de la veulerie humaines, ce n’est que logique. Qu’il nous l’ait présentée comme un prototype de parasite quémandant sans gêne aucune ses moyens de subsistance à autrui, tout cela est conforme à ce qu’il crut être la réalité biologique.

[126] Mais ses connaissances là-dessus n’ont-elles pas été insuffisantes et erronées ? N’a-t-il pas tiré des conclusions trop absolues d’une information scientifique singulièrement abrégée dans sa pénurie.

Ou bien n’a-t-il usé tout simplement que d’un subterfuge de poète pour transformer à sa guise une matière ductile dont il devait tirer l’enseignement qu’il s’était proposé de donner aux hommes de son temps et peut-être aux hommes de tous les temps ?

À ce compte, avons-nous le droit de lui chercher chicane puisqu’il n’avait aucune prétention de faire œuvre de science, de traiter son sujet à la manière d’un savant recueillant des observations de laboratoire ?

Je suis très enclin à croire que le grand fabuliste n’a fait rien d’autre qu’utiliser des matériaux dont son époque pouvait disposer.

De la Cigale, il ne connaissait que ce que savait le vulgaire dans ce 17e siècle où Descartes lui-même, le fondateur de la méthode scientifique, n’accordait aux bêtes qu’un certain automatisme. Que si nous invoquions le témoignage des contemporains, nous trouverions aisément la confirmation de notre hypothèse dans le sentiment général qui dominait l’époque à savoir que l’idée que l’on se faisait de la vie de la Cigale au 17e siècle reposait sur un fond d’inexactitude et de préjugés.

[127] Du reste, l’erreur de La Fontaine et de ses contemporains leur a survécu. Elle s’est concrétisée dans les dessins de Granville qui nous montrent des cigales dans les premiers exemplaires de fables illustrées selon la croyance populaire. Je veux dire que ces fables représentent un autre insecte : la sauterelle.

En vérité, il y a là une confusion dont je ne sais s’il faut en louer la sauterelle ou en plaindre la cigale.

Dans tous les cas, l’entomologie ne paraît pas avoir réalisé dans le grand siècle, les précisions scientifiques auxquelles les patientes recherches d’un Réaumur la feront aboutir plus tard. Du monde des insectes, on connaissait les spécimens qui étaient à la portée des observations du grand publie.

Or, pour son malheur, la Cigale est un animalcule plutôt répandu dans les régions chaudes du globe. Dans les zones tempérées, il y a bien certaines variétés de cigale mais, elles ne révèlent leur existence qu’au jeu bruyant de leur assourdissante cymbale pendant la belle saison, et, à cause même de ce rythme saisonnier, l’observateur frivole incline à n’accorder qu’une durée estivale à l’existence de l’insecte – durée toute remplie d’ailleurs par la débauche du chant.

Par quel singulier miracle, une espèce animale dont l’existence serait ainsi conditionnée, aurait-elle pu survivre [128] à tant de causes de destruction répandues avec une malfaisante prodigalité sur toute la surface du globe ? Nul ne s’est inquiété de le savoir. Une pareille interrogation aurait des chances d’être classée parmi la catégorie des mystères dont s’accommode trop aisément l’incuriosité des humains.

Que par opposition à cette vie oisive de la Cigale, on ait comparé l’activité laborieuse et incessante de la Fourmi telle du moins qu’on se l’imaginait alors, le contraste paraissait suffisant pour que toutes les sympathies fussent accordées à la dernière. Mais voilà, la vérité est peut-être moins jolie. À coup sûr, elle est plus émouvante.

Oyez plutôt.

D’après les observations et les expériences concordantes des entomologistes modernes dont J.-H. Fabre est l’un des plus justement célèbres, la vie complète de la Cigale évolue en un cycle dont la durée est de quatre ans.

Chose étrange et renversante, la plus grande partie de cette existence est souterraine.

L’insecte n’arrive à l’âge adulte qu’après avoir subi une longue métamorphose larvaire.

C’est parce que cette partie de sa vie se passe dans l’ombre et la solitude, c’est parce que sa retraite cache [129] le mystère de sa transformation au fond d’un asile où la malice humaine aurait de la peine à la découvrir que la Cigale ne se révèle à nous que par la bruyante sérénade dont elle glorifie la fête des jours ensoleillés.

Nous devons à Fabre, au savant et au poète de Sérignan (dont on a célébré le centenaire en France ces temps derniers) [1] l’observation complète et très émouvante du processus par lequel l’insecte parvient à l’état parfait. Et c’est pour rendre hommage – un très faible hommage – à ce grand homme que j’ai choisi ce sujet dans un pays plein d’un candide dédain pour l’entomologie et où il y aurait à recueillir une immense provision de gloire à qui voudrait s’y intéresser.

*
*    *

Et d’abord, pour l’oeuvre de la perpétuation de l’espèce, la Cigale est très circonspecte. Petite différence entre elle et nous.

On peut la surprendre au moment de la ponte. Cette fonction s’accomplit à l’heure caniculaire où midi dispense la chaleur fécondante qui renouvelle les frondaisons.

L’épouse, la future génitrice, est pourvue d’une longue  [130] tarière, très finement aiguisée. C’est de cet outil acéré qu’elle transperce de sillons obliques la tige sèche et moelleuse de quelque arbuste pour y déposer ses œufs. Cette oeuvre de vie s’accomplit dans le silence et la solitude où chaque mère consacre des minutes de profond recueillement pour l’exécution d’un rite qui dépasse ses capacités de prévision et… les nôtres. Car, voyez-vous, une seule femelle comble de trois à quatre cents oeufs les minuscules entailles pratiquées sur la frêle tige qu’elle a choisie pour y faire son auguste dépôt.

Mais, se demande-t-on, pourquoi une telle profusion de semences ? À quoi correspond cette généreuse dépense de germes ?

Je ne suis pas assez enclin au finalisme pour m’attacher à l’explication la plus vraisemblable qu’indique une telle conjoncture.

Cependant, il est un fait incontestable que je dois vous signaler tout de suite.

Les oeufs de cigale constituent une matière ardemment recherchée par un autre insecte qui en fait son mets favori. Il s’agit d’un infime parasite, un chalcidite de 4 à 5 millimètres de longueur qui s’attache éperdument à la suite des femelles de cigale. Aussitôt que la pondeuse jette sa douzaine d’oeufs dans le minuscule sillon qu’elle s’est donné la peine d’établir, le chalcidite [131] lui aussi, s’empresse de faire une besogne parallèle. Des œufs à lui, le chalcidite, naîtra un ver qui rongera en partie, les oeufs de la cigale de telle sorte qu’en définitive, peu de germes de cigale ont des chances de survivre dans l’ingénieuse nidification de l’infatigable pondeuse.

Aussi bien, il est aisé de conjecturer que le nombre considérable de semences ovulaires si profusément disséminées par la grande débonnaire correspond aux chances de destruction qu’encourt la couvée.

Puis-je me permettre de faire observer que nous avons marque là un première étape – toute petite il est vrai – dans la réhabilitation de la Cigale ?

C’est d’abord qu’elle sait prévoir.

Si elle ne peut anéantir ses ennemis, elle garantit sa postérité contre leurs méfaits par un moyen bizarre peut être mais dont le succès millénaire prouve l’efficacité.

Ensuite, loin de vivre d’autrui, c’est la Cigale qui nourrit une certaine catégorie de parasites.

Voilà qui est acquis.

Admettons que la ponte soit achevée.

Des oeufs qui ont échappé à la voracité du chalcidite éclosent des larves informes, en longue procession. Ce sont de toutes petites choses blanchâtres, mollasses qu’un  [132] filet glandulaire retient encore en suspens à ce qui fut leur vie intra-ovulaire.

Elles sont saisies par l’atmosphère chaude qui les raffermit, un brin, mais pas assez tout de même, pour qu’elles affrontent les intempéries saisonnières.

Alors, savez-vous ce qu’elles font ?

Elles glissent tout doucement le long de quelque tige d’occasion, s’enfouissent dans le sol et errent à l’aventure jusqu’à ce qu’elles trouvent à la racine de tel arbuste élu ce dont elles auront besoin pour croître en beauté et en vigueur. Nous voulons dire qu’elles cheminent sous terre jusqu’à ce qu’elles trouvent quelque racine pourvue de sève abondante et riche en éléments nutritifs.

Il est évident qu’avant de s’enfouir dans le sol, elles sont exposées à de multiples dangers : brusque enlèvement par la gent carnassière – il y en a d’innombrables parmi les insectes -éparpillement et prompte destruction par la bourrasque et l’orage, que sais-je ? Tout cela n’est qu’éléments de ruines pour cette chose infime qu’est une larve de cigale fraîchement éclose.

Quelle résistance opposer à l’œuvre de mort dont la Nature est la grande pourvoyeuse ?

Encore une fois, c’est à quoi douloureusement a peut-être [133] obéi la féconde génitrice. « Par la richesse de ses ovaires, elle conjure la multiplicité des périls ».

Mais enfin, vaille que vaille, la terre hospitalière donne un refuge à la larve. Ce refuge, elle doit l’organiser sinon en demeure définitive mais au moins en un gîte assez confortable où le boire, le manger et tout le reste ne soient pas des préoccupations angoissantes.

Eh ! elle sait prévoir, la mâtine.

