( 21 février, 2015 )

DEKLARASYON

Jodi a java kèm byen mi
M’oblijje petel poum diw sam santi
Konbyen grenn digo ki fè lanmè ble?
Konbyen barik sèl ki fè lanmè sale? 
Reponn mwen san manti
Mwen pap baw manti,
Fè yon imajine wa dekouvri sam santi.
Lanmou an tankou chwal abwa,
 
Sim pa diw sa map gaga.
Pranm tankou yon pèleren nan pye  vyèj mirak,
Pran kèm, fèmenl nan pak.
 
amour
Album : amour

3 images
Voir l'album
 
 
Toli
( 21 février, 2015 )

DEKLARASYON

Jodi a java kèm byen mi
M’oblijje petel poum diw sam santi
Konbyen grenn digo ki fè lanmè ble?
Konbyen barik sèl ki fè lanmè sale? 
Reponn mwen san manti
Mwen pap baw manti,
Fè yon imajine wa dekouvri sam santi.
Lanmou an bosalem tankou chwal abwa,
 
Sim pa diw sa map gaga.
Pranm tankou yon pèleren nan pye  vyèj mirak,
Pran kèm, fèmenl nan pak.
 
 
Toli
( 21 février, 2015 )

TOUF ZÈB

Branch ou yo se jwèt mwen,

Nan ou mwen aprann penyen,
Souye figim, Karesem, 
Kòde nan plim jem.
Pouse, pouse pouw ba menm travay poul fè
Mwen pap netwayew devan grandizè
Pou yo pa  vòlè kout kòd,
Lakay granmoun gen lòd.
Ou se zoryem, matla m, repozwa
Lè lwa sele chwal mwen m’ voye tafya.
Kite branch ou yo kole nan lang mwen,
……
Layite kòw 2 bò chemen.
Sèlman lè laravin ap desann
Metem okouran.
 
Toli
 
 
 
touf zeb
Album : touf zeb

2 images
Voir l'album
 
( 2 février, 2015 )

DEVENN PAM

Mwen redi kase chèn foure men nan dife
Poum  pran libète,
Yo di se radiyès, yo fèm peye.
Map naje poum soti,
Yo koupe tout branch zèb ki ta edem sove lavi.
 
Tankou militon ki pann sou bouch tou,
Legzistans mwen frajil.
Tout chimen rèv mwen lagem sou boulva egzil
Mwen sanble bliye non mèt kalfou.
 
Yo fèm kwè map jwenn chapo lakansyèl  nan tèt dlo,
Pou yo ka jwenn dlo pou yo banbile,
Yo dim vyann kochon bon pou apse
Pou yo ka jwenn zo pou yo souse.
 
Bondye pini chen li bal maleng kotel pa ka niche,
Men mwen konnen tou li pouse mouch pou bèt ki pa gen ke.
 
 
Toli
( 30 décembre, 2014 )

Jwèt nan pwezi

Mwen jwe poum pa dejwe,

Mwen fè jwèt poum pa pèdi tèt

 Nan tete dwètPas de droits sur l'album

Mwen jwe ak pwezi

Pou m tchoula lavi,

Adousi gèp ak lapawoli,

Soule foli, Andòmi dezi

Poum pa pèdi

Nan fofile pase nan je zegwi

Poum al bouske lanfè ak paradi,

Lèm konnen lanfè pa twò lwen bò isit

Mwen pap jwe poum pèdi,

Tout sa lòt moun pèdi

Mwen mete yo nan pwezi,

Mwen jwe ak pwen, ak vigil,

Mwen jwe ak pwen vigil

Mwen met aksan, menm sil grav l’ap pran fòs

Mwen fòse laverite fè pòs

Nan seremoni lide kap fèt nan salon ekriti

 

 Mwen jwe, mwen swe,

 menm pap fatige

mwen jwe pyano, m jwe gita

m bat tanbou, m souke tchatcha

mwen chante, mwen boula

mwen boula ak madan sara

kap batay ak lavi poul kenbe wòb lespwa

mwen sote kòd ak ti fifi ki gen  lamizè kòm sèl espwa

 teke mab ak timoun bò anba

kap kenbe mouch, manje tèt jete mmda

Kite m jwe poum pa kriye

chak grenn mo se tankou yon gout dlo ki tap tonbe

menm si yo di granmoun pa jwe, kitem jwe

paske se yon jwèt ki pa jwèt, sew jwèt serye

 menm si  chen an grangou, lap vin jwe.

Mwen jwe ak pwezi

Poum’ met lavi toutouni

Lonje men bay tout sa ki vle febli

Mwen jwe ak pwezi poum pran gou lanmou

Nan lang nou, nou fè lanmou

Lèm di gita, m di tchatcha, li pa mizik men se lanmou

 

Mwen jwe poum pa dejwe

Mwen jwe, mwen swe, menm pap fatige

Mwen jwe ak pwezi poum tchoula lavi

Jwe ak lèt ak pawòl poum di sam santi

 

 

TOLI

( 30 décembre, 2014 )

Fas ak pil lanmou

Prête-moi ta plume

Mon ami Pierrot,

Au clair de la lune

Pour écrire un  mot

 

Fas :       Yon plim pou ekri

               Yon mo pou dekri

              Yon santiman san pri.

