( 27 mars, 2015 )

Lanjelis

Lannwit pliye ke lajounen
Anba kako l,
Sousi mòn nan mare
Lanjelis pran laperèz
Glise 
Tonbe nan 2 plan men latè.
Kòk ak poulèt ap toke plim
Boule koze,
Batman je w
Lemante Zòrèy mwen 
Depi nan baryè a.
 
Dife kò w ap bouyi  chodyè 
Anndan kèm
Map pouse bwa dife
Anba jipon lanmou
Jis
Bouch ou tonbe fri
Lang ou nan fant dan w.
 
Lanjelis se dra nwa,
Ki kouvri kabann lawouze
Pou rad pa mouye,
Mouchwa nwa
Ki bande tèt pou 
Lèt bannann pa tache cheve,
Lanjelis se kòd long
Nan patiraj lanmou.
 
Toli
 
 
lanjelis
Album : lanjelis

1 image
Voir l'album
 
 
( 27 mars, 2015 )

Lanjelis

Lanjelis
 
Lannwit pliye ke lajounen
Anba kako l,
Sousi mòn nan mare
Lanjelis pran laperèz
Glise 
Tonbe nan 2 plan men latè.
Kòk ak poulèt ap toke plim
Boule koze,
Batman je w
Lemante Zòrèy mwen 
Depi nan baryè a.
 
Dife kò w ap bouyi  chodyè 
Anndan kèm
Map pouse bwa dife
Anba jipon lanmou
Jis
Bouch ou tonbe fri
Lang ou nan fant dan w.
 
Lanjelis se dra nwa,
Ki kouvri kabann lawouze
Pou rad pa mouye,
Mouchwa nwa
Ki bande tèt pou 
Lèt bannann pa tache cheve,
Lanjelis se kòd long
Nan patiraj lanmou.
 
Toli
 
 
( 19 mars, 2015 )

Nomadize

Mwen pote tras gran chimen
Nan plan men,
Rèv mwen
Pann sou pwent nen
Chen,
Bourik ap koupe m kout je.
Van nan bwa pap serem koze
Menm sil ap kraze brize
Fòs travay mwen vin ranplase.
 
Bò isit pat konn lèm kale
Nan bak negriye
Mwen debake
Antòtye 
Nan pye modènite
Souf koupe.
Bò isit pat konn janm rele,
Batistè m chire
Nan vwal batiman kap pote
Ale
Diyite
Nan poubèl limanite.
Pousyè lanmè vale 
Laj mwen nan travèse.
Ak yon epe
Nan flanm dife
Mwen batize
yon kòd nwa pou kwa Bondye.
 
Van nan bwa pap serem koze
Jaden kote
Latè se vyann li manje
San nèg se lawouze
Lavi se ze
Fele
Chak tèt nèg konte,
Men mwen se yon kaptif danjere
Nan patiraj esklav mèt la mare.
 
Solèy cho fè lanmè bave
Vomi lapli jouk latè trangle,
Konesans kale
Kote legzistans kouve
Reyalite.
Mwen kenbe
Relijyon mòde soufle
Nan kòlèt, mandel bon non Bondye,
Li vomi libète.
 
liberté
Album : liberté

1 image
Voir l'album
 
Toli
 
 
 18/03/15
 
 
 
( 16 mars, 2015 )

Anverite

Anverite
 Pa mande lajounen sa lannwit pote,
Menm si yo jouke
Menm kote.
Pa konte
Plim je 
Zege
Kaka chwal ap tire pye.
Zandolit niche anba plan pyel
vouzan soulye.
Chèlbè lawouze
Pa dire, 
Kou solèy leve
Fel kase.
Anverite
Van vante
Chase nyaj kap kriye
Men li pa ka chire rido bondye.
Foumi sèmante
Sou kel,
Anverite
Lap goute
Vyann elefan anvanl trepase.
Sèkèy  kondi w rantre
Men li pa dwew sekirite,
Vètè sèl kòk chante.
Siw tande
Lide
Pentire
Lavi koulè li vle, 
Anverite
Se verite.
 
Toli
 
 
 
 
 
 
 
( 16 mars, 2015 )

Lettre à l’humanité

Les mots saignent,
Il ya du sang dans mon poème
Je vais à la guerre, avec ma plume de bohème
Pour la liberté, pas de cercueil.
 
Le soleil de la charité
Voile sous sa culotte les cicatrices de la servitude,
Je ris le maitre qui m’enseigne sa béatitude
Je loue mes capacités.
 
C’est mon histoire qui me tient en lisières
Brandissant la liberté contre le catéchisme et la Chaine
L’armée des incas conquis la dignité humaine.
Dans la lutte pour la liberté, pas de frontière.
 
Combien d’étoiles qui filent dans la mer
Pour essuyer les barvures attaquant la virginité humaine? 
Chiffoner le sang de ces vengeurs sous les bottes est une obscène.
Pour la dignité humaine, je suis en guerre.
 
ecriture
Album : ecriture

1 image
Voir l'album
 
Toli
 
 
 
 
 
 
( 3 mars, 2015 )

Deklarasyon

 Jodi a java kèm byen mi
M’oblijje petel poum diw sam santi
Konbyen grenn digo ki fè lanmè ble?
Konbyen barik sèl ki fè lanmè sale? 
Reponn mwen san manti
Mwen pap baw manti,
Fè yon imajine wa dekouvri sam santi.
Lanmou an bosalem tankou chwal abwa,
 
Sim pa diw sa map gaga.
Pranm tankou yon pèleren nan pye  vyèj mirak,
Pran kèm, fèmenl nan pak.
 