Ce sont, en effet, les racines opulentes de sève qui sont les emplacements de choix où elle édifiera sa résidence. Cette maîtresse de maison est un architecte ingénieux. Elle fore, d’abord, un puits dont les parois sont sagement crépies. Elle en obstrue l’entrée avec une mince couche d’argile de façon à en interdire l’accès aux hôtes importuns. De ce point de départ, elle construit des galeries latérales qui aboutissent toutes aux racines succulentes. Elle enduit le tout d’une substance collante qui assure le parfait ajustement des matériaux de construction et en garantisse la solidité contre les éboulements possibles.

C’est dans cette résidence souterraine qu’elle attend en patience et en sagesse, le moment venu où elle peut s’exposer à la grande lumière du jour dans une telle armature qu’elle n’en redoute ni le trop vif éclat ni la chaleur trop rayonnante,

[134] À cette oeuvre de longue haleine, elle plie durement le trémoussement de sa jeunesses impatiente du frein. Il le faut bien, car telle est la condition fondamentale de la durée de l’espèce. Le génie de la race intervient pour tempérer les ardeurs excessives du jeune âge et c’est pourquoi la fouisseuse est une personne prudente malgré les tentations inconsidérées de l’inexpérience.

Du fond de son puits, elle risque parfois quelques brusques échappées à l’extérieur pour examiner quelle est la couleur du temps.

Mais aussitôt que le danger s’annonce, elle retrouve dans la profondeur de son asile la quiétude nécessaire pour accomplir le long apprentissage de la vie. Et c’est ainsi que lentement, elle parvient à la transformation qui l’amène à l’état de nymphe. Alors, il sied de tenter l’aventure d’une sortie vers le grand air, vers la vie plus complète, vers la vie intégrale.

*
*   *

Admettons que toutes les conditions du milieu magnifient le succès de l’entreprise : sécheresse et pureté de l’air, maigres broussailles ou menues branches, frêles tiges ou feuilles d’arbustes proches de la retraite invisible. Ce qu’il lui faut, c’est quelque part, dans ce milieu, [135] un tout petit point d’appui pour dépouiller sa robe d’adolescente et faire son entrée solennelle dans le grand monde.

Prestement, elle avise la brindille de séchoir, face au soleil, s’y cramponne, immobile, et, la métamorphose s’opère.

En vérité, quelque dieu préside à la féerie.

En un coup de baguette, la scène change.

Du lourd insecte étroitement emmailloté dans un réseau de lange protectrice, engaîné dans une manière de cuirasse, se dégage un corps svelte, encore trempé d’humidité, sans doute, mais déjà en meilleure attitude pour que la transformation s’achève en élégance et en beauté.

La voyez-vous, maintenant ?

Tête droite, dans la verticale, avec de gros yeux ronds, saillants et étonnés, thorax bombé, pattes déliées, elle s’irise au soleil qui colore et embrunit sa mince texture blanchâtre.

Encore un instant.

Voici s’éblouir aux rayons incandescents des ailes diaphanes, translucides, bigarrées de nervures vertes sur de la gaze perlée d’une tonalité neutre tandis que le mésothorax luisant et glabe change l’or pâle de sa surface  [136] dénudée en un roux défaillant presque feuille morte.

Alors, la métamorphose est complète, et pour que nul ne l’ignore, notre insecte explore prudemment les environs, s’accrochant de-ci de-là aux branches voisines, puis, dans l’essor joyeux vers l’inconnu, il s’élance, confiant, vers l’azur. Si, d’aventure, quelque roi de l’air, pipiri ou oiseau palmiste, De le palpe au passage et ne hâte ainsi le terme de son existence, c’est cet insecte-là que nous rencontrerons, c’est celui-là que le vulgaire connaît et c’est quelque semblable d’une proche espèce qui a fourni, peut-être à La Fontaine l’objet de sa leçon aux humains.

Mais vous en convenez bien, n’est-ce pas, la Cigale, parvenue a ce stade de métamorphose, a déjà derrière elle un long passé où elle ne nous a révélé que des qualités solides de prudence, de sagesse, et de prévoyance.

Ce sont-là les vertus essentielles qui ont conditionné son existence de larve et de nymphe.

Reste à savoir si arrivée à l’âge adulte, elle en a épuisé toute la provision. En d’autres termes, la dernière phase de sa vie, l’ultime démarche qui l’amènera comme nous, un jour, ou l’autre, vers la mort, démentira-t-elle les qualités que nous avons déjà rencontrées ?

Peut-être bien.

[137] C’est du moins ce qu’affirme La Fontaine.

Nous allons voir qu’il s’est lourdement trompé.

Évidemment, selon la norme imprescriptible des lois qui régissent les êtres vivants, il faut bien qu’elle pourvoie aux entretiens de son organisme.

Comment va-t-elle s’y prendre ? Sera-ce en parasite ? Fera-t-elle figure d’emprunteuse acculée à subir la rebuffade de quelqu’impitoyable usurier ?

Non. Elle est admirablement outillée pour remplir sa destinée.

Munie d’un rostre aiguisé, elle s’en sert avec art pour percer l’écorce la plus ligneuse, la plus résistante et en sucer la moelle avec la volupté d’un gourmet. Bien plus, elle est douée d’assez de discernement pour choisir la tige la plus propre à sa nourriture, et, chose étrange, de la blessure faite à l’arbre émerge souvent le sue végétal que recherchent avidement tous les minuscules profiteurs dont c’est le métier de vivre en habiles du travail d’autrui. Entr’autres, la Fourmi joue ce rôle avec une ostentation agressive. La Cigale est la, débonnaire prodigue que tout le monde exploite. C’est donc l’outrager sans merci que d’en faire un parasite.

Encore une fois, La Fontaine s’est lourdement trompé.

Mieux que cela.

[138] Le distique célèbre dénonce le cruel embarras de la prétendue imprévoyance en clamant qu’au moment de la disette, elle n’avait

 

Pas un seul petit morceau

De mouche ou de vermisseau.

 

Or, l’appareil digestif de la Cigale, n’a rien qui puisse lui permettre de manger quoi que ce soit, pas même « un petit morceau de mouche ou de vermisseau ». À la place d’un organe de mastication, elle ne possède qu’un suçoir. Donc, si le distique célèbre est parfait au point de vue de l’art, il est faux, archi-faux en tant qu’expression biologique.

Mais d’où vient cette disgrâce de la Cigale qu’elle ait été choisie comme le symbole du plus misérable de nos vices ?

La première explication d’une telle infortune réside dans l’ignorance où l’on a vécu des véritables moeurs de la Cigale et particulièrement de sa vie souterraine, ainsi que nous avons essayé de le démontrer. Il faut ensuite, rechercher les motifs de son discrédit dans la faveur dont la Fourmi, son antagoniste a toujours joui comme le modèle accompli d’un animal économe, laborieux et actif.

[139] L’homme a constamment suivi avec des yeux attendris la discipline des fourmilières comme une organisation sociale digne d’imitation à plus d’un point de vue.

Il est facile, en effet, de se rendre compte, combien le régime de l’ordre, la hiérarchisation des types sociaux, la division du travail sont en honneur dans cette société animale. L’oeil le moins exercé s’émerveille devant l’ingéniosité de ces lilliputiens travailleurs que ne rebute aucune entreprise hasardeuse, transportant souvent de lourds fardeaux vers leur centre d’activité sociale avec une agilité, une adresse, un courage dignes du plus vif éloge.

Alors, quoi de plus tentant d’en faire des modèles de gouvernement ordonné, quoi de plus avisé que d’en faire les exemplaires les plus accomplis du travailleur tel que le Créateur l’a façonné, quoi, enfin, d’apparemment plus juste que d’offrir leur méthode à la méditation des humains comme une vivante démonstration de la loi inéluctable du travail.

Je ne veux en rien médire de l’excellence du tableau, encore moins essaierai-je d’en ternir l’éclat.

Cependant, il me sera permis de faire remarquer que cette vie extérieure de la Fourmi n’est qu’une apparence parmi les apparences et que la réalité cache de très grosses laideurs.

[140] D’abord, il n’est pas vrai que l’activité de la Fourmi suive une courbe invariable et que son labeur soit incessant.

Dans les pays où l’hiver est plus ou moins rigoureux et même dans le nôtre où les pluies périodiques règlent le rythme des saisons, La Fourmi s’engourdit quelquefois et même souvent une bonne partie de l’année dans l’inaction et le sommeil. C’est une particularité qui se dérobe à l’observation du commun des hommes mais qui n’en existe pas moins.

Néanmoins, si par impossible, la Fourmi était quelque chose comme une travailleuse à qui ne sourirait jamais le repos, cela eut été, à mon gré, une telle gageure contre le bon sens, une telle aberration, qu’elle serait le renversement des lois d’équilibre qui règlent l’activité organique des êtres vivants.

Et puis, enfin, si l’on ne veut pas mêler à l’affaire la mystique qui fit jadis du travail un moyen de rédemption du péché originel, pourquoi voulez-vous que je le glorifie comme une vertu cardinale alors qu’il fut, au contraire, cristallisé dans la formule sacramentelle de la damnation lorsque Iaveh chassant Adam du paradis terrestre lui signifia : « Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. »

En vérité, il me semble, suffisant de sentir sur mes [141] épaules le poids d’une faute que je n’ai pas commise pour qu’on ne me demande pas d’en élever l’expiation à la hauteur de quelqu’inaccessible idéal où s’épuiseraient toutes les faiblesses inhérentes à ma pauvre nature humaine.