               Yon pawòl kap soti

                Nan yon dyòl kap souri

                 Pou pèse po lavni.

Pil :         yon plim ki vomi

                Nan yon mo lap ekri

                Pou tradui yon soufrans san mezi

                 Yon pawòl kap soti

               Nan yon ti bouch pwenti

                pou pete je lavni

Fas ak pil lanmou kap vide

Vaz kèm plen l ranvèse

Fas :       li pase l, awozem fèm reve

Pil:          li pasel rabotem, egzilem.

 

Prête-moi ta plume

Mon ami Pierrot,

Au clair de la lune

Pour écrire un  mot

Fas:        Pou yon ti mo ki devwale

                Bon ti bo ap tonbe

                 Se Lawouze sou po vant flè dizè

                se bon ti van bò lanmè

Pil :         chak mo saa repete

                Nan rèl dom yon raso tonbe

                lawouze Balewouze ratibwaze tout flè

                Se yon van ki pran pipirit mwen sou lanmè

 

Fas :        moso pa moso nou pyese poun fè yon sèl

                 nan toutrèl lanmou kap vole nou chak se yon zèl

               Nou pral marye nan lalin poun al fè lin de myèl nan syèl

                Se pa pawòl moun san sèvèl

                 Men se paske n pa bezwen zèl poun moute nan syèl.

 

Pil :         moso pa moso, kal pa kal anndanm ap dechire

              Toutrèl lanmmoum ap vole ak 2 zèl kase

               Lè tè a twò cho anba pyem, se sou lalin ak solèy lesprim monte al refijye

            Se pa pawòl moun san sèvèl

             Men se yon zonbi lanmou ki pa janm goute sèl

 

Fas :

            pil ou fas, tonton palmis,

            palmis nan degoudenm ki fèm piye tout amatè

 

pil :         palmis nan fon drapom solèy la fin blaze,

                pa gen lanmilèt san kase ze

                men m sispann pran kaka poul pou ze

fas:          lanmou se yon kout gita, yon dènye kout tchatcha ki fè tout moun leve danse

pil :         se yon kakofoni klaksòn machin ki anpechem fèmen jem

 

fas:         se yon kout zèklè,

               se lalin plenn ki prèt pou akouche

            se lalin klè pou fè lago kache

 

pil :         se yon kout tonè

                 debòdman larivyè

               pou anba lavil inonde

 

fas :        se manmi, papi,

                lafanmi ki reyini

               kap bay lodyans, pete eklari

 

pil :      se matlòt, se bèlmè

             timoun kap tonbe kondisyon vè

             lamizè monte lapyèl men wotè

 

pil :         nan lanmou sim se pil

fas :        mwen se fas

pil :        lanmou se lasòsi

fas :        li se kremas

pil :         li se maten

fas :         li se lannwit

pil :          saa se jwèt chat ak sourit

 

 

 

desanm 2014

 

( 27 septembre, 2014 )

La priyè

Tèt bese, 2 je atè

M’ anvlope ak yon batman kè

Mwen pap lapriyè

Men se plim jew k’ap briye nan jem kou yon kout zèklè.

 

Tèt bese, 2 jenou m atè,

Lesprim pran vwalye janbe lanmè,

Se pa lapriyè m’ap lapriyè

Se nan gagè lanmou m pa vle fè bèk atè.

 

Je fèmen bra louvri

Tout san nan venn mwen pran tresayi

Ou pa bezwen pè fè bri,

Se pa priye m’ap priye ti cheri

Men se admire m’ap adimire kòw sou tablo lanati.

 

Lèm di amèn se pa priyèm ki fini,

Men yon fason patikilye pou di mèsi.

Nou met ansanm pou pale yon lang ki pa egziste,

Nan matris chak grenn pawòl ou repete

Nan kolòn vètebral chak fraz ou met kanpe

Ou sere yon boul pik, yon vèsè sakre.

Kòd Lonbrik mwen mare anba pye kokoye,

Lèw wè m’ap balanse se pa tonbem pral tonbe.

 

Mwen klouwe nonw sou poto lavim

Poum fè la kwa jezi kri

Poum al mete nan tèt kabann map dòmi,

Se pa poum ka priyew lèm leve a minwi,

Men se poum montre w nou tankou yon gwo chay lou sou do lavi.

je fèmen ,  Tèt bese

nan yon legliz toutmoun ap chante

se priye n’ap priye

n’al pran yon biyè nan men lasosyete

pou lanmou nou ka gen lese pase.

 

Tèt atè, dlo nan je

Kloch la sonnen, se pa priye m’ap priye

Se kriye m ap kriye zo kòt mwen ki ale

Adye !

 

 Jean Verdin JEUDI/ TOLI

dawou 2014

 

 

 

( 24 octobre, 2013 )

Paroles vives

Paroles vives dans poesie

j’ai quelquefois pris mes draps
 pour des preuves de fidélité à l’aube

vivant sur rendez-vous crispés
 attendant qui ne viendra peut-être pas
 toujours plus belle dans la gravité de son silence
 attendant l’averse de ses paupières
 sur mon toit

j’appartiens à la fêlure des horizons bâtards
 aidez-moi à écrire
 ma courte biographie de pierre.

(Ratures d’un miroir, 1992)
123
« Page Précédente
|