fleur
Album : fleur

2 images
Voir l'album
( 21 février, 2015 )

DEKLARASYON

Jodi a java kèm byen mi
M’oblijje petel poum diw sam santi
Konbyen grenn digo ki fè lanmè ble?
Konbyen barik sèl ki fè lanmè sale? 
Reponn mwen san manti
Mwen pap baw manti,
Fè yon imajine wa dekouvri sam santi.
Lanmou an tankou chwal abwa,
 
Sim pa diw sa map gaga.
Pranm tankou yon pèleren nan pye  vyèj mirak,
Pran kèm, fèmenl nan pak.
 
amour
Album : amour

3 images
Voir l'album
 
 
Toli
( 21 février, 2015 )

DEKLARASYON

Jodi a java kèm byen mi
M’oblijje petel poum diw sam santi
Konbyen grenn digo ki fè lanmè ble?
Konbyen barik sèl ki fè lanmè sale? 
Reponn mwen san manti
Mwen pap baw manti,
Fè yon imajine wa dekouvri sam santi.
Lanmou an bosalem tankou chwal abwa,
 
Sim pa diw sa map gaga.
Pranm tankou yon pèleren nan pye  vyèj mirak,
Pran kèm, fèmenl nan pak.
 
 
Toli
( 21 février, 2015 )

TOUF ZÈB

Branch ou yo se jwèt mwen,

Nan ou mwen aprann penyen,
Souye figim, Karesem, 
Kòde nan plim jem.
Pouse, pouse pouw ba menm travay poul fè
Mwen pap netwayew devan grandizè
Pou yo pa  vòlè kout kòd,
Lakay granmoun gen lòd.
Ou se zoryem, matla m, repozwa
Lè lwa sele chwal mwen m’ voye tafya.
Kite branch ou yo kole nan lang mwen,
……
Layite kòw 2 bò chemen.
Sèlman lè laravin ap desann
Metem okouran.
 
Toli
 
 
 
touf zeb
Album : touf zeb

2 images
Voir l'album
 
( 2 février, 2015 )

DEVENN PAM

Mwen redi kase chèn foure men nan dife
Poum  pran libète,
Yo di se radiyès, yo fèm peye.
Map naje poum soti,
Yo koupe tout branch zèb ki ta edem sove lavi.
 
Tankou militon ki pann sou bouch tou,
Legzistans mwen frajil.
Tout chimen rèv mwen lagem sou boulva egzil
Mwen sanble bliye non mèt kalfou.
 
Yo fèm kwè map jwenn chapo lakansyèl  nan tèt dlo,
Pou yo ka jwenn dlo pou yo banbile,
Yo dim vyann kochon bon pou apse
Pou yo ka jwenn zo pou yo souse.
 
Bondye pini chen li bal maleng kotel pa ka niche,
Men mwen konnen tou li pouse mouch pou bèt ki pa gen ke.
 
 
Toli
( 30 décembre, 2014 )

Jwèt nan pwezi

Mwen jwe poum pa dejwe,

Mwen fè jwèt poum pa pèdi tèt

 Nan tete dwètPas de droits sur l'album

Mwen jwe ak pwezi

Pou m tchoula lavi,

Adousi gèp ak lapawoli,

Soule foli, Andòmi dezi

Poum pa pèdi

Nan fofile pase nan je zegwi

Poum al bouske lanfè ak paradi,

Lèm konnen lanfè pa twò lwen bò isit

Mwen pap jwe poum pèdi,

Tout sa lòt moun pèdi

Mwen mete yo nan pwezi,

Mwen jwe ak pwen, ak vigil,

Mwen jwe ak pwen vigil

Mwen met aksan, menm sil grav l’ap pran fòs

Mwen fòse laverite fè pòs

Nan seremoni lide kap fèt nan salon ekriti

 

 Mwen jwe, mwen swe,

 menm pap fatige

mwen jwe pyano, m jwe gita

m bat tanbou, m souke tchatcha

mwen chante, mwen boula

mwen boula ak madan sara

kap batay ak lavi poul kenbe wòb lespwa

mwen sote kòd ak ti fifi ki gen  lamizè kòm sèl espwa

 teke mab ak timoun bò anba

kap kenbe mouch, manje tèt jete mmda

Kite m jwe poum pa kriye

chak grenn mo se tankou yon gout dlo ki tap tonbe

menm si yo di granmoun pa jwe, kitem jwe

paske se yon jwèt ki pa jwèt, sew jwèt serye

 menm si  chen an grangou, lap vin jwe.

Mwen jwe ak pwezi

Poum’ met lavi toutouni

Lonje men bay tout sa ki vle febli

Mwen jwe ak pwezi poum pran gou lanmou

Nan lang nou, nou fè lanmou

Lèm di gita, m di tchatcha, li pa mizik men se lanmou

 

Mwen jwe poum pa dejwe

Mwen jwe, mwen swe, menm pap fatige

Mwen jwe ak pwezi poum tchoula lavi

Jwe ak lèt ak pawòl poum di sam santi

 

 

TOLI

( 30 décembre, 2014 )

Fas ak pil lanmou

Prête-moi ta plume

Mon ami Pierrot,

Au clair de la lune

Pour écrire un  mot

 

Fas :       Yon plim pou ekri

               Yon mo pou dekri

              Yon santiman san pri.

               Yon pawòl kap soti

                Nan yon dyòl kap souri

                 Pou pèse po lavni.

Pil :         yon plim ki vomi

                Nan yon mo lap ekri

                Pou tradui yon soufrans san mezi

                 Yon pawòl kap soti

               Nan yon