( 27 mai, 2016 )

Kalfou

Antre nan salon
Layite kòw janw vle,
Pa ret nan lari
Pou atoufè
Pa fèmen djòl ou.
Tout konminezon
Pou kachkach liben
Se sou do pye w yo monte,
Pa ret nan lari
Mèt kalfou
Pou yo pa voye lanmò
Vin fèmen djòl ou.
                                                    Toli
( 22 mai, 2016 )

Keb, ant angajman ak sibvèsyon, yon lòt diskou posib.

Lòt
Album : Lòt

1 image
Voir l'album
 

Kebert BASTIEN se yon etidyan nan syans pou moun, yon atis ki pote pozisyon ideyolojik li sou tèt li. Yon moun pa bezwen fè twòp efò pou  li konprann l ap deplòtonnen yon diskou ki koupe fache ak diskou ki konstwi kòm dominan an depi debakman Kristòf Kolon sou zile a. Nou kapab di nan lojik sa a Kèb antre nan yon pwosesis dekonstriksyon, menm jan Jacques Derida te ka di sa.
 
2 albòm mizik li mete nan lari yo : merde ak pwennfèpa, moutre byen klè nan ki bò atis la kanpe. Li oze lonje dwèt sou palè nasyonal, montre blofè yo ki sanble tèt koupe ak lawouze, fè foto kokorat yo ki ap tete lang ak blan, ak kolon. Kèb fè mizik li yo pote mizèrere kategori sibaltèn yo al lage yo sou tab lasosyete ki toujou fè sanblan li soud (Jean Casimir). Anplis mizik li yo ki pote diskou libète byennèt la, li rive konprann se maryaj tewori ak pratik ki kapab mennen reyèlman nan transfòmasyon sosyal li ap pwone a. Se nan sans sa a nou rive jwenn li nan mitan yon bann inisyativ pwogresis tankou :
 
- « chalbare » ( yon inisyativ etidyan ki ap konbat sitiyasyon pouriti inivèsite Leta a tonbe a epi batay pou yon inivèsite tout bon pou pèmèt pitit moun ki nan kategori sibaltèn nan etidye).
 
- Inisyativ kont piyaj min nan peyi a ( nan kad batay sa a, bouwo yo te rive mete l nan gadavi Limonad sou pretèks li te chire figi 2 eksplwatè yo t ap vann imaj yo nan lakou yon fakilte Leta).
 
Sibvèsyon ak Praksis politik kay Kèb
 
Pozisyon politik ak idewolojik atis la makònen ak aksyon li yo pou defini wout angajman li pran nan legzistans li. Si nou konsidere konstriksyon pozisyon sa a kòm minoritè nan sosyete a, kapasite oubyen tout estrateji pou w fè l fè plis bri vin anmègdan, nwizib pou kategori dirijan an yo, veritab benefisyè sitiyasyon lawonte peyi a ; se yon pozisyon sibvèsif, ki vize ranvèse oubyen atake yon lòd tradisyonèl ki konsidere kòm nòmal.
 
Imaj Kèb la, pwolonjman angajman ak konpòtman sibvèsif li
 
Se yon pretèks pou m pale de yon Foto Kebert Bastien ki ap fè laviwonn rezo sosyal yo semenn sa a. Nou kapab enskri siyifikasyon foto sa a nan menm liy lide nou ap deplòtonnen an, se pwolonjman mizik Keb yo. Kidonk,  Nou pa ka separe imaj la ak pèsonaj la. Moun ki kanpe toutouni an pa depatcha ak listwa, ak sa li pataje kòm pozisyon tankou moun. Se petèt separasyon sa a ki lakòz yon bann kesyon agòch adwat san fondman. Si nou fouye mizik li yo, nou kapab jwenn kèk eleman ki ka ede nou konprann imaj la. Nou pa ka inyore tou depi li te lonje dwèt sou sansi  yo, zak sa a sifi pou mete lavi l sou bouch  twou. Prèske nan tout albòm li yo, kèb ap rann omaj ak yon bann nèg ki t ap batay nan listwa peyi a, konze yo egzile (Desalin, Peral, Benwa Batravil, Pyè Sili). Se yon fason pou li di tou li konn tout konsekans ki ka vini parapò ak pozisyon li pran nan listwa, erezman nèg ki ap batay pa mouri. 
 
Tout menas yo ap fè l, pwosesis delejitimasyon, dekonstriksyon yo ap fè de li yo pa t enprevizib pou atis la. Se pou sa, li mete l tou touni devan lanmò, li pa pè anyen, se ap yon senp travèse paske, menm jan ak Desalin, Janil Lwijis, li pap mouri. Mwen pap abòde filozofi sibvèsif ki genyen nan koze kò moun, men lè w gade kèb toutouni devan simityè ak chay idewolojik ak politik li trennen dèyè l, se kontinyite sibvèsyon ki marande ak diskou depaman, ki pa sanble ak sa yo pran kòm nòmal la. Si nou rete nan listwa, pa gen plas pou w fè konparezon ak yon moun ki ap fè cho, fè jwisans ak banbòch sou sitiyasyon malouk ak soufrans ki ap koupe zantray majorite popilasyon an.
 
Jean Verdin JEUDI (Toli)
( 17 mai, 2016 )

Pwomnad

Solèy la annik fin jouke bwa
Lanmou nou al gaye,
Nan je zegwi nou fofile
Devan je granni,
Pase nan koridò payas
Tonbe sou boulva Desalin
Nou pral boukante rèv
Piye lanbisyon
Dèyè do poto limyè Channmas.

Nan trese cheve lannwit
Ak pwèl je nou
Men nou pran bandezon
Yonn ap fè palisad sou kò lòt
Ou pa ta di zandolit sou fèy bannann.

(Lòsyè pwezi pou granni)

( 9 mai, 2016 )

l’exil

mots et images
Album : mots et images

4 images
Voir l'album
 le fils d'un negrier

 

( 1 mai, 2016 )

Konfidans

Gen yon gwo twou nwa
Nan kalfou lanmou nou,
Pèmèt mwen few yon konfidans
Menm si li ka brize kè w.
Mwen bouke kouve verite
Anba dra,
Konsyans mwen ap banm pataswèl,
Cheri, mwen twonpe w.

Mwen bouke twonpe w ak lonbraj ou
Lè somèy koupe fache ak po je m,
Mwen bouke pran lang ak lank plim
Lè lanvi jouke lespri m,
Mwen kouche ak mo yo nan tout lari
Menm sou kabann sakre a,

Cheri, kòd sekrè a kase,
Mwen marye plizyè fwa deja,
Lalin banm 17 avòtman
Nan yon sèl sezon.
2 nawè m yo pentire senti kilót
Tout flè dizè ki ponmen nan kaka chwal malere.
Mwen santi m pap gen paspouki nan je w,
Men, eseye konprann lonbrit mwen te koupe ak moso boutèy legzistans.

Toli

( 30 avril, 2016 )

Jofre

Nan fant pòt la
kourandè charye retay vwa
vin depoze rakontay  nan zorèy mwen.
li ranmase, pote, brase,
li bese leve, li vire,
al nan tout ti kwen,
li pa kite okenn ti jwen
ayy, li bay tout
li bay tout, san rezèv,
je fèmen, ayay dous,
li pa pot kanson l pou bèl twèl,

A fout, men van an vin fèmen pòt la,
Mwen pèdi jòf gouyad Leta

Toli

( 18 avril, 2016 )

Bon voyage

Partez, partez loin de moi
Pour garder envie le souvenir d’avoir croisé;
Allez, voyagez loin
Mais laissez la bague de votre presence dans ma chambre,
Je fiancerai avec les nuages
Juste pour proteger les meubles de nos rêves.

Là où vous irez,
Ne pensez plus à moi
Pour proteger votre coeur contre le chagrin.
Allez, la vie a déjà signé ce contrat,
Seulement, laissez l’empreinte de vos yeux dans l’air
Pour valider mon souvenir.

Toli

( 24 mars, 2016 )

Dekou

Nan dekou
Koukou fè fèt,
Li pase kotel vle,
Anmorèz
Pa nan kenbe tèt
Pa gen prese lè n anba kafe,
Tayo penkyè ap pouse jèm
Pou aryè sezon.

Tankou lajounen ak lannwit
Fann jou a an 2
Koukouj
Lage koukouwouj
Poul al fè de kou
Nan klere kay bondye.

Nan chita kase kou boutèy,
Gwòg gen poul mande kont,
Sot sou zepòl moute sou kou,
Chay peyi m ap fè palavire,
Tout arimè sou kou,
Tout kaptèn anvi fè 2 kou.

( 23 mars, 2016 )

Monkonpè

Kou lè fè klè
Vini nou teke mab ak lide
Pou distrè sousi,
Vini non pou n fouye zo nan kalalou

Bave solèy gwosi pousyè
Nan pwen sous, Lakansyèl kraze rak,
Monkonpè rèv yo kanni
Nan dezespwa.

Yo  dim se sou galta rèv diyite kwoke,
Konpè, se ak inifòm chen
Chat al nan bal kay kòmandan,
Kòk vanse vale vwa l nan chante.

Bon nanj nou kachte nan kalbas inegalite,
Kòd trip nou mare nan kabinèt monsenyè,
Nap kite tonèl kraze pou n pa chante libera
Dèyè sansi yo monkonpè?

Toli

( 22 mars, 2016 )

Jistis

Gen de lè m rete mwen santi mwen ta boule solèy,
Met barikad, boule kawoutchou
sou chimen nyaj yo ki ap galope,
malerezman, latè koupe viza m.

Solèy pran po tèt mwen pou batwèl
Pou blanchi rèv,
Nyaj  mete anbago pou lapli pa desann,
Peyizan tonbe nan vann sann.

Lalin  pran pòz li se gid,
Kou li chanje katye li lage nou nan nwa.
Solèy toujou anvi gate gou rak nan bouch demen,
Map grenpe pye lapli
Pou m al fikse l anba je.

Si piman ta mouye bouch sanglinè,
Mwen tap griyen dan m nan tout lari,
Plede mache sou zepòl zetwal
Fè konnen mwen jwenn jistis,
Yo tap aprann limanite pa gen mèt.

Toli

( 18 mars, 2016 )

Konfidans

Gen yon gwo twou nwa
Nan kalfou lanmou nou,
Pèmèt mwen few yon konfidans
Menm si li ka brize kè w.
Mwen bouke kouve verite
Anba dra,
Konsyans mwen ap banm pataswèl,
Cheri, mwen twonpe w.

Mwen bouke twonpe w ak lonbraj ou
Lè somèy koupe fache ak po je m,
Mwen bouke pran lang ak lank plim
Lè lanvi jouke lespri m,
Mwen kouche ak mo yo nan tout lari
Menm sou kabann sakre a,

Cheri, kòd sekrè a kase,
Mwen marye plizyè fwa deja,
Lalin banm 17 avòtman
Nan yon sèl sezon.
2 nawè m yo pentire senti kilót
Tout flè dizè ki ponmen nan kaka chwal malere.
Mwen santi m pap gen paspouki nan je w,
Men, eseye konprann lonbrit mwen te koupe ak moso boutèy legzistans.

Toli

( 22 janvier, 2016 )

machann pwason

 
Pouki krazazay zèklè pa chire tèt zòtèy
Nan peze l atè pou sèmante?
Pouki krapo pa vale lang li
Nan fè tripotay sou bonnbonni?
 
17 grenn miska, 3 grenn digo 2 ba savon
Pou tranpe kouchèt  
Move lavi salanbe ak bave.
Gen de jou solèy la bay kè plen,
Se tankou koupyè anba tche chwal kap senyen.
 
Yo pa konn mete losyon nan nen chen,
Sa ki ta di lalin ta gwòs pou koukouj?
Okenn simagri pa ka anpeche lawouze taye banda.
 
Ki mele douvanjou nan gouyad mèt minwi?
Sa mouton pèdi nan eleksyon bann chanpwèl?
Se ak alkali 3 degout, 
7 bout sitwon vèt
Pou lave vyann diyite bò isit
 
Toli
( 19 janvier, 2016 )

zinga

 

 

Zetwal ap penyen plim je ti kouri,

Machwè fennen nan plan men pou l dòmi

Refleksyon ap banm siyad

Nan kòtèj bondye bon lespwa ap make parad

 

Tèt zòtèy tòde kako lawouze

Pou lave je talon pye

Ki sot kabicha nan labou sou tèt wòch

Siw ap gad talon pye m wap wè soulye lavi dwategòch

 

Rèl do m konnen tout koridò solèy pase

Pou l al kouve,

Latè bwè dlo sèl nan fontenn mwen,

Gade nan bounda pantalon m wap wè kijan m siyen.

 

Toli

( 18 décembre, 2015 )

ma photographie existentielle

 
 
Le vent caresse les cheveux des arbres,
Les vagues netoient les ongles des sables
Et je mire mon visage dans l’eclat de tes douleurs.
 
Toli
( 17 décembre, 2015 )

Mache anba

Lamizè lote 3 pou 5 depi gran ri
Lespwa ap vann nan mezirèt 
Kou priz tabak
Grenn vòt moute tèt ipolit
Lavi chè, pouvwa bèl,
Rezilta a lote nan bak konseyè.
 
Toli
123456
« Page Précédente  Page Suivante »
|