( 1 novembre, 2015 )

lafimen

Lafimen
 
Ou menm ki konn al woule tete zanj nan syèl,
Ou menm ki gen sekrè desen myèl, 
Bon drivayè
 granchirè
grenn pwomennen  kew ye,
Mache nan tout nanchon, nan tout zile,
Wa di ou wè vye grann ak kòt li mare,
Dlo nan jel ponn rivyè
Li tonbe anba grif kadejakè.
 
Mwen pote tras gran chimen
Nan plan men,
Rèv mwen
Pann sou pwent nen
Chen,
Bourik ap koupe m kout je.
 
Toli
( 11 octobre, 2015 )

kòkòday

Kòm ak kòw kwaze,
Cheri lanmou nou fè akò.
2 kakòn jenou nou kole,
Kòt ak kòt nap mache,
Sou menm pa, sou menm kòd nou prale.
 
Akòde yon gita sou mizik kòm,
Akòdeyon kòw 
Ak bagèt dwèt mwen mete nou tou 2 dakò
Paske nou se kòkòday.
Menm si danm doukla map manje masòkòw,
Nan djakout kèm mwen potew tankou sòkòm.
 
Lanmou pap banm zoklo paskem pa wòklò.
Nou mèt mache al oziltik pye nou pap gen kò
Nan chimen lavi gen anpil falèz, men m pap tonbe nan lèkò,
Cheri nou se kòkòday.
 
 
 
Jn verdin jeudi dit TOLI
Tdr.
( 25 septembre, 2015 )

bonèt malere

Bonèt malere

 

Kouvèti tèt, sèvyèt bèt

Nan pye chive,

Sèvyèt pou ranmase rigòl swè ki vle neye je,

Twòkèt pou pwoteje tèt

Anba chay solèy,

solèy move tan

Solèy je drandran

Bonèt malere, kouvèti tèt,

Tèt pati, tèt yap toupizi

Tèt chavire, tèt chaje

 

Toli

( 3 septembre, 2015 )

tras pye

 
 
Mwen pote tras gran chimen
Nan plan men m, 
Rèv mwen
Sou pwent nen m,
Map bouske plim sou do foumi.
 
Dwèt mwen ap bwose
Dan solèy kap leve,
Fontenn mwen kole
Nan lestomak syèl la k ap danse,
Ak lonbraj mwen, mwen ap fè pari.
 
Toli
( 28 juillet, 2015 )

lettre à l’humanité

 
Les mots saignent,
Il ya du sang dans mon poème
Je vais à la guerre, avec ma plume de bohème
Pour la liberté, pas de cercueil.
 
Le soleil de la charité
Voile sous sa culotte les cicatrices de la servitude,
Je ris le maitre qui m’enseigne sa béatitude
Je loue mes capacités.
 
C’est mon histoire qui me tient en lisières
Brandissant la liberté contre le catéchisme et la Chaine
L’armée des incas conquis la dignité humaine.
Dans la lutte pour la liberté, pas de frontière.
 
Combien d’étoiles qui filent dans la mer
Pour essuyer les barvures attaquant la virginité humaine? 
Chiffoner le sang de ces vengeurs sous les bottes est une obscène.
Pour la dignité humaine, je suis en guerre.
 
Toli
Jeudi jean Verdin
 
 
 
 
 
( 12 juillet, 2015 )

chemen koupe

Lannwit ponn lawouze,
Solèy choute l jete,
Mwen pete Je raje 
poul pa pale
Map fè chemen koupe
 
Chemen koupe pa toujou kout
Pasyans mwen pap about,
Nan kase ti bwa bò wout
Mwen pral met kann nan djakout.
 
Chemen koupe
Pa dezabiye lalin anba kout je
Pou fè l tounen bwa dife,
Anba jipon demen lesprim ap fofile.
 
Pye m ap lonje dwèt sou Bondye
Gran lakou ban m lese pase
Fil arenyen se bèl zorye
Map fè chemen koupe.
 
Toli
 
 
 
( 16 mai, 2015 )

fils d’un négrier

Je pleure de sang
La mort de mon père conté par le vent,
Le soleil vient de m’annoncer
L’existence encore des négriers.
 
La mer ne pouvait s’arrêter de vaguer,
Helas, elle caresse tristement le visage des négriers
Lotis dans les cales
Pour l’enfer colonial.
 
Je porte la cicatrice de l’esclavage,
J’ai les traces des chaines comme héritage.
Maudissez ma pauvreté,
Regardez votre passé.
 
Du tohu_bohu des lambis affamés des révoltés, 
Sort le soleil de la dignité.
Tabassé un gourou a coûté très cher
À mon père.
 
Toli 
( 16 mai, 2015 )

viv ma liberté

Viv ma liberté,
Aba le candidat,
Voilà ma chanson de campagne,
C’est le cri de mes entrailles.
Chasser les candidats,
Ils volent les poils de l’agneau,
Pour protéger leur peau de loup.
Je viens de loin avec ce message
Enfermé dans le tiroir rebel
D’une contre éducation.
 
Je m’éduque dans les poubelles des normes,
Je refuse d’être un bon élève,
Je préfère vagabonder avec ma plume
Sur le trottoir de l’existence
Pour courtiser les sacrés.
 
ABA les candidats
Le refrain d’un vagabond,
Ils disent peuple
Pour désigner l’escalier,
 L’électeur est un escalier
Permettant d’aller cueillir les étoiles
 
 
( 27 mars, 2015 )

Lanjelis

Lannwit pliye ke lajounen
Anba kako l,
Sousi mòn nan mare
Lanjelis pran laperèz
Glise 
Tonbe nan 2 plan men latè.
Kòk ak poulèt ap toke plim
Boule koze,
Batman je w
Lemante Zòrèy mwen 
Depi nan baryè a.
 
Dife kò w ap bouyi  chodyè 
Anndan kèm
Map pouse bwa dife
Anba jipon lanmou
Jis
Bouch ou tonbe fri
Lang ou nan fant dan w.
 
Lanjelis se dra nwa,
Ki kouvri kabann lawouze
Pou rad pa mouye,
Mouchwa nwa
Ki bande tèt pou 
Lèt bannann pa tache cheve,
Lanjelis se kòd long
Nan patiraj lanmou.
 
Toli
 
 
lanjelis
Album : lanjelis

1 image
Voir l'album
 
 
( 27 mars, 2015 )

Lanjelis

Lanjelis
 
Lannwit pliye ke lajounen
Anba kako l,
Sousi mòn nan mare
Lanjelis pran laperèz
Glise 
Tonbe nan 2 plan men latè.
Kòk ak poulèt ap toke plim
Boule koze,
Batman je w
Lemante Zòrèy mwen 
Depi nan baryè a.
 
Dife kò w ap bouyi  chodyè 
Anndan kèm
Map pouse bwa dife
Anba jipon lanmou
Jis
Bouch ou tonbe fri
Lang ou nan fant dan w.
 
Lanjelis se dra nwa,
Ki kouvri kabann lawouze
Pou rad pa mouye,
Mouchwa nwa
Ki bande tèt pou 
Lèt bannann pa tache cheve,
Lanjelis se kòd long
Nan patiraj lanmou.
 
Toli
 
 
( 19 mars, 2015 )

Nomadize

Mwen pote tras gran chimen
Nan plan men,
Rèv mwen
Pann sou pwent nen
Chen,
Bourik ap koupe m kout je.
Van nan bwa pap serem koze
Menm sil ap kraze brize
Fòs travay mwen vin ranplase.
 
Bò isit pat konn lèm kale
Nan bak negriye
Mwen debake
Antòtye 
Nan pye modènite
Souf koupe.
Bò isit pat konn janm rele,
Batistè m chire
Nan vwal batiman kap pote
Ale
Diyite
Nan poubèl limanite.
Pousyè lanmè vale 
Laj mwen nan travèse.
Ak yon epe
Nan flanm dife
Mwen batize
yon kòd nwa pou kwa Bondye.
 
Van nan bwa pap serem koze
Jaden kote
Latè se vyann li manje
San nèg se lawouze
Lavi se ze
Fele
Chak tèt nèg konte,
Men mwen se yon kaptif danjere
Nan patiraj esklav mèt la mare.
 
Solèy cho fè lanmè bave
Vomi lapli jouk latè trangle,
Konesans kale
Kote legzistans kouve
Reyalite.
Mwen kenbe
Relijyon mòde soufle
Nan kòlèt, mandel bon non Bondye,
Li vomi libète.
 
liberté
Album : liberté

1 image
Voir l'album
 
Toli
 
 
 18/03/15
 
 
 
( 16 mars, 2015 )

Anverite

Anverite
 Pa mande lajounen sa lannwit pote,
Menm si yo jouke
Menm kote.
Pa konte
Plim je 
Zege
Kaka chwal ap tire pye.
Zandolit niche anba plan pyel
vouzan soulye.
Chèlbè lawouze
Pa dire, 
Kou solèy leve
Fel kase.
Anverite
Van vante
Chase nyaj kap kriye
Men li pa ka chire rido bondye.
Foumi sèmante
Sou kel,
Anverite
Lap goute
Vyann elefan anvanl trepase.
Sèkèy  kondi w rantre
Men li pa dwew sekirite,
Vètè sèl kòk chante.
Siw tande
Lide
Pentire
Lavi koulè li vle, 
Anverite
Se verite.
 
Toli
 
 
 
 
 
 
 
( 16 mars, 2015 )

Lettre à l’humanité

Les mots saignent,
Il ya du sang dans mon poème
Je vais à la guerre, avec ma plume de bohème
Pour la liberté, pas de cercueil.
 
Le soleil de la charité
Voile sous sa culotte les cicatrices de la servitude,
Je ris le maitre qui m’enseigne sa béatitude
Je loue mes capacités.
 
C’est mon histoire qui me tient en lisières
Brandissant la liberté contre le catéchisme et la Chaine
L’armée des incas conquis la dignité humaine.
Dans la lutte pour la liberté, pas de frontière.
 
Combien d’étoiles qui filent dans la mer
Pour essuyer les barvures attaquant la virginité humaine? 
Chiffoner le sang de ces vengeurs sous les bottes est une obscène.
Pour la dignité humaine, je suis en guerre.
 
ecriture
Album : ecriture

1 image
Voir l'album
 
Toli
 
 
 
 
 
 
( 3 mars, 2015 )

Deklarasyon

 Jodi a java kèm byen mi
M’oblijje petel poum diw sam santi
Konbyen grenn digo ki fè lanmè ble?
Konbyen barik sèl ki fè lanmè sale? 
Reponn mwen san manti
Mwen pap baw manti,
Fè yon imajine wa dekouvri sam santi.
Lanmou an bosalem tankou chwal abwa,
 
Sim pa diw sa map gaga.
Pranm tankou yon pèleren nan pye  vyèj mirak,
Pran kèm, fèmenl nan pak.
 
fleur
Album : fleur

2 images
Voir l'album
( 21 février, 2015 )

DEKLARASYON

Jodi a java kèm byen mi
M’oblijje petel poum diw sam santi
Konbyen grenn digo ki fè lanmè ble?
Konbyen barik sèl ki fè lanmè sale? 
Reponn mwen san manti
Mwen pap baw manti,
Fè yon imajine wa dekouvri sam santi.
Lanmou an tankou chwal abwa,
 
Sim pa diw sa map gaga.
Pranm tankou yon pèleren nan pye  vyèj mirak,
Pran kèm, fèmenl nan pak.
 
amour
Album : amour

3 images
Voir l'album
 
 
Toli
123456
« Page Précédente  Page Suivante »
|