( 27 septembre, 2016 )

Entre la poésie et la musique, Strong-Lyn CLERSAINT a mis un trait d’union.

StrongCe dimanche 25 septembre, à l’auditorium de l’Église baptiste de la 5ème Avenue de Bolosse, Clersaint Strong-Lyn, de son Pseudo *Strong* a mis le feu dans le spectacle de la troupe zèklè avec sa voix de rossignol.

 

 STRONG, jeune actrice de la troupe zèklè, a reçu la carte blanche qui lui a été donnée pour tatouer sa voix sur la passion du public.

 

Comme une poupée dans sa petite robe  violette, elle a commencé par charmer le public dans le texte « le manifeste des indignés ».  En introduisant  avec le coeur

 

« anmwey,

 

kalbas gran dyòl mwen ye,

 

Depi m gen pou m di fò mpale,

 

men solèy la

 

Gwòs lalin

 

nan je potovi »

 

 elle annonce la pronfondeur revendicative du texte. Les chassons « pa gen lavi » de Kebert Bastien et « Ti moun yo » de Steeve Brunache ont été utilisées comme pinceaux  pour maquiller le texte qui se fofile dans la bouche de Toli.

 

Après le texte, Strong a chatouillé le public avec le titre « majesté  » et la douce chansson de maitre Gims : « tu vas me manquer ». Pleine d’energie et de chaleur, elle a clôturé le spectacle avec la chanson « banm zèl » de Roodyoumi.

 

De la poésie à la musique , Strong a montré sa capacité de jouer avec sa voix pour cajoler les tympans des amants de la musique et de la poesie. La musique, dit-elle, est sa manière de plonger dans l’imaginaire poétique.

 

Apeine atteindre l’âge de la majorité,  la jeune artiste vient de boucler ses etudes classiques. Elle commence à chanter dès son enfance, et elle est actuellement membre de la chorale Gospel Kyrios.

 

STRONG travaille maintenant sur un projet consistant à mettre la voix sur les textes de la troupe zèklè et enregistrer sa premiere musique au debut de l’année 2017. Comme une jeune etoile, elle cherche sa place dans la ronde stellaire de la culture haitienne.

 

 

Jean verdin Jeudi

 

jeanverdinjeudi@yahoo.fr

 

( 26 septembre, 2016 )

Souvni

Kite yo lage koukouwouj
W a vin kenbe m
Nan bounda mango a
Nan rale m mennen m bay manman
M a gen tan kole kòm sou ou

Nan lago deli
N ap nan menm ekip
W a moute sou mwen w kache
M a gen tan manyen tèt ou

Depi w tande se plan men cho
Ou mèt kouri bouche je m
Mwen pa pè akizasyon
Pou tèt mwen ka touche tete  w

Toli

( 26 septembre, 2016 )

Pou yln sitwayen nan ginen

Van nan bwa pwolonje soufrans ou
Rive lòt bò lanmè,
Grenn pwomennen simaye foto w nan tout kalfou,
Ou se yon delekan,
ou pwente dwèt sou Leta.

Se pa sèl nan Ginen
Solèy pise nan rèv
Tankou lapli mwa me
Toupatou se konsa,
Leta pòtre  chwal
K ap galonnen nan  savann
Chifonnen kouray
Mèt lawouze

Se pa sèl nan Ginen
Moun pye atè pa monte tab
Bon konprann antòtye
Nan kòd ledikasyon popetwèl
Nan pòch zotobre

Lanmè tounen simityè
Nan pousib rèv,
Bouch lanmè bave san,
Barikad monte 17 wotè
Pou anpeche
Manman poul
Wè koulè ze l fin pouse

Bò lòt bò ak bò isit pa depaman
Malere ak Leta pa chita nan menm klas
Menm si yo ta kole
Yo chita do nan do

Swa  isit oubyen lòt bò
Lepèp tounen medsin pou pase gonfliman
Yon revolisyonè se yon moun,
Solèy va gen pou l ba w ochan.

 

Toli

(Lòsyè pwezi pou granni)

( 30 août, 2016 )

Kaye souvni

fichier pdf Kaye souvni, lòsyè mo#4

Kaye souvni

 

Lòsyè mo # 4

 

GWOUP FLÈ AK PWEZI

 

Sou direksyon Jean Verdin JEUDI (TOLI)

29 Dawou 2016

 

Souvni mare sosis li ak rèv nan kadans legzistans. Kaye souvni se kout zong divès otè gwoup Flè ak pwezi pou filange po imaj ak senbòl nan yon batay powetik.

Travay sa a se katriyèm piblikasyon ki soti nan pwojè « lòsyè mo » gwoup la genyen. Yon pwojè ki vize marande plim divès ekriven ansanm epi konstwi yon gwo mo sou yon tèm espesifik, malgre chak ekriven sa a yo gaye nan tout kwen nan peyi a.

N ap toujou souliye pou lektè yo, chak ti moso tèks se yon sengilarite ki marande ansanm pou konstwi totalite zèv la.