Que si donc la Fourmi était l’incarnation du travailleur à qui serait interdite la halte des détentes salutaires, il faudrait la plaindre, car elle eût été la résultante d’une monstruosité inconnue dans la nature.

Heureusement que tout cela est faux et conventionnel.

Et puis, enfin, vous l’avouerai-je, je n’aime pas la fourmi. J’irai plus loin, jusqu’au bout de ma pensée. Il y a une race parmi les plus entreprenantes de fourmis que je déteste profondément.

Vous connaissez peut-être la variété rousse dont la morsure est si douloureuse ? Elle a été justement dénommée « l’amazone ». Ah ! celle-là possède une organisation sur laquelle il sied que nous nous arrêtions une minute.

Son gouvernement est constitué par une oligarchie militaire caractérisée. Elle vit uniquement par la guerre et pour la guerre. Elle pratique les plus savantes et les plus audacieuses tactiques – même l’attaque brusquée – afin d’enchaîner plus sûrement la victoire dans son [142] camp. Elle fond sur les peuples faibles notamment sur les fourmis noires – avec une rage et un sens d’extermination pétrifiants. Elle réalise le sac des cités ennemies, pille les magasins de réserve, enlève le butin en amenant les nymphes captives en esclavage avec une sûreté d’exécution qui fait frémir. Alors après chaque expédition heureuse, la petite minorité aristocratique qui domine la masse des esclaves et des serves se repose en guettant l’occasion de dépêcher des émissaires stylés en quête de quelques sales coups à faire.

Si cette immonde espèce peut justifier les goûts de certains hommes qui retrouvent en elles l’image d’un idéal de rapt, de brigandage et d’exploitation, s’il en est parmi nous dont la ruse et la férocité maximent notre conduite envers les faibles, comment voulez-vous que, moi, héritier d’une somme de sensibilité que les miens m’ont transmise après trois cents années d’esclavage par d’impitoyables barbares, comment voulez-vous que je puisse avoir de la sympathie pour cette odieuse variété d’êtres vivants ?

Mais rappelez-vous donc que pour justifier l’esclavage humain, on mit à contribution les arguments de toute sorte ?

N’est-ce pas sous la plume de Rémy de Gourmont que je trouve l’exemple de la fourmi pour légitimer [143] l’intervention armée des peuples forts chez les peuples faibles ? N’est-ce Pas lui qui, dans l’exaltation d’un darwinisme transcendant blâme ce qu’il appelle une trahison de la destinée de l’humanité blanche parce que celle-ci aurait renoncé à la domestication de l’humanité noire par sentimentalité.

Si par ses mœurs, féroces, la fourmi a offert la matière à de telles généralisations, cela suffit pour qu’elle suscite toute mon antipathie.

Mais c’est encore, elle, la fourmi, qui dans ses relations avec la Cigale, se met à l’affût de l’heure où celle-ci par l’habileté de son Poinçon fait jaillir le sue végétal dont l’indélicate se délectera en savoureuses lampées.

Quelquefois, au dire de Fabre, la gent rapace – j’entends la Fourmi – essaie de déloger la débonnaire Cigale afin de s’emparer du puits d’abondance. L’amphitryonne ne se laisse pas toujours faire sans lancer une bordée de mépris sur la tête de l’assaillante. Sa colère s’exprime sous la forme d’un brusque jet de liquide qui n’est autre chose que de l’urine. (Excusez la crudité du mot. Je ne sais comment cela se dit en latin n’ayant jamais été un fort en thème)…

En fin de compte, le rôle d’emprunteuse, d’indélicate, de parasite n’est pas celui que joue la Cigale dans ses relations avec la Fourmi. Si elle a eu la malchance d’être  [144] ainsi traitée par La Fontaine, je crois bien que le génial fabuliste s’est fait l’interprète du sentiment populaire qui n’a jamais vu autre chose dans la Cigale qu’une importune chanteuse, agaçante et intarissable…

Eh ! oui, l’innocente bestiole chante, elle chante, des fois, avec un tel abandon qu’elle en crève d’ivresse. De là sa mauvaise réputation de légèreté et d’insouciance.

Aussi bien on s’est toujours inquiété de savoir pourquoi son chant est si peu dépourvu d’harmonie avec sa note stridente et monotone. Pourquoi ? Serait-ce une aubade d’amour ?

Fabre, pendant sa féconde carrière d’observateur prétend n’avoir jamais vu ce long effort de tendresse provoquer quelque émotion chez la partenaire, encore moins, le croit-on un signe d’alliance, une demande en mariage ou le prélude des noces. Le chant de la Cigale serait-il donc inutile ? Ou bien l’étourdie trouverait-elle dans ce dispendieux exercice un moyen sûr d’irriter la patience humaine ? Qu’est-ce à dire ?

Eh ! bien, je me permets de m’élever là contre cet abus d’interprétation, contre cette prétention excessive de tout rapporter à nous-mêmes.

Nous trouvons le chant de la Cigale rauque et assourdissant. Mais enfin ce chant a-t-il été créé pour la joie de nos oreilles ? Et pourquoi l’homme s’obstine-t-il à [145] considérer la nature presqu’uniquement en fonction de sa personnalité ? Pourquoi depuis le scintillement des étoiles jusqu’à la chanson des bois, l’homme doit-il envisager tout dans la création en fonction de la joie ou du plaisir qu’il en tire ?

Cette inguérissable propension à l’anthropocentrisme conduit les meilleurs d’entre nous aux pires interprétations.

Si je peux, après tant d’illustres entomologistes, moi qui ne suis qu’un pauvre curieux, risquer une opinion sur la matière qui nous occupe, il me parait que le chant de la Cigale est un attribut esthétique qui a probablement des rapports très étroits avec la perpétuation de l’espèce.

J’en trouve une précieuse indication dans le départ de cette distinction qui n’est accordée qu’aux mâles seulement. Oui, seuls les mâles chantent. Il y a là une raison dont le sens intime nous échappe peut-être mais qui, à mon gré, se rapporte à la vocation de plaire que la nature octroie si généreusement au dimorphisme des espèces.

Avez-vous remarqué, à ce propos, que l’homme est à peu près le seul dans l’échelle zoologique à s’affranchir de la loi qui dispense aux mâles les privilèges de [146] l’attrait physique en vue d’une fui qui dépasse la borne de nos préoccupations actuelles ?

Pourquoi, dans l’ordre ornithologique, sont-ce généralement les mâles qui sont les plus beaux ?

- Parure de bronze vert sertie de topaze du colibri mâle à côté de la modeste robe d’intérieur de la femelle, livrée d’or fauve panachée de neige et de vermillon du faisan versicolore à côté du manteau gris terne de la faisane.

Pourquoi est-ce le Coq – toujours plus somptueusement habillé même quand il se contente d’être vêtu de soie noire ou blanche – pourquoi est-ce lui qui salue l’aurore avec sa suffisante jactance à côté du glou-glou satisfait de la poule si souvent nippée comme une servante d’auberge pauvre ?

Pourquoi est-ce le mâle du rossignol qui vocalise éperdument une folle ivresse surtout s’il est piqué de jalousie ?

Pourquoi ?

Ah ! il semble bien que dans l’oeuvre auguste de la perpétuation de la vie sur notre planète, le mâle toujours plus actif ait reçu la mission divine de communiquer la flamme amoureuse à sa compagne, et, c’est pour remplir son rôle avec quelque magnétisme qu’il [147] est marqué d’un certain signe de reconnaissance aux yeux même de son associée.

Donc, seul ou à très peu près, l’homme s’enorgueillit d’être affranchi de l’obligation commune. Encore, faudrait-il distinguer ?

Je ne sais pas si le primitif obéit à la règle. Dans tous les cas, il paraîtrait qu’au fur et à mesure que nous affirmons notre puissance de domination par les conquêtes de la civilisation industrielle qui est la caractéristique de notre âge, l’homme se singularise de sa compagne par la laideur de son costume.

Rappelez-vous qu’autrefois

Au temps où l’on savait se plaire et se poursuivre,

Selon l’art d’être ému finement – sans amour,

………………………………………

On portait « des chemises à jabot et des justaucorps roses » ;

tandis que maintenant, engoncées dans nos invariables uniformes de cérémonie, les soirs de bal, nous faisons – quant à la toilette – une étrange concurrence aux croque-morts, ces ambassadeurs péjoratifs de l’éternité…

Que si ma tentative d’explication ne vous semble pas trop vaine, le chant de la Cigale serait, à mon gré, un [148] privilège esthétique du mâle destiné à jouer sa partie dans le jeu éternel de l’amour.

Et d’ailleurs, notre sentiment là-dessus est sujet à des variations qu’il n’est pas inutile de noter.

La Grèce ancienne a immortalisé la Cigale puisqu’elle a pris pour symbole de la musique une Cigale posée sur une lyre.

Homère comparait les éloquents orateurs qui entouraient Priam aux cigales « dont la voix mélodieuse enchante les forêts. »

Platon « raconte que certains hommes enchantés de la voix des Muses oubliaient de boire et de manger, occupés uniquement du soin de les écouter et de les imiter s’étaient laissés mourir de faim, et que les Muses touchées de leur sort, les avaient métamorphosés en Cigales en leur donnant une faveur précieuse, celle de vivre sans manger pour avoir la liberté de chanter tout à leur aise. »

C’est le même sentiment qu’exprime le barde antique dans une ode émouvante lorsqu’il dit :

…………………………………………

Tu ne subis point la vieillesse, sage enfant de la Terre, toi qui aimes les chansons.