Jean Verdin JEUDI

 

Mwen sèl espektatè

Lavi m

K ap

danse

Ak yon

Moso

Lonbray

mwen
Sarapphina MOISE (Diva)

 

 

Lavi bloke sou pòtay

Sole ap fawouche

Mezi lanvi

K ap flannen

Sou pwent kè m

Monte desann

Koukouman

Tout Plim ki nan je m

Tout vil la

Desann anba plan pye m

Nan siveye lonbray poto
Mendiny JOSEPH (Larim)
Cheri

M bouke

M vle poze

Sou po vant ou

Pou m sispann mache

Dèyè lonbray ou…

 

Joh-Anna Pierette (Anna)

 

 

Cheri

Pa di m

Ou renmen m

Gade m pito

M a va konnen

Jan lanmou n tòde

Lakansyèl

 

R. Deewoy DESROSIERS

 

 

Yo di m paradi

se

nan syèl

Pou mwen

Paradi

se

Nan bouch ou

 

Snayder PIERRE LOUIS (Snaypi)

 

 

Chak branch

Pwèl ou raple m

kout grif yon djèt

Bliye nan plan men

yon ti nyaj.
Samuel CLERMONT(Diamant Noir)

 

 

Cheri

Ou mèt banm

Tout pawòl

Pawòl lanmou

Pawòl moun fou

Pawòl kwa manman Kwa papa

Pawòl pise lalin

Pawòl ki pou

Fè vwa w fè tolalito

Nan zorèy mwen

Ti cheri

Chan pwèl ou

Parèy ak zèb ginen

Men se avèk yo

M wete kras

Nan dan lavi m

 

Mendiny JOSEPH (Larim)

 

 

Anvi m

Se tipousyè ki Kache

Nan tou lonbrit ou

Anvi m

Se kras ki fè pil

Nan rigòl tete w.
Pa frote kò w cheri

Pa benyen dri cheri

Pou pa voye anvi m ale.

Cheri

M swaf

prezans ou

Ban m ti

gout krache

 

Mendiny JOSEPH (Larim)

 

 

W a eskize m cheri

Si lè w pa la

M pa fè revèy konfyans

zegwi tan m

Ret nan pwent tete w

Stevenson TILUS

Lè w la cheri

Tout gran ri

Pèdi kliyan

Je tout moun kwoke

Nan gade w

 

Stevenson TILUS
M ap chache prezans ou

Miyèt souri w fè m paka dòmi

Li anpeche m jwenn

Sole klere

Se dife je w ki flanbe kè m

Nan yon ti kadè

 

Sandy NORMIL (Sandouella)

 

 

Bann chanpwèl

Mare chimen m

Pagen wout pa bwa

Sèlman

Anba ti vant ou

 

Mendiny JOSEPH (Larim)

 

 

Cheri kite m tete lang ou

Pou m pa janm grangou

Kite m navige

Sou po vant ou

Pran m, mennen m ale

Kote rèv se tibato papye

Selmy Accilien

Yo dim lari se salon pèp

Ou met kwè m

Se kè w cheri

Ki ni salon ni chanm

 

Snayder PIERRE LOUIS (Snaypi)

 

 

Sou fèy mwen

M ap montre w

Deplimen lavi

Konsa la sipann

Flannen
Sarapphina MOISE (Diva)

 

 

M anvi pare solèy

Anba fèy ou

M anvi tire nago

sou do kay ou

M pran sant frensay ou

Chak mo w yo

Se yon senk kòb

Anba lang lakansyèl

Ti kris

Sou chimen w

Sèlman m vle pase

Pou m pa pèdi tras pye w

Nan mare lapli anba ti Vant ou

 

Eland GUERRIER

 

Jalou pa jalou

Anyen pa ka separe n

Paske lanmou n

Pyese ak krache lesyèl

 

Mendiny JOSEPH (Larim)

 

Nou tout gen menm laj

Nou menm longè

Al mande lanati la di w

Se sou pwent tete l

Nou te fèt ansanm

 

Snayder PIERRE LOUIS (Snaypi)

 

Depi bajou kase

M koumanse priye

Pou lanjelis rive

Pou m ka goute souvni

Lanmou w pote
Joh-Anna PIERRETTE (Anna)

 

Mwen menm

Jenn powèt devègonde

M ap fwenk ekri non m

Nan do seren lapli

Pou lakansyèl

Ka konn kòman m rele
Selmy ACCILIEN

 

Kenbe m

Mare m

Kwoke m

Pou m wè uityèm

Koulè lakansyèl

K ap bwè dlo

Nan fon kè w
Joh-Anna PIERRETTE (Anna)
Lapli se bòt move tan

Mete nan pye l

Pou l mache

Sou latè.

 

Selmy ACCILIEN

 

Zetwal kouve

Fè timoun pa grandi
Selmy ACCILIEN

 

 

M ap priye

Sou chak fèy

Pou se figi w m ekri

Lè enspirasyon m

Chache w toupatou

M a kouri nan vwa w

Jouktan m bouke koute l
Casanova

 

 

Cheri absans ou

Leve raje sou kè m

Souvni n

Pouse zepon

Nan figi tan

 

Eland GUERRIER

 

Souvni mwen ak ou

Mare nan Zetwal

K ap klere

Sou mòn lanmou
Joh-Anna PIERRETTE (Anna)

 

 

Kou l fè minwi

Lespri m panche a goch

Li al kabicha

Sou pòtray lanmou nou

 

Jean Verdin JEUDI (Toli)

 

Cheri

Tout renmen

Se renmen

Men ann tann

Lanjelis pwente

Pou renmen n jwe

Lago deli
R. Deewoy DESROSIERS

 

Plan men m vid

Kou ponyen razè

Ki sot nan pòch renmen

M akwoupi devan pa pòt ou

Tout san m tresayi

Nanm mwen vòltije

Sèl kò m wa va jwenn

Kòm yon dènye soupi
Christopher JASMIN (Né d’Hier)

 

De ti zwazo branche

menm pye bwa

Yon bèl mizik pran siyonnen

Galri kay la

Tout batanklan nan kay la

Pran danse

Poutan ou rete la

ap fè m grimas

Kou madigra legede

 

Christopher JASMIN (Né d’Hier)

 

M achte vag lanmè

Mete nan kè m

Pou tout bras ou

Pa al pi lwen ke fwontyè

zye m

 

Stevenson TILUS

 

 

Absans ou sizonnen kè m

Larivyè zye m

Trennen souvni n

Anba tye wòb lanmè

Sou chimen lespwa
Eland GUERRIER

Lè lougawou met pye,

nan fwaye nou

M a pete koken

Sou plato vwazinay
Christopher JASMIN (Né d’Hier)
Depi m piti m ap teke mab

Ak lanmou

Mwen nik kwaze w

Boulpik mwen mò

Nan wonn kako w

 

Jean Verdin JEUDI (Toli)
Ayè reswa

M bare vigil ou

K ap fè pwezi m je dou

Pale l tande

Lonbray li tou flègèdèk

Kakòn figi l deboutonnen

Kouwè move zè

Anvan l jou

 

Schadmael DEROSIER (L’indocile)

 

 

Lè m avè w

fil lavi m Pèdi

nan alsiyis Ou

Kè m pran latranblad
Schadmael DEROSIER (L’indocile)

 

 

Nan latchè w gen yon mizik

ki ensite m kanpe

pou selebre lamès

sou lotèl ou

plezi m

se manje kò w

bwè san w

pou kominyon foli nou

 

Ti kris
Mouche van

Si w wè souvni pou mwen

Di li pati

ak yon gwo

pati nan mwen

di l pou mwen

solitid se dra

ki vlope m

Epi dlo je m

rive anba kou m
O! van

Si w wè SOUVENI

Pou mwen

Ou va di l

vil la ap plenyen

pou mak Pyel

di li pou mwen

popyè m kouri kite m

 

Samuel CLERMONT (Diamant Noir)

 

 

Lis patisipan an yo:

 

- Casanova

- Christopher JASMIN

- Eland GUERRIER

- Jean Verdin Jeudi

- Joh-Anna N. PIERETTE

- Mendiny JOSEPH

- R. Deewoy Desrosiers

- Samuel CLERMONT

- Sandy NORMIL

- Saphire MOISE S.

- Schadmael DEROSIER

- Selmy ACCILIEN

- Snayder PIERRE-LOUIS

- Tilus STEVENSON

- Ti kris

( 30 août, 2016 )

Matlòt

matlot

fichier pdf Matlòt

 

Lòsyè mo #3

 

Pwojè lòsyè mo gwoup « Flè ak pwezi »

 

Sou direksyon Jean Verdin JEUDI

 

 

 

Depi lavi kite w wè

Senti kilòt li

Koumanse souke rèv

Kontinye souri ba li

Pye l pa lwen

Louvri

 

Tilus Stevenson

 

 

Chak rèv m ap ekri

Mo yo pati

chak zèv

chak pa lavi

marande

Ak kòd lonbrik

Yon demen

K ap chita tann

 

Samuel CLERMONT (Diamant Noir)

 

 

Manman m te di m

Tout rèv fou nan sans pa yo

Yo menm longè

Yo menm gwosè

Akoz lavi se yon maj blanch

Ki trase sou do mòn nan

 

Snayder PIERRE LOUIS (Snaypi)

 

 

M ap fout resi ba w

po vant mwen

M ap ba w li nèt ti cheri

Ou mèt pran l

L a sèvi wout

Pou w kondi rèv ou

 

Peter Cénas
M pa reve lannwit

Twòp tan

Pou m touse manch chemiz

Pou m fè lavi m swe

 

Stevenson TILUS
Mizè vyeyi rèv nou,

Pasyans nou pati

Tout boulin

Ak reziyasyon nou

Nan pòch li

Solèy bwè dlo

Nan tou wòch lespwa n

Chagren lavi neye po je n

Pou fènwa fè bras

Nan soufrans nou.