[149] Tu ignores les Maux et la douleur, tu n’as ni chair, ni sang et tu es presque semblable aux dieux !

Tel est parmi tant d’hommages, le tribut de sympathie que l’Hellade apporte à la gloire de la Cigale. Et c’est pourquoi, en dépit de la fable, tous ceux que l’Amour exalte ou que le chagrin obsède et qui peuvent oublier la fuite des heures sur les accords harmonieux de leur lyre, sont comparés aux cigales dont le chant désintéressé est un hommage à l’art immortel. Et c’est pourquoi tant qu’il y aura sur cette terre des poètes et des musiciens – des artistes pour tout dire – dont le plus haut souci est d’ennoblir la vie par la sonorité du verbe, ou la cadence de la chanson, il y aura toujours des cigales…

*
*   *

Me voilà parvenu au terme de ma tentative de réhabiliter la Cigale de la condamnation inique prononcée contre elle par un sentiment populaire mal informé et concrétisé dans la célèbre fable de La Fontaine.

J’ai évoqué devant vous le témoignage d’ombres illustres : savants, poètes, et philosophes. Tous ont proclamé que le bon droit est de notre côté.

Et maintenant, la cause est entre vos mains. Si le plaidoyer ne vous a pas convaincus, prononcez tout de [150] même votre verdict en faveur de la Cigale. Dites que La Fontaine a menti.

Le bien-fondé d’une cause si belle et si juste ne saurait pâtir des faiblesses de son défenseur.

BIBLIOGRAPHIE

J.-H. Fabre, Moeurs des Insectes. Paris, Delagrave.

A.-E.Brehm, Les insectes, Il volume. Édition française de J. Kunckel d’Herculais. Paris J.-B. Baillère et fils.


[1]    En 1923.

in, Jean Price-Mars, de Saint-Domingue a Haiti, 1959, pp. 121 -150

( 19 mars, 2014 )

Vers une nouvelle approche des sciences administratives en Haïti

Le développement scientifique est au cœur du paradigme de la modernité. Il devient de plus en plus indispensable pour se maintenir dans l’ère de la mondialisation. C’est pourquoi, l’enseignement supérieur tient une place sans précédent dans la gouvernementalité[1] néolibérale, tenant compte de la place qu’elle accorde aux intellectuels. Ainsi, la notion du capital humain prend tout son sens dans la réalité capitaliste actuelle, et dans le contexte de la bureaucratie  moderne (Weber, 1971). Le savoir – l’éducation- devient donc au service du capital.

L’écart  entre les pays dits développés et ceux dits sous-développés est aussi considérable dans le domaine scientifique. De nos jours, le développement socio-économique d’un pays ne peut-être pensé sans le développement de la connaissance, donc sans l’enseignement supérieur. Haïti est un exemple type pour montrer la relation entre le niveau socio-économique et le développement scientifique.

Poser la problématique de la science en Haïti, c’est poser la problématique de l’éducation, notamment de l’enseignement supérieur. Les études et réflexions sur l’enseignement supérieur en Haïti, notamment sur l’université ont fait couler beaucoup d’encre. L’étudiant est souvent perçu comme un technicien formé pour intégrer sa place dans le marché ; l’éducation n’est plus la production du savoir pour le développement ontologique de l’homme, mais pour répondre à la vision mercadologique. Tout le dispositif de l’enseignement forme  l’étudiant haïtien à respecter l’assistance sociale privée, le principe de la sous-traitance industrielle sous-peine d’être exclu du marché ; L’étudiant, est formé pour s’intégrer dans la bureaucratie.

L’enseignement des sciences administratives n’est pas exempt de Cette situation, s’il n’est pas pire. Faire une analyse générale sur l’enseignement des sciences administratives en Haïti qui met en exergue l’histoire et le développement de ces disciplines serait intéressante. Cependant, nous ne pouvons pas dans ces lignes réaliser un travail d’une telle envergure. Mais,  si on prend l’Université d’Etat d’Haïti (UEH) comme un cas, notamment avec sa faculté des sciences administratives – l’institution nationale d’administration de gestion et des hautes études internationales (INAGHEI)- elle peut nous donner des pistes pour comprendre la dynamique de l’enseignement des sciences administratives dans le pays.

 

L’INAGHEI, fils légitime  de la pensée néolibérale

L’institut national d’administration de gestion et des hautes études internationales est né au cœur de la dictature de Duvalier. C’est l’extension d’une école de relation internationale qui était fondée pour former des cadres pour la diplomatie haïtienne, et à un certain moment, un programme de formation continue dans le domaine des sciences administratives y a été institué dans  le but de trouver et de perfectionner des cadres pour l’administration publique. Enfin, vient l’institut des sciences administratives et de relations internationales avec l’insertion des disciplines des sciences administratives (sciences comptables, administration publique, science de la gestion).

L’extension de cette école est-elle inscrite dans la bonne volonté de l’Etat de mieux répondre aux intérêts de la population ? C’est difficile de le croire. Selon le professeur Alain Gilles[2], l’idée de l’INAGHEI est inscrite dans la logique de la pensée néolibérale. L’université a joué un rôle important dans l’élaboration et l’expansion de la politique néolibérale. C’est au cœur des universités occidentales, notamment des USA, que la pensée néolibérale a été élaborée. C’est elle qui fabrique des esprits et des experts pour les besoins du néolibéralisme. L’Amérique Latine est un bon laboratoire pour comprendre le rôle de l’université dans la mise en place des politiques néolibérales dans le tiers-monde. Il faut avoir des bons missionnaires pour accompagner les institutions supranationales –les institutions de Breton Woods.  C’est dans L’émergence du néolibéralisme vers les décennies  1970 qu’on doit situer la logique de la création de l’INAGHEI.

Il y a lieu de se demander si le fils a suivi fidèlement la voie tracée par ses concepteurs ? Pourquoi le gouvernement, en collaboration avec les institutions supranationales a mis sur pied –à quelques pas de l’INAGHEI- une nouvelle école d’administration pendant qu’INAGHEI comme beaucoup d’autres facultés de l’UEH est traité en parent pauvre par les dirigeants du pays ? Ces  interrogations peuvent faire l’objet de nombreuses recherches.

L’enseignement des sciences administratives à l’INAGHEI : le processus de formation de l’étudiant comme  actif

La philosophie de l’enseignement doit être recherchée dans le cursus des facultés. Les cours, les méthodes et les thématiques abordés définissent l’orientation qu’on veut donner aux apprenants. A l’INAGHEI, un bref regard sur les cours dispensés permet de voir qu’on prépare l’étudiant pour mieux servir les institutions, mieux maitriser ses tâches dans les entreprises. Ainsi, il doit œuvrer à la performance des entreprises/institutions. Comment attirer plus de clients ? Par quelle politique on augmente les profits de l’entreprise ? Comment diminuer les risques ? Comment gérer les personnels pour mieux les exploiter ? Autant de question mécanique que les cours permettent de répondre à la fin du cycle d’étude.

Les étudiants trouvent ces réponses dans l’application de certaines formules toutes faites (parfois incomprises) ; réalisation de petits devoirs ; parcoeurisation des bouts de phrases des professeurs. La recherche, la réflexion critique ne sont pas prioritaires pour un INAGHEIen. Ce dernier, lui pense à l’intérieur d’une entreprise, il travaille à être plus performant sur le marché du travail – si marché du travail existe en Haïti  avec un niveau de chômage supérieur à 70% ; Il se considère comme une bonne pièce importante pour le fonctionnement de l’entreprise ; il cherche à mieux impressionner son patron. L’INAGHEI prépare donc des concurrents potentiels face à l’armée de chômeur exclu du marché.

Cependant, l’étudiant ne questionne jamais le fait que c’est toujours un petit groupe qui détient le monopole des institutions du pays ; pourquoi on a toujours un chef alors qu’on parle de liberté dans les entreprises. La dynamique d’enseignement des sciences administratives à l’INAGHEI ne permet pas de comprendre le mécanisme d’exclusion du marché ; pourquoi les gens qui travaillent manifestent, parfois plus violents que ceux qui se trouvent dans le chômage, qui frappent à la porte des entreprises. Ainsi, l’enseignement ne permet pas de penser, de réfléchir sur  les institutions, mais plutôt de penser, réfléchir à l’intérieur des institutions. L’apprenant se considère plutôt comme actif de l’entreprise.

Une nouvelle approche des sciences administratives en Haïti

Tenant compte du rôle joué par les institutions dans le fonctionnement d’une société, on ne peut approcher la réalité sociétale sans regarder les institutions. En ce sens, la réflexion sur la dynamique institutionnelle doit occuper une place fondamentale dans la réflexion sur la réalité sociétale haïtienne.

L’enseignement des  sciences administratives doit pousser les apprenants à voir les institutions – entreprises- comme construction humaine et non comme une donnée naturelle et parfaite. Les entreprises doivent être analysées à travers la dynamique globale de la société, dans leurs spécificités, leurs universalités et leurs contradictions.

Ainsi, il faut une révision des cursus, des techniques et méthodes d’enseignement. La réflexion et les recherches doivent être stimulées afin de mieux aborder la dynamique institutionnelle du pays, un véritable vecteur de circulation des pensées marginalisantes.

 

 

Enfin, GREDES vient

INAGHEI (comme les autres institutions d’enseignement des sciences administratives) forme des gens pour rendre plus efficace les entreprises et institutions. Mais des gens de plus en plus aliénants, des robots. Ce qui épistémologiquement pose le problème de l’enseignement de ces disciplines en Haïti. Cette considération place l’homme à l’intérieur des entreprises et détourne l’idée sur le fait que les entreprises sont des constructions des acteurs ayant des intérêts particuliers et contradictoires.

Tenant compte du caractère aliénant de l’enseignement des sciences administratives en Haïti, la recherche d’une véritable liberté humaine doit mettre en question l’administration des institutions – entreprises- qui servent comme des structures de reproduction de l’ordre inégalitaire de la société.

C’est dans cette perspective que le groupe de recherche et de débat en sciences administratives (GREDES) s’est forgé une place dans l’espace universitaire haïtien. C’est en raison de la situation difficile et alarmante dans laquelle est plongé l’INAGHEI ces derniers mois et la nécessité d’une nouvelle approche des sciences administratives en Haïti, qu’un groupe d’étudiants du dit institut se voit dans l’obligation de stimuler la pratique de débat en vue d’une compréhension et d’une réflexion sur les problèmes de cette entité en rapport avec l’administration privée et publique du pays.

GREDES se lance vers une nouvelle approche des sciences administratives en Haïti, par le biais notamment des recherches et des débats tant qu’au niveau épistémologique, qu’en ce qui concerne l’orientation de l’enseignement de ces disciplines.

 

 

Pour la commission politique :

 

                                                   Réginald GEDEON

                                                   Claudy MERILUS

                                                   Daniel Junior THELOT

      Jean Verdin JEUDI

8 mars 2014


[1] Par gouvernementalité Foucault entend  l’ensemble constitué par les institutions, les procédures, les analyses et les réflexions, les calculs et les tactiques  de gouverner ; par quoi des conduites sont orientées, canalisées, avec la collaboration pratique du sujet, que celle-ci soit consciente ou inconsciente. Laurent Jean-Pierre, Michel Foucault : sociologue ? In Sociologie et sociétés, vol. xxxviii, no 2, automne 2006

 

[2] A. GILLES a fait ressortir cette idée dans le texte mouvement populaire et développement politique, in HECTOR Cary et  HERARD Jadotte, Haïti et l’après Duvalier, HENRY DESCHAMPS, P.AU.P, 1991.

( 19 mars, 2014 )

Vers une nouvelle approche des sciences administratives en Haïti

Le développement scientifique est au cœur du paradigme de la modernité. Il devient de plus en plus indispensable pour se maintenir dans l’ère de la mondialisation. C’est pourquoi, l’enseignement supérieur tient une place sans précédent dans la gouvernementalité[1] néolibérale, tenant compte de la place qu’elle accorde aux intellectuels. Ainsi, la notion du capital humain prend tout son sens dans la réalité capitaliste actuelle, et dans le contexte de la bureaucratie  moderne (Weber, 1971). Le savoir – l’éducation- devient donc au service du capital.

L’écart  entre les pays dits développés et ceux dits sous-développés est aussi considérable dans le domaine scientifique. De nos jours, le développement socio-économique d’un pays ne peut-être pensé sans le développement de la connaissance, donc sans l’enseignement supérieur. Haïti est un exemple type pour montrer la relation entre le niveau socio-économique et le développement scientifique.

Poser la problématique de la science en Haïti, c’est poser la problématique de l’éducation, notamment de l’enseignement supérieur. Les études et réflexions sur l’enseignement supérieur en Haïti, notamment sur l’université ont fait couler beaucoup d’encre. L’étudiant est souvent perçu comme un technicien formé pour intégrer sa place dans le marché ; l’éducation n’est plus la production du savoir pour le développement ontologique de l’homme, mais pour répondre à la vision mercadologique. Tout le dispositif de l’enseignement forme  l’étudiant haïtien à respecter l’assistance sociale privée, le principe de la sous-traitance industrielle sous-peine d’être exclu du marché ; L’étudiant, est formé pour s’intégrer dans la bureaucratie.

L’enseignement des sciences administratives n’est pas exempt de Cette situation, s’il n’est pas pire. Faire une analyse générale sur l’enseignement des sciences administratives en Haïti qui met en exergue l’histoire et le développement de ces disciplines serait intéressante. Cependant, nous ne pouvons pas dans ces lignes réaliser un travail d’une telle envergure. Mais,  si on prend l’Université d’Etat d’Haïti (UEH) comme un cas, notamment avec sa faculté des sciences administratives – l’institution nationale d’administration de gestion et des hautes études internationales (INAGHEI)- elle peut nous donner des pistes pour comprendre la dynamique de l’enseignement des sciences administratives dans le pays.

 

L’INAGHEI, fils légitime  de la pensée néolibérale

L’institut national d’administration de gestion et des hautes études internationales est né au cœur de la dictature de Duvalier. C’est l’extension d’une école de relation internationale qui était fondée pour former des cadres pour la diplomatie haïtienne, et à un certain moment, un programme de formation continue dans le domaine des sciences administratives y a été institué dans  le but de trouver et de perfectionner des cadres pour l’administration publique. Enfin, vient l’institut des sciences administratives et de relations internationales avec l’insertion des disciplines des sciences administratives (sciences comptables, administration publique, science de la gestion).

L’extension de cette école est-elle inscrite dans la bonne volonté de l’Etat de mieux répondre aux intérêts de la population ? C’est difficile de le croire. Selon le professeur Alain Gilles[2], l’idée de l’INAGHEI est inscrite dans la logique de la pensée néolibérale. L’université a joué un rôle important dans l’élaboration et l’expansion de la politique néolibérale. C’est au cœur des universités occidentales, notamment des USA, que la pensée néolibérale a été élaborée. C’est elle qui fabrique des esprits et des experts pour les besoins du néolibéralisme. L’Amérique Latine est un bon laboratoire pour comprendre le rôle de l’université dans la mise en place des politiques néolibérales dans le tiers-monde. Il faut avoir des bons missionnaires pour accompagner les institutions supranationales –les institutions de Breton Woods.  C’est dans L’émergence du néolibéralisme vers les décennies  1970 qu’on doit situer la logique de la création de l’INAGHEI.

Il y a lieu de se demander si le fils a suivi fidèlement la voie tracée par ses concepteurs ? Pourquoi le gouvernement, en collaboration avec les institutions supranationales a mis sur pied –à quelques pas de l’INAGHEI- une nouvelle école d’administration pendant qu’INAGHEI comme beaucoup d’autres facultés de l’UEH est traité en parent pauvre par les dirigeants du pays ? Ces  interrogations peuvent faire l’objet de nombreuses recherches.

L’enseignement des sciences administratives à l’INAGHEI : le processus de formation de l’étudiant comme  actif

La philosophie de l’enseignement doit être recherchée dans le cursus des facultés. Les cours, les méthodes et les thématiques abordés définissent l’orientation qu’on veut donner aux apprenants. A l’INAGHEI, un bref regard sur les cours dispensés permet de voir qu’on prépare l’étudiant pour mieux servir les institutions, mieux maitriser ses tâches dans les entreprises. Ainsi, il doit œuvrer à la performance des entreprises/institutions. Comment attirer plus de clients ? Par quelle politique on augmente les profits de l’entreprise ? Comment diminuer les risques ? Comment gérer les personnels pour mieux les exploiter ? Autant de question mécanique que les cours permettent de répondre à la fin du cycle d’étude.

Les étudiants trouvent ces réponses dans l’application de certaines formules toutes faites (parfois incomprises) ; réalisation de petits devoirs ; parcoeurisation des bouts de phrases des professeurs. La recherche, la réflexion critique ne sont pas prioritaires pour un INAGHEIen. Ce dernier, lui pense à l’intérieur d’une entreprise, il travaille à être plus performant sur le marché du travail – si marché du travail existe en Haïti  avec un niveau de chômage supérieur à 70% ; Il se considère comme une bonne pièce importante pour le fonctionnement de l’entreprise ; il cherche à mieux impressionner son patron. L’INAGHEI prépare donc des concurrents potentiels face à l’armée de chômeur exclu du marché.

Cependant, l’étudiant ne questionne jamais le fait que c’est toujours un petit groupe qui détient le monopole des institutions du pays ; pourquoi on a toujours un chef alors qu’on parle de liberté dans les entreprises. La dynamique d’enseignement des sciences administratives à l’INAGHEI ne permet pas de comprendre le mécanisme d’exclusion du marché ; pourquoi les gens qui travaillent manifestent, parfois plus violents que ceux qui se trouvent dans le chômage, qui frappent à la porte des entreprises. Ainsi, l’enseignement ne permet pas de penser, de réfléchir sur  les institutions, mais plutôt de penser, réfléchir à l’intérieur des institutions. L’apprenant se considère plutôt comme actif de l’entreprise.

Une nouvelle approche des sciences administratives en Haïti

Tenant compte du rôle joué par les institutions dans le fonctionnement d’une société, on ne peut approcher la réalité sociétale sans regarder les institutions. En ce sens, la réflexion sur la dynamique institutionnelle doit occuper une place fondamentale dans la réflexion sur la réalité sociétale haïtienne.

L’enseignement des  sciences administratives doit pousser les apprenants à voir les institutions – entreprises- comme construction humaine et non comme une donnée naturelle et parfaite. Les entreprises doivent être analysées à travers la dynamique globale de la société, dans leurs spécificités, leurs universalités et leurs contradictions.

Ainsi, il faut une révision des cursus, des techniques et méthodes d’enseignement. La réflexion et les recherches doivent être stimulées afin de mieux aborder la dynamique institutionnelle du pays, un véritable vecteur de circulation des pensées marginalisantes.

 

 

Enfin, GREDES vient

INAGHEI (comme les autres institutions d’enseignement des sciences administratives) forme des gens pour rendre plus efficace les entreprises et institutions. Mais des gens de plus en plus aliénants, des robots. Ce qui épistémologiquement pose le problème de l’enseignement de ces disciplines en Haïti. Cette considération place l’homme à l’intérieur des entreprises et détourne l’idée sur le fait que les entreprises sont des constructions des acteurs ayant des intérêts particuliers et contradictoires.

Tenant compte du caractère aliénant de l’enseignement des sciences administratives en Haïti, la recherche d’une véritable liberté humaine doit mettre en question l’administration des institutions – entreprises- qui servent comme des structures de reproduction de l’ordre inégalitaire de la société.

C’est dans cette perspective que le groupe de recherche et de débat en sciences administratives (GREDES) s’est forgé une place dans l’espace universitaire haïtien. C’est en raison de la situation difficile et alarmante dans laquelle est plongé l’INAGHEI ces derniers mois et la nécessité d’une nouvelle approche des sciences administratives en Haïti, qu’un groupe d’étudiants du dit institut se voit dans l’obligation de stimuler la pratique de débat en vue d’une compréhension et d’une réflexion sur les problèmes de cette entité en rapport avec l’administration privée et publique du pays.

GREDES se lance vers une nouvelle approche des sciences administratives en Haïti, par le biais notamment des recherches et des débats tant qu’au niveau épistémologique, qu’en ce qui concerne l’orientation de l’enseignement de ces disciplines.

 

 

Pour la commission politique :

 

                                                   Réginald GEDEON

                                                   Claudy MERILUS

                                                   Daniel Junior THELOT

      Jean Verdin JEUDI

8 mars 2014


[1] Par gouvernementalité Foucault entend  l’ensemble constitué par les institutions, les procédures, les analyses et les réflexions, les calculs et les tactiques  de gouverner ; par quoi des conduites sont orientées, canalisées, avec la collaboration pratique du sujet, que celle-ci soit consciente ou inconsciente. Laurent Jean-Pierre, Michel Foucault : sociologue ? In Sociologie et sociétés, vol. xxxviii, no 2, automne 2006

 

[2] A. GILLES a fait ressortir cette idée dans le texte mouvement populaire et développement politique, in HECTOR Cary et  HERARD Jadotte, Haïti et l’après Duvalier, HENRY DESCHAMPS, P.AU.P, 1991.

( 19 mars, 2014 )

Une relecture de la crise INAGHEIenne : quand la propagande et le mensonge cesseront de faire lois.

L’activité politique fait voir ce qui n’avait pas lieu d’être vu, fait entendre un discours où seul le bruit avait son lieu, fait entendre comme discours ce qui n’était entendu comme bruit.  

                                                                                           JACQUES RANCIERE, la mésentente

La crise de  L’institut national d’administration de gestion et des hautes études internationales (INAGHEI) s’est amplifiée depuis plusieurs mois. Si la crise est permanente à l’INAGHEI, ces derniers mois elle donne une grande secousse : 308 nouveaux admis attendent impatiemment l’ouverture de la faculté ; un conseil décanal indexé pour des actes de corruption lutte pour se tenir debout  ; un pèlerinage systématique  se fait dans les temples sacrés de la presse pour mettre devant le peuple-dieu le problème de l’institut. Il faut trouver un diable, Sacre-diable ! 4 étudiants seraient responsables de cette secousse, car ils servent des « lois » qui leur poussent à attaquer l’ordre divin du fonctionnement INAGHEIen. Les débats et discussions objectifs se métamorphosent en sermon dans les temples sacré des médiats.  

Que se passe-t-il réellement à l’INAGHEI ? Plusieurs réponses peuvent découler de cette interrogation. Pour certains c’est une crise structurelle, pour d’autres, la crise fait partie de l’actif de l’institut. Mais, Si on suit le sterlinisme[1], on peut dire qu’il s’agit de 4 petits vandales qui bloquent le fonctionnement de l’institut. Mais, ce discours ne dit pas : pourquoi ?  Comment ? Et à quel moment ces diables sont devenus vandales ; pourquoi les autres étudiants qui revendiquent les mêmes choses qu’eux ne sont pas des délinquants ?  Ce discours met de coté les vrais problèmes de la réalité actuelle de l’INAGHEI, c’est en quelque sorte du commérage, puisqu’il voile la réalité et  s’en détourne par des racontars ridicules.  Ainsi, je me plonge dans les différents faits/éléments qui peuvent considérer comme des sédiments pour comprendre la logique discursive de la conjoncture actuelle de l’INAGHEI. Il convient dans cette perspective de procéder à une relecture de la dynamique actuelle INAGHEIenne à partir  de son histoire, de son évolution, les rapports de pouvoir et les jeux d’intérêts entre les différents acteurs de l’INAGHEI.

D’un décanat pompier à un décanat sur le bucher : l’INAGHEI fait casser les dents

Le 21 décembre 2010, après une grande secousse provoquée par la réalité INAGHEIenne, qui a conduit à la démission du doyen Saint-hilien, le rectorat de l’université n’a pas tardé à utiliser sa théorie de  pompier, un conseil provisoire a été installé à la tête de l’institut pour une durée de 1 an. Composé de Jean- Claude CHARLES  et de Balatier, ce conseil avait comme principale mission de réaliser les élections pour élire des nouveaux membres pour le  décanat de la faculté enflammée. Entre autre, il devrait travailler pour favoriser et maintenir un climat propice au bon fonctionnement académique et administratif de l’institut.

Ces   pompiers semblent-ils oublier leurs leçons de secouristes ? Ou du moins ils ont plus d’intérêt à laisser allumer le feu ?  2, 3 ans après les experts se voient entrain de se noyer dans le tumulte INAGHEIen. Le 13 avril 2012, le doyen Jean-Claude Charles a lancé un S.O.S, il demande au rectorat de lui donner la main, le conseil ne peut plus, il déclare forfait. Il a affirmé l’incapacité du conseil à réaliser les élections.  Mission impossible ! Malgré tout, le conseil sans mission n’a pas démissionné (Ça ne s’inscrit pas dans la pratique des dirigeants haïtiens). Parait-il que le rectorat n’a pas entendu ou bien compris l’alerte de secours lancé par ses anciens pompiers. Ne pouvant plus accomplir leurs missions, emportés par des pratiques malhonnêtes et illicites, ils  se trouvent donc maintenant  condamner au  bucher.

Le triangle interrogatoire  qui embarrasse les dirigeants de l’INAGHEI

Outre les déterminants structurels, La situation actuelle INAGHEIenne résulte de l’incapacité des dirigeants à répondre à ces trois grandes questions posées par certains étudiants :

1) Selon quels principes fonctionnent actuellement le DSC et la FC (ti fakilte prive ki anndan INAGHEI a) ?

La formation continue à l’institut a été programmée dans le but de préparer et de perfectionner des cadres pour l’administration publique[2], pour faire face à la rareté des ressources humaines dans le domaine de l’administration dans le pays à l’époque. Ainsi, l’école décerne un diplôme en science comptable et un certificat pour des séminaires dans d’autres domaines de l’administration. Suivant l’annuaire créant ce programme d’étude, pour en bénéficier, il faut avoir un diplôme ou une licence dans un domaine donné ou avoir au moins  5 ans  d’expérience de travail, puis réussir un concours d’admission. C’est une redondance si je dis pour bénéficier une formation continue, il faut avoir déjà une formation ? Et bien, je l’assume.

Mais de nos jours, avec l’existence des disciplines des sciences administratives à l’INAGHEI et l’augmentation considérable des écoles et des universités privées qui fournissent des personnes qualifiées, les demandeurs de ce programme deviennent de plus en plus rares. Ainsi, il faut trouver d’autres clients, les dirigeants se lancent dans le recrutement des élèves à peine sortir de la Philo. Lors de la dernière inscription, environ 500 personnes ont été recrutées (majoritairement des élèves à peine sortir de la philo) sans même passer le concours d’admission qu’a prévu les règlements.  Ainsi, ce programme déborde son cadre créateur.

Cependant, si ce programme fonctionne en dehors des normes de l’institut, Ça arrange les poches des principaux bénéficiaires. Considérant 500 admis avec un frais d’inscription de 4 000 gdes, ca donne déjà 2 000 000 gourdes. En raison de 750 gdes/cours, on peut se faire une idée sur la recette semestrielle des dirigeants de l’INAGHEI. Ainsi, remettre en question le fonctionnement de ce programme, c’est attaquer les intérêts des rentiers (professeur, dirigeant, chef département, commis, secrétaire, des personnes sans titres, etc…). Il faut mentionner ensuite, l’inscription a été déjà lancée, que va-t-on dire aux postulants inscrits si la faculté fonctionne ? L’option de la fermeture n’est-elle pas moins embarrassante pour les directeurs de la partie privée INAGHEIenne ? Bon ! Ici, questionner est un acte de vandalisme, j’arrête ces questions pour ne pas trop vandaliser.   En tout cas, on peut comprendre que questionner  sur les principes et les règlements de l’INAGHEI privé est ennuyeux, Ça dérange.

2) Quand on est professeur à temps plein à l’INAGHEI ?

Un professeur à temps-plein à l’UEH, non seulement a un nombre d’heures minimum de cours à respecter, mais aussi il doit se mettre disponible pour accompagner les étudiants dans leurs travaux et leurs recherches. Je ne m’attarde pas sur l’accompagnement des étudiants, Ça n’existe pas à l’INAGHEI. Dans le budget 2012 -2013  de l’institut, c’est curieux de voir que le salaire de 7 professeurs à temps-plein a été ajusté (51 000 gdes), et 20 autres professeurs à temps pleins ont été recrutés. Dans ce cas, ce sont les 7 premiers qui m’intéressent : il y’en a un qui est pensionnaire de l’Etat et il ne dispense plus de cours à l’INAGHEI ; deux d’entre eux ont moins d’un cours  à la faculté[3], et il ya un d’entre eux qui ne dispense aucun cours à la faculté, on dirait donc c’est un professeur mort. Voilà une autre question qui dérange : qu’el cours dispense ce professeur à temps-plein qui n’existe pas à l’INAGHEI ? Cette question subversive   nuit encore les intérêts des rentiers INAGHEIens.

3) Le fonctionnement de l’université (notamment INAGHEI), est-il compatible avec celui du centre de formation et de perfectionnement des agents de la fonction publique (CEFOPAFOP)?

Le CEFOPAFOP est une entité de la primature qui donne des séminaires et programme des formations pour des agents de la fonction publique. Cette institution est placée au dernier étage du bâtiment de l’INAGHEI. Si la constitution interdit la pénétration des armes à feu dans les institutions d’enseignements du pays,  ce principe ne tient pas pour le CEFOPAFOP. En effet, en octobre dernier, lors d’une formation pour des agents de l’environnement, ces derniers ont investi l’espace avec leurs armes. Ce qui a provoqué la contestation de certains étudiants. Cette situation met les responsables du décanat dans la difficulté à prendre parti soit pour les chefs du gouvernement, soit pour les lois du pays.

En plus de ces questionnements qui bouleversent l’ordre divin INAGHEIen, il y’a lieu de mentionner encore la dénonciation de certaines pratiques illicites des dirigeants de la faculté dans le cadre des concours d’entrée à l’INAGHEI pendant ces deux dernières années. Le parachutisme est en quelque sorte démasqué.

Ces questionnements relèvent  non seulement de l’ordre éthique et moral des acteurs conscients de la situation, mais aussi de l’engagement et la volonté de plus d’un à sortir de la passiveté létale  qui ronge la société haïtienne.

Comment retirer les pieds dans ce petit soulier ? Le conseil veut mourir debout

Face à cette situation qui met en jeu les intérêts des dirigeants et qui attaque leur trône, il faut trouver un moyen pour sortir dans ce triangle exigu.  Il faut trouver un autre terrain pour jouer le ballon. Un événement qui a lieu à la faculté le 3 octobre va leur servir de prétexte pour se débrouiller. En individualisant le mouvement, le décanat accuse 4 étudiants de bandits et de vandales. Le coup est mal parti, mais ses effets sont considérables : il y’a un parmi les étudiants accusés qui n’a pas été à l’INAGHEI lors de l’événement ; l’événement implique l’un de leurs collègues, Maxime Jeune qui a violé le principe de fonctionnement de l’université en pointant son fameux pistolet sur le groupe d’étudiant protestataire, sous les bons petits yeux de l’honorable Jean-Claude Charles.

Le 15 novembre, ce conseil, en jouant corps et âme, a fait circuler dans les presses une note qui expulse 4 étudiants à l’INAGHEI. Les étudiants réagissent, et la vague sterlinisme est remise en branle, les pèlerinages continuent, la propagande est la seule issue possible. Le porte parole du décanat n’a pas prêché dans le désert, environ 80 professeurs, selon ses témoignages seraient repentis. Ces professeurs prouvent leur foi en signant une pétition pour demander au décanat qui n’a pas pu réaliser les élections en trois ans, de rester en place pour le réaliser en 3 mois. Ce qui m’intéresse le plus dans la note c’est l’incohérence du doyen Jean-Claude Charles. Le 13 avril 2012, il a écrit au rectorat pour confirmer son incapacité à réaliser les élections à l’institut et tout d’un coup, il est pétitionnaire d’un document qui lui  demande de rester en place pour réaliser les élections dans 3 mois.

Quelles issues possibles ?

Le conseil de l’université est la plus haute instance de décision de l’université. Son silence n’est pas innocent (il y a lieu de tenir compte des rapports de pouvoir et des jeux d’intérêts). Mais, le 9 décembre, il a pris une résolution, en dépit de ses limites,  pour mettre un conseil provisoire à l’INAGHEI, mettre sur pied une commission pour instruire les revendications des étudiants et une commission électorale pour réaliser les élections. Deux mois après, la résolution n’est pas encore en application. Qu’est ce qui se passe ? Comment les dirigeants conçoivent la fermeture de l’INAGHEI ? En tout cas, l’éducation de crise se renforce. Mais,  il faut quand même trouver une solution à cette situation.

Comment ouvrir la faculté ? C’est la question qui embarrasse, tenant compte les différents intérêts qui sont donc en jeux. Il ne peut jamais avoir une ouverture pure et simple de la faculté. Une idée qui est quand même incohérente car elle ne prend pas en compte les causes pour lesquelles l’INAGHEI ne fonctionne pas. Mais, il est  évident que les principaux perdants sont les étudiants. Ces derniers doivent se mobiliser pour demander au rectorat de l’université de jouer son rôle.  La mise en application de la résolution du 9 décembre, peut servir  un atout essentiel pour la réouverture de l’institut. La commission qui assurera la médiation prendra en compte les dénonciations des différentes parties et le décanat provisoire, en collaboration avec les chefs des départements planifieront le calendrier académique et la réouverture de la faculté.

La continuité de la vague propagandiste n’apportera aucune solution dans la réalité actuelle ; demander pour expulser ou interdire l’accès à 4 étudiants à la fac ne résoudra en rien la crise, car ce n’est pas une affaire de 4 étudiants comme on veut le faire passer, c’est plutôt une crise éthique et morale. Un conflit d’intérêts et de rapport de  pouvoir Il faut que la propagande, la malhonnêteté, l’immoralité cessent de faire lois. Je ne cesserai jamais de soulever de soulever ces questions avec ma plume, sur la cours, dans la radio, dans mon lit, avec qui conque.

 

 

Jean Verdin JEUDI, étudiant science comptable à l’INAGHEI

jeanverdinjeudi@yahoo.fr

 

 

11 février 2014


[1] J’appelle sterlinisme les vagues discours de H. R. Sterlin, secrétaire général de l’INAGHEI, qui expliquent la crise de l’INAGHEI par l’accaparement de l’institut par les 4 étudiants expulsés de l’INAGHEI.

[2]  Il faut dire que cette option a été inscrite dans la logique de l’ordre mondial, avec la dominance du marché et du capital. Ce principe néolibéral  allait être à la base de la création de l’INAGHEI. A. Gilles, mouvement populaire et développement politique, in CARY Hector, Herard Jadotte,  Haïti et l’après Duvalier.

[3] Quand je dis moins d’un cours, je veux dire des professeurs qui ont un cours de trois heures de temps par semaine, qui viennent rarement et ne passent même pas deux heures de temps  en salle de classe.

( 15 janvier, 2014 )

Sables mouvants

Démons et merveilles
Vents et marées
Au loin déjà la mer s’est retirée
Démons et merveilles
Vents et marées
Et toi
Comme une algue doucement carressée par le vent
Dans les sables du lit tu remues en rêvant
Démons et merveilles
Vents et marées
Au loin déjà la mer s’est retirée
Mais dans tes yeux entrouverts
Deux petites vagues sont restées
Démons et merveilles
Vents et marées
Deux petites vagues pour me noyer

J. Prevert

 

( 24 octobre, 2013 )

Paroles vives

Paroles vives dans poesie

j’ai quelquefois pris mes draps
 pour des preuves de fidélité à l’aube

vivant sur rendez-vous crispés
 attendant qui ne viendra peut-être pas
 toujours plus belle dans la gravité de son silence
 attendant l’averse de ses paupières
 sur mon toit

j’appartiens à la fêlure des horizons bâtards
 aidez-moi à écrire
 ma courte biographie de pierre.

(Ratures d’un miroir, 1992)
( 22 octobre, 2013 )

Lettre de Jacques Stéphen Alexis à François Duvalier

Jacques Stéphen Alexis et des camarades chinois (Photo de G. Bloncourt, 1961)

Pétion Ville, le 2 juin 1960

À son Excellence
Monsieur le Docteur François Duvalier
Président de la République
Palais national

Monsieur le Président,

Dans quelques pays civilisé qu’il me plairait de vivre, je crois pouvoir dire que je serais accueilli à bras ouverts; ce n’est un secret pour personne. Mais mes morts dorment dans cette terre; ce sol est rouge du sang de générations d’hommes qui portent mon nom; je descends par deux fois, en lignée directe, de l’homme qui fonda cette patrie, aussi j’ai décidé de vivre ici et peut-être d’y mourir. Sur ma promotion de vingt-deux médecins, dix-neuf vivent en terre étrangère. Moi, je reste, en dépit des offres qui m’ont été et me sont faites. Dans bien des pays bien plus agréables que celui-ci, dans bien des pays où je serais plus estimé et honoré que je ne le suis en Haïti, il me serait fait un pont d’or, si je consentais à y résider. Je reste néanmoins.

Ce n’est certainement pas par vaine forfanterie que je commence ma lettre ainsi, Monsieur le Président, mais je tiens à savoir si je suis ou non indésirable dans mon pays. Je n’ai jamais, Dieu merci, prêté attention aux petits inconvénients de la vie en Haïti, certaines filatures trop ostensibles, maintes tracasseries, si ce n’ets les dérisoires avanies qui sont le fait des nouveaux messieurs de tous les pays sous-développés. Il est néanmoins naturel que je veuille être fixé sur l’essentiel.

Bref, Monsieur le Président, je viens au fait. Le 31 mai, soit avant-hier soir, au vu et au su de tout le monde, je déménageais de mon domicile de la ruelle Rivière, à Bourdon, pour aller m’installer à Pétion Ville. Quelle ne fut pas ma stupéfaction d’apprendre que le lendemain de mon départ, soit hier soir, mon ex-domicile avait été cerné par des policiers qui me réclamaient, à l’émoi du quartier. Je ne sache pas avoir des démêlés avec votre Police et de toutes façons, j’en ai tranquillement attendu les mandataires à mon nouveau domicile. Je  les attends encore après avoir d’ailleurs vaqué en ville à mes occupations ordinaires, toute la matinée de ce jourd’hui 2 juin.

Si les faits se révélaient exacts, je suis assez au courant des classiques méthodes policières pour savoir que cela s’appelle une manoeuvre d’intimidation. En effet, j’habite à Pétion Ville, à proximité du domicile de Monsieur le Préfet Chauvet. On sait donc vraisemblablement où me trouver, si besoin réel en était. Aussi si cette manoeuvre d’intimidation, j’ai coutume d’appeler un chat un chat, n’était que le fait de la Police subalterne, il n’est pas inutile que vous soyez informé de certains de ces procédés. Il est enseigné à l’Université Svorolovak dans les cours de technique anti-policière, que quand les Polices des pays bourgeois sont surchargées ou inquiètes, elles frappent au hasard, alors qu’en période ordinaire, elles choisissent les objectifs de leurs coups. Peut-être dans cette affaire ce principe classique s’applique-t-il, mais Police inquiète ou non, débordée ou non, je dois chercher à comprendre l’objectif réel de cette manoeuvre d’intimidation.

Je me suis d’abord demandé si l’on ne visait pas à me faire quitter le pays en créant autour de moi une atmosphère d’insécurité. Je ne me suis pas arrêté à cette interprétation, car peut-être sait-on que je ne suis pas jusqu’ici accessible à ce sentiment qui s’appelle la peur, ayant sans sourciller plusieurs fois regardé la mort en face. Je n’ai pas non plus retenu l’hypothèse que le mobile de la manoeuvre policière en question est de me porter à me mettre à couvert. J’ai en effet également appris dans quelles conditions prendre le maquis est une entreprise rentable pour celui qui le décide ou pour ceux qui le portent à le faire. Il ne restait plus à retenir comme explication que l’intimidation projetée visait à m’amener moi-même à restreindre ma liberté de mouvement. Dans ce cas encore, ce serait mal me connaître.

Tout le monde sait que pour qu’une plante produise à son plein rendement, il lui faut les sèves de son terroir natif. Un romancier qui respecte son art ne peut être un homme de nulle part, une véritable création ne peut non plus se concevoir en cabinet, mais en plongeant dans les tréfonds de la vie de son peuple. L’écrivain authentique ne peut se passer du contact journalier des gens aux mains dures — les seuls qui valent d’ailleurs la peine qu’on se donne — c’est de cet univers que procède le grand oeuvre, univers sordide peut-être mais tant lumineux et tellement humain que lui seul permet de transcender les humanités ordinaires. Cette connaissance intime des pulsations de la vie quotidienne de notre peuple ne peut s’acquérir sans la plongée directe dans les couches profondes des masses. C’est là la leçon première de la vie et de l’oeuvre de Frédéric Marcelin, de Hibbert, de Lhérisson ou de Roumain. Chez eux, les gens simples avaient accès à toute heure comme des amis, de même que ces vrais mainteneurs de l’haïtianité étaient chez eux dans les moindres locatis des quartiers de la plèbe. Mes nombreux amis de par le vaste monde ont beau s’inquiéter des conditions de travail qui me sont faites en Haïti, je ne peux renoncer à ce terroir.

Également, en tant que médecin de la douleur, je ne peux pas renoncer à la clientèle populaire, celle des faubourgs et des campagnes, la seule payante au fait, dans ce pays qu’abandonnent presque tous nos bons spécialistes. Enfin, en tant qu’homme et en tant que citoyen, il m’est indispensable de sentir la marche inexorable de la terrible maladie, cette mort lente, qui chaque jour conduit notre peuple au cimetière des nations comme les pachydermes blessés à la nécropole des éléphants. Je connais mon devoir envers la jeunesse de mon pays et envers notre peuple travailleur. Là non plus, je n’abdiquerai pas. Goering disait une fois quand on cite devant lui le mot culture, il tire son revolver; nous savons où cela a conduit l’Allemagne et l’exode mémorable de la masse des hommes de culture du pays des Niebelungen. Mais nous sommes dans la deuxième moitiée du XXème siècle qui sera quoiqu’on fasse le siècle du peuple roi. Je ne peux m’empêcher de rappeler cette parole fameuse du grand patriote qui s’appelle le Sultan Sidi Mohamed Ben Youssef, parole qui illumine les combats libérateurs de ce siècle des nationalités malheureuses. «Nous sommes les enfants de l’avenir!» disait-il de retour de son exil en relevant son pitoyable ennemi, le Pacha de Marrakech effondré à ses pieds. Je crois avoir prouvé que je suis un enfant de l’avenir.

La limitation de mes mouvements, de mes travaux, de mes occupations, de mes démarches ou de mes relations en ville ou à la campagne n’est pas pour moi une perspective acceptable. Je tenais à le dire. C’est ce qui vaut encore cette lettre. J’en ai pris mon parti, car la Police, si elle veut, peut bien se rendre compte que la politique des candidats ne m’intéresse pas. La désolante et pitoyable vie politicienne qui maintient ce pays dans l’arriération et le conduit à la faillite depuis cent cinquante ans n’est pas mon fait. J’en ai le plus profond dégoût, ainsi que je l’écrivains, il y a déjà près de trois ans.

D’aventure, si comme en décembre dernier la douane refuse de me livrer un colis — un appareil de projection d’art que m’envoyait l’Union des Écrivains Chinois et qu’un des nouveaux messieurs a probablement accaparé pour son usage personnel –, j’en sourirai. Si je remarque le visage trop reconnaissable d’un ange gardien veillant à ma porte, j’en sourirai encore. Si un de ces nouveaux messieurs herte ma voiture et que je doive l’en remercier, j’en sourirai derechef. Toutefois, Monsieur le Président, je tiens à savoir si oui ou non on me refuse le droit de vivre dans mon pays, comme je l’entends. Je suis sûr qu’après cette lettre, j’aurai le moyen de m’en faire une idée. Dans ce cas, je prendrai beaucoup mieux les décisions qui s’imposent à moi à la fois en tant que créateur que médecin, qu’homme et que citoyen.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de  mes salutations patriotiques et de mes sentiments distingués.

Jacques Stéphen Alexis

http://www.stanleypean.com/?page_id=2563

( 13 septembre, 2013 )

ELEGIE

Elégie
Abandonné, lié de toutes entraves,
Je n’aperçois que mes épaves.
J’ai la nostalgie de mon passé,
J’ai la nostalgie d’une beauté idéalisée.
Qui délivrera ma poitrine oppressée !
Mon cœur est trop chargé
D’ombre et de mystère.
Comme un fruit murit, penché vers la terre,
Ainsi qu’est l’espoir de mes enfants.
Dans mon cœur, tous les bancs,
Toutes les places sont mouillées,
Mes pores se métamorphosent en graves blessées,
Elles sont toutes vivent dans ma chair.
Quand la nature pleure,
Je suis la proie de mon sang.
Oh ! Temps,
Je geins sous les bottes de mes ennemis-amis
Qui sont avides de mes fruits.
Derrières leurs discours rhétoriques,
Leurs politiques palinodiques,
Ils habillent et déshabillent la vérité.
Oh ! J’ai la nostalgie de mon passé,
Sur mes seins, les montagnes,
Il y’avait une vie de cocagne
On y glanait de la bravoure, de l’amour,
Maintenant, mon dos est le tambour
De la baguette de la misère.
Je regarde mes bonnes heures
Qu’on expose dans le musée comme des rêves, Lire la suite…

123456
« Page Précédente  Page Suivante »
|