Marc Louverture

Lavi tonbe ri

Lè l konnen

Se pou konpè

Lanmò n ap travay

 

Sapphir MOISE ( Sasou)

 

 

M te kwè m ta ka kreve

Lavi ak rèv

Men tout rèv mwen

Tonbe nan tou

 

Stevenson TILUS
Dòmi m pete yon kout

Eskandal yèreswa

Lè li wè rèv mwen yo

Flanbe kou pay mayi

 

Christopher JASMIN (Né d’Hier)

 

 

Dòmi m pete yon kout

Eskandal yèreswa

Lè li wè rèv mwen yo

Flanbe kou pay mayi

 

Christopher JASMIN (Né d’Hier)

 

 

Pa okipe pèsonn

Ki di w lap viv rèv ou

San janmè gade deyè

Se paske lavi pa ko ouvè

Pòt pa l

 

Stevenson TILUS
M ap fè chak moso rèv

Tounen zòrye

Pou met tèt mwen

Pou m byen domi

 

Joh-Anna N. PIERETTE

 

 

Tout rèv se foli

Menm si

Reve

se

boujon

lespwa

Lavi sèlman ki gen verite

 

Jean Verdin Jeudi (Toli)
Pito yon reken

Manje w

Pase gen yon rat

K ap mòde w

kap soufle w

 

Sapphir MOISE (Sassou)

 

 

Lè m fin fèmen je m

Pinga lannwit deside

kanpe sèk

Fè demen m

Pa wè rezon vini

 

Stevenson TILUS

 

 

Lavi se fatig

Chak lè l kabicha

Mouche lanmò

Volè vijinite l

 

Steevenson EMILE (Bruno)
Chak rèv

Se yon boul

ki koukouman

Nan do lavi

 

Samuel CLERMONT (Diamant Noir)

 

 

Lapli kriye

Pase rèl lavi,

Dlo dyòl li menm

Mouri mò moun saf

Mò rèd

Pase tibo

Timoun piti van toufounen

Epi tout rèv

Kanyank kanyank

Pase lavant machann siwo..

 

R. Deewoy DESROSIERS

 

Lè Rev toufonnen

Nan fant janm lavi

Kontinye souri

 

Sapphir MOISE (Sassou)

 

 

Lavi se

Ti branch pay

Nan bèk

Ti zwazo

Lavi

Se pye mapou

Nan lakou

Cheri

Vini m ba w santanS ou

Si w we lang mwen

Môde parol ou

pa pantan

se lalwet ou

Kap sizonnen rèv lavi
R. Deewoy DESROSIERS

 

 

Lavi se sèl

Matlòt

Ki souflete w

Jan l vle

 

Sapphir MOISE (Sassou)

 

Map pase rèv mwen solèy

Sou galata lavi

May map bay

 

Sapphir MOISE (Sassou)

 

 

La vi isi

Se tankou yon mòso zèl ravèt

Lan bèk ti zwazo

Peter Cénas

 

La vi mare rèv nou

Anba ke wòb li

Pou lavalas dezespwa

Pa trennen l nan

Gran rivyè

 

Eland GUERRIER

 

 

Zye m fè zanpoud

Nan chache tras lavi

San kadans ou

Latè pa vire

Li soufri latranbad

 

Stevenson TILUS

 

Rèv se lavi

Lavi se rèv

Rèv pa lavi

Lavi pa rèv

Chak rèv gen lavi

Tout lavi gen rèv

 

Eland GUERRIER

 

 

Lavi son w

Dra fen

Fredi lanmò

Toufounen

Lè l fin fimen tan

 

Eland GUERRIER

 

 

Lavi marande

Mezi ti bout rèv

Ki nan kòlèt kras

Limanite

 

Mendiny JOSEPH (Larim)

 

 

Twòkèt lavi

kenbe kò w

Pito w chèche kolèt palmantè

Pou w fè kantamwa

Sispann pipi

Sou do rèv malerèz

 

Ti kris

 

 

En

De

Twa

Kat

Kite rèv mwen

Konte pa

Anba ti vant ou

Pou lavi m ka souri

 

Mendiny JOSEPH (Larim)

 

 

Lavi pa mezire rèv

Se reyalite

Ki mande w

Trase l
Sapphir MOISE (Sassou)

 

 

Pa koute

Mouche lavi

Lè lap fè n lasisin

Sanwont pase l nanpwen

L ap fè lanmò zye dou

Depi ti konkonm tap goumen ak berejèn

Jis li bay lanmò

Fè ladesant anba ti vant li

 

Steevenson EMILE (Bruno)

 

 

Dlo djòl lavi desann

Li bwote tout rèv mwen

Anba zèsèl syèl la

Konsyans mwen ap drive

San manman

San papa

 

Schadmael DEROSIER (L’indocile)

 

 

Lis patisipan an yo

 

- Christopher JASMIN

- Eland GUERRIER

- Jean Verdin Jeudi

- Joh-Anna N. PIERETTE

- Marc Louverture

- Mendiny JOSEPH

- Né d’hier

- Peter Cénas

- R. Deewoy Desrosiers

- Roberto HECTOR

- Samuel CLERMONT

- Saphire Moïse S

- Snayder PIERRE-LOUIS

- Steevenson EMILE

- Tilus Stevenson

( 16 août, 2016 )

Tak san kè

TAK SAN KÈ

fichier pdf Tak san ke, losye mo-2

Lòsyè mo  # 2

GWOUP FLÈ AK PWEZI

Sou direksyon Jean Verdin JEUDI (TOLI)

16 Dawou 2016

 

 

“Tak san Kè” se plizyè moso mo divès otè ki nan gwoup Flè ak pwezi” chwazi kole ansanm pou eksprime yoparapò ak delabreman sou tout fòm ki ap sakaje peyi Ayiti.

Travay sa a enskri nan pwojè « lòsyè mo » gwoup la genyen, ki vize marande plim divès ekriven ansanm epi konstwi yon gwo mo sou yon tèm espesifik, malgre chak ekriven sa a yo gaye nan tout kwen nan peyi a.

N ap toujou souliye pou lektè yo, chak ti moso tèks se yon sengi-larite ki marande ansanm pou konstwi totalite zèv la.

Apre “Zensèl Lanmou”, zèv sa a tradui ankò puisans men kontre genyen nan aboutisman yon lide.  

Jean Verdin JEUDI

 

 

Mwen anvi w

Anvi w pete de je m

Pou m pa gade

Lanati kap chare

Gouyad ou…

 

R. Deewoy Desrosiers (Dee)
vil la se batanklan riyèl paka pote

pil fatra se lòlòj kap kalkile

pete lanwit

vil la bliye limyè l

Anba yon asyèt blan

Ak lwil maskreti san bòkò.

 

vil la kase koub

vil la talonnen lonbray li

vil la krache nan pise l

zonbi l aladriv.

 

Diamant Noir

 

 

Leta pòtre kadejakè

K ap bay la lwa dwèt.

 

Roberto HECTOR ( Casanova)

 

 

Nou pale

Yo pale

Pale nap pale

 

Nou ale

Yo ale

Ale nou prale

Ayiti son peyi

K ap pale

Pou ale

 

Tilus Stevenson

 

 

Se pa mwen ki pou di w

ki pi gwo kadejakè

ki pase sou po trip Ayiti

Si w vle konnen

Al mande pou endyen yo

 

pa atann m ap vin di w

ki tretman yo bay nèg

K ap batay pou libète

Si w vle konnen

Al mande defen

Boukman ak Peral

 

Jean verdin JEUDI (Toli)

 

 

 

Pinèz pa pikan

Chita chita w

Pou koute

van lamizè

Ti malere  se chen

Boujwa se respè

 

Mendiny JOSEPH (Larim)

 

 

Gad de selera

vil la pran

Nan fo mamit

Kapital la se ravinn

Pou chyen piyajè

Ak Kochon  raboure

 

Sapphire MOISE

 

 

Yo di m vil yo chaje moun

Men souri w gen sèl mwen

Li se sèl vil kote

Rèv mwen ap flannen

Ak wòb lamarye
Snayder PIERRE-LOUIS (Snaypi)

 
Vroum!

Vroum!

Mouche Leta

Pa konn Blokis

Leta anlè

Leta atè

Sèl sovè w

Se ba l pase

Gwo nèg

Ka toujou Leta

Men bal mawon

Se polis kouche
Roberto HECTOR ( Casanova)

 

 

Chen jape

Menm lapriyè midi

Solèy la cho

Kou yon vè lanp

Se kòm si nan  peyi m

Mond lan rive nan bout li
Né d’hier

(Pou Kastwo k ap selebre 90 rekòt kafe)

 

Lòt bò zile

Gen yon gwo pye mapou

Kadans fèy li

Tranble 4 kwen latè

Nan pwen twou

Pou Koulèv vin kouve

Sou dinyite mounite

Yon gout tafya pou Desalin

Yon gout pou kapwa

Boutèy rezistans lan

Pa janm sispann koule

 

Jean Verdin Jeudi

 

 

W ale

L ale

Y ale

N ale

Nou pòtre yon

Kolonn bèt san mèt

Patiraj nou kraze

Nou bliye rasin nou,

 

Ganaël ESPRIT-SAINT

 

 

Vini nou fè pla men cho

lalin bò isit

Gen zanpoud

Peyi m kwoke

Nan zak zotobre

Peyi m kanpe

Li leve, li gouye

Li mache, li ale……
Né d’hier
Diyite n

Pèdi fren

Sou chimen

Lipokrizi

 

Diyite n

Pran pwomennen

San nanm

San vi

San lespwa

Jouktan pye l

Pati kite n

 

Roberto HECTOR ( Casanova)

 

 

Kè m pa sote

Lè fènwa

kenbe lonbray mwen

Pito nou mare dizon nou

Pou n konn kote

N ap kontre

 

Tilus Stevenson
Towo pou towo

Lonbray nou

Gen pou mare

Pou yo konfonn

Yon jou kanmèm
Mendiny Joseph (larim)

 

 

Y ale

Ginen yo ap soufri

Simbi pèdi vwa l

Nan yon rèl

san bout

 

Ganaël ESPRIT-SAINT.

 

Nan fènwa nou manje

san kè sote

san lodyans.

 

Nan fènwa nou danse

san rit, san son

Nou kadanse

Jis pye n poudre

Nou menm bliye

Si nou  te kontre

Ak lalin bò lanmè nan solèy.

 

Eland GUERRIER

 

 

Mwen vle promennen rèv nou

Anba tout

Lawouze

Pou yo taye banda jis

chalè solèy fè batba.

 

Kite m

konte listwa n

Anba tout kalbas gran chimen

Jis mèt kalfou bèbè

 

Eland GUERRIER

 

 

Tè Ayiti

Se tè ki rale foumi

Tout  montay

Gen lanbisyon karese syèl

Satiyèt bondye ak bèlte l

Se yon Tè ki kanpe dwèt

devan tout lòt

 

Tilus Stevenson

 

 

Gade non

Leta peyi n

Se chans pete zandolit

Sou tèt malere

Se yon mizik

San vwa

San pawòl

Van bwote al jete

Sou do lanmè

 

R. Deewoy Desrosiers

 

 

potoprens se yon vil

ki pòtre fanm

kap konte riyèl

soti depi gran ri

Al bout sou pwent tete

peyi sapat

Tout kadav antere

Nan kilòt

vil la angoudi nan bous

 

Diamant Noir

 

 

M ap mache

Ak yon patalon

Fouk chire

M pa bay lari

Pote anyen pou mwen

Leta li menm

Toutouni

 

Tilus Stevenson

 

 

Tè dayiti

Se tè mawon

Deyè chak grenn

Jèn

Leta limen

Yon lanp tèt anba

Pou n kite l vòlè

An pè

 

M pa anvi ale

Men si m ale m p ap tounen

M pa anvi pi leta

Ke leta

 

Tilus Stevenson

 

 

Ayiti cheri

Move lavi p ap

Fè m voye dlo deyè w

Nan tout kalfou

Map fè liminasyon

Pou Kwape move lawon

Move lang

Lang dyòl pagou

Lang move zè

 

Eland GUERRIER

 

 

Lis patisipan yo

 

- Diamant Noir

- Eland GUERRIER

- Ganaël Esprit-Saint

- Jean Verdin Jeudi

- Mendiny JOSEPH

- Né d’hier

- R. Deewoy Desrosiers

- Roberto HECTOR

- Saphire Moïse S

- Snayder PIERRE-LOUIS

- Tilus Stevenson

( 15 août, 2016 )

De la tige de l’amour à la sève litteraire

Selmy Accilien

Ecrire est une entreprise, une totale entreprise de vivre qui demande l’engagement entier de l’écrivain, si on part de la logique sartienne (Jean Paul Sartre : 1948). Cela me permet d’aborder           l’œuvre de Selmy Accilien : « sur la tige de l’amour », dans le rapport dialectique existant entre l’auteur et l’œuvre. Voilà la clef avec laquelle je m’introduis dans le somptueux jardin que         Selmy propose au public.

Tout naturellement, je n’aime pas trop la botanique, je ne sais pas pourquoi. J’ai commencé à ouvrir le livre avec perplexité. Après la dégustation de quelques mots, je me suis rendu compte que c’était un bain littéraire dans un bassin naturel. J’aime les arbres ( je suis scout), la littérature est mon vin préféré, voilà le secret qui m’enchaine dans le livre de Selmy. L’auteur nous donne la   possibilité de marcher coude à coude avec l’amour dans un espace naturel très sain, avec des personnes de rêves.

La poésie de Selmy réverbère sur les branches de la réflexion des lecteurs le rêve, l’amour, la sincérité, même si parfois des fortes pluies dérangent des journées ensoleillées d’amour.  Le poète se donne la chance de lier l’amour au cadre naturel et fait jaillir sa fleuve poétique. Quand deux hommes se croisent, la littérature tend à être hégémonique. Ainsi, à chaque poème une voix s’élève pour courtiser les mots.

Accilien se présente comme un véritable photographe. Dans chacun de ses  textes, il donne la possibilité de mirer ce qu’il dessine sur sa plume. Dans son poème, « pas trop loin », on peut tailler cette image :

Je vis là,

Cette vie d’abeilles en voyage.

Pas trop loin d’ici

Je construis mon île bleue

Avec le souffle de la tourbe,

Le flux de mon âme,

Et la chlorophylle d’esprits mortels.

 

L’amour souffle avec toute sa pureté, un amour surhumain. La façon dont l’auteur  décore ses textes assure la gestion de l’image qu’on revendique souvent pour l’écriture poétique.

Nous allons danser ce soir

Dans la romance de l’aurore

Il nous fera des promesses de mariage

Avant même qu’il n’épouse sa floraison d’effluve

 

Dans ce livre, Selmy jongle bien avec les mots. C’est pour moi l’un des caractéristiques essentielles d’un poète. Il allie la littérature et la nature végétale pour accoucher des poèmes, à mon sens singuliers. C’est une véritable sève littéraire.

Tout au début j’ai  souligné qu’il faut prendre l’œuvre de Selmy dans sa totalité, avec sa vision du monde. Cela me permet de questionner certains choix de Selmy. Je ne connais pas les femmes que je rencontre dans ses textes. J’ai même l’impression que même ces femmes pour lesquelles il écrit ne se reconnaissent pas dans les mots de Selmy. Les femmes qui captivent sa plume sont  des femmes à cheveux blonds. On ressent une idée d’exile dans sa création littéraire. Il invite Mélina à venir se baigner dans ses yeux de mer d’Egypte

Mélina, il y a une mer dans mon œil,

 Mer d’Égypte

Viens t’y baigner ce soir

 

Avec cette même idée, il souhaite tomber en ivresse  dans   les yeux d’une autre amante  qui a, selon lui, des yeux de ville Paris.  Il a même fait de l’Amazonie le pays de son âme :

Amazonie pays de mon âme

Là où j’habite sans corps d’âme.

Cette situation justifie la confidence qu’il nous fait dans son livre, en nous laissant comprendre que son âme est en pèlerinage dans des pays qu’il ne connait pas.

Mon âme en pèlerinage

Elle voyage dans des pays

Qu’elle ne connaît pas

 

Cette posture du poète qu’il qualifie d’exile pour parler de l’amour est pour moi une lâcheté, un désengagement, une déterritorialisation de l’œuvre de son lieu matériel de création. Si la poésie contient une part d’imaginaire, elle ne doit, en aucun cas se détacher de la situation matérielle de création. Cela me pousse à demander pour qui écrire ? Assurément, Sartre allait me répondre rapidement qu’il n’a de  poésie que par et pour autrui. Mais, il revient à l’auteur de nous dire vers qui est dirigé la sève littéraire circulant dans la tige de l’amour.

 

Jean Verdin JEUDI

( 13 août, 2016 )

konfidans

Gen yon gwo twou nwa
Nan kalfou lanmou nou,
Pèmèt mwen few yon konfidans
Menm si li ka brize kè w.
Mwen bouke kouve verite
Anba dra,
Konsyans mwen ap banm pataswèl,
Cheri, mwen twonpe w.

Mwen bouke twonpe w ak lonbraj ou
Lè somèy koupe fache ak po je m,
Mwen bouke pran lang ak lank plim
Lè lanvi jouke lespri m,
Mwen kouche ak mo yo nan tout lari
Menm sou kabann sakre a,

Cheri, kòd sekrè a kase,
Mwen marye plizyè fwa deja,
Lalin banm 17 avòtman
Nan yon sèl sezon.
2 nawè m yo pentire senti kilót
Tout flè dizè ki ponmen nan kaka chwal malere.
Mwen santi m pap gen paspouki nan je w,
Men, eseye konprann lonbrit mwen te koupe ak moso boutèy legzistans.

Toli

( 13 août, 2016 )

Laënnec Hurbon, la révolution haïtienne, une avancée postcoloniale

fichier pdf Revolution_haitienne_avancée postcoloniale

 

 

 

 

L’insuréction des esclaves de Saint-Domingue le 22 au 23 août 1791 a été un événement capital dans l’histoire universelle. Contrairement à la revolution americaine et la revolution Française, le professeur considère la revolution haïtienne comme le refus de la dominance de la pensée occidentale. Hurbon voit dans le mouvement des « captifs » la volonté d’avoir une culture-autre. La revolution haitienne se detache de la colonialité de la pensée. Ce qui a des impacts considerables dans le continent en particulier et dans les luttes pour la liberté humaine dans le monde en general.

Les lumières et les captifs de st-Domingue s’opposaient principalement sur la définition de « homme ».  C’est l’un des piliers qui constituent l’avancement de la révolution haïtienne par rapport à la révolution française.

La révolution haïtienne s’écarte de la conception coloniale de l’histoire.

( 13 août, 2016 )

Huis clos

Un huis clos
La parole est trop libre
Il faut un peu d’intimiter
Pour le complot
Le regard de  » l’autre peuple » est infectieux
Il faut un huis clos
Pour faire le prix de l’opinion

Dans l’antichambre
Des heures creuses
Tatouant l’avenir de la cité
Il n’y a que la sale fumée des torchons
Brulant
Qui se distribue à  « l’autre peuple »

Dans le tohu-bohu sanguinaire
L’air vagabond s’explose
Et fait jaillir l’odeur cadavrique d’outre-porte
Derrière les rideaux
Et les fenêtres
L’escroquerie n’a pas besoin de masque
Pour le carnaval des gourmands destructeurs

Au nom de l’exploitation populaire
Il faut prendre un huis clos

Toli

( 13 août, 2016 )

À une amante qui dort

Je laisse la page de ma vie

Toute blanche,

Ecris moi ton nom…

Ecris moi l’amour …
Ecris tout ce que tu veux
Fais des ratures
Avec des taches bleuâtres
Pour la marquer avec rage
Protège la contre les eaux de tes yeux
Pour ne pas l’étrangler
Avec des tâches d’huiles
De ton histoire
Dessine  tes cicatrices
Sur la page blanchie de ma vie

Ecris moi ton nom …
Avec ta bouche baveuse …
Sur mon ventre d’homme
De vie fissurée, fêlée
Pour tatouer ton statut de liberté
Au creux de mes côtes
Quand le vent volera mon dernier haillon
Je macherai nu
Pour montrer ton nom dans mes os
être toujours un homme libre
Sera mon principal refrain.

( 13 août, 2016 )

Si tu passes me voir

Si tu passes me voir
À l’heure où partira mon étoile
Prepare toi à amasser mon corps
Dans la boue de mon sang
À la rue des vandales
Je marche les bras pendus
En quête de mon être
Les soldats ne sont pas dans la rue
Mais dans les salons

Si tu passes me voir
Dans la poussière lacrymogène de l’université
À l’envers de nos baisers de résistances
Surveille les fusils et les chaines
C’est la  demeure des policiers
Ils sont absents dans les rues
Très présents dans les salons

Si tu passes me voir
Pense à la pluie dictatoriale
Qui menace la récolte de nos pensées
Au bord de la rive macoute
Sur la table de notre amour
Prends ma plume et cette feuille poétique
Pour réécrire les revendications

Toli

( 5 août, 2016 )

ZENSÈL LANMOU

 

ZENSÈL LANMOU

 

 fichier pdf zensel lanmou

 

GWOUP FLÈ AK PWEZI
Sou direksyon Jean Verdin JEUDI (TOLI)
4 Dawou 2016
Lè mo ak mo kole tèt, tout lide vin lejè tankou pay ».
Zensèl lanmou se yon inisyativ yon ansanm ekriven ki nan yon gwoup literè ki rele « flè ak pwezi ». ekriven sa a yo gaye nan tout kwen peyi a, pifò nan yo pa janm kwaze fas a fas. Yo pati ak lide pwezi kapab envante pwòp mond pa li pandan li ap eksplwate materyèl le-gzistans powèt la.

Konstriksyon sa a fèt apati yon retay pwezi nou seleksyone nan piblikasyon ekriven yo fè sou gwoup la, ki an kreyòl epi ki pale de lan-mou. Se yon fason pou nou souliye pou lektè yo, yo dwe konsidere chak ti moso tèks kòm yon sengilarite ki marande ansanm pou kons-twi totalite zèv la.

Jean Verdin JEUDI

Ou pòtre lalin
Ki jouke douvanjou
K ap fè je sole
Fè Jalouzman

Si chak grenn mo
Ki tradui bote
Te ka pale
Pòtre w t ap yon liv
Ki chaje
Ak tout kalte pawòl
Ki pou fè Bondye
Chanje sèks

Marckenson Mathurin (Marc Louverture)

 
Cheri
Depi m wè lèv ou
Krache
Plen bouch mwen
Vini nou neye tan an
Nan yon sousad

Depi m wè bouch ou
Lang mwen pa konn
Sou ki dan poul chita
Vini non
Vini n fè yon kachkouch
Ak yon grenn sirèt

Tilus Stevenson & Ganaël Esprit-Saint

 

 

Map file bèlte w
Latranblann
Pran m tout nan dwèt
Epi m ap jofre
Nòs mwen avè w
Sou fil yon rèv
San lin-de-myèl..

R. Deewoy Desrosiers (Deewoy)

 
Tonnè boule m
Jou m jwenn
De fanm tankou w
M’ap pran kriye
Pou tantasyon sote tèt mwen

Christopher Jasmin (Né d’hier)
Nan ale vini lan nwit
Nan tou somèy
Mwen kwaze lalin
kap goumen ak soléy
Fè nwa pete je m pou m pa wè
Jan pye lalin lejè
Li ka koupe jouk li kase bajoul

Witchel Azor (Chelot)

 
Vlope kè m nan tche wòb ou
Pou swè kò w
Gwosi lanmou m

Jean Verdin Jeudi (Toli)

 
Bèlte w kreve je douvanjou
Pa di m devègonde
Si zetwal yo depoze m
Devandèyè sou tèt djyòl ou.
Si santiman m ta mare
Nan kòd lonbrit ou.

Selmy Accilien (Seldjy)

 
Cheri
Padone m
Si w wè beze m pa mouye
Pa kite jalouzi sivoke w
Se pa lòt bouch ki prije l

Tout dlo nan djòl mwen

Pase nan benyen

Timoun lari

 

Toli

 

Pou ou kapab li rès tèks yo, telechaje dokiman pdf la

( 9 juin, 2016 )

Pa kesyone Leta

Psiit
Bòs papa
Bò isit
Pa poze Leta kesyon
Leta granmoun
Tout sa li fè bon
 
Gwo nèg kreve pòch Leta
Gwo nèg deplimen Leta
Gwo nèg se Leta
Pa gen anyen pou w wè nan sa
Pa detounen l nan rèv li
 
Ey ey
Bò isit 
Se lakou bèbè 
Lakou zonbi lage
Pepinyè mò vivan
Kouvranm seranm
Fwenk pe djòl ou
Menm Leta pa poze Leta kesyon.
 
Toli
( 7 juin, 2016 )

Laënnec Hurbon, la révolution haitienne, une avancée postcoloniale

fichier pdf La révolution haitienne, une avancée postcoloniale

Science
Album : Science

47 images
Voir l'album

L’insuréction des esclaves de Saint-Domingue le 22 au 23 août 1791 a été un événement capital dans l’histoire universelle. Contrairement à la revolution americaine et la revolution Française, le professeur considère la revolution haïtienne comme le refus de la dominance de la pensée occidentale. Hurbon voit dans le mouvement des « captifs » la volonté d’avoir une culture-autre. La revolution haitienne se detache de la colonialité de la pensée. Ce qui a des impacts considerables dans le continent en particulier et dans les luttes pour la liberté humaine dans le monde en general.

Les lumières et les captifs de st-Domingue s’opposaient principalement sur la définition de « homme ».  C’est l’un des piliers qui constituent l’avancement de la révolution haïtienne par rapport à la révolution française.

La révolution haïtienne s’écarte de la conception coloniale de l’histoire.

123456
« Page Précédente  Page Suivante »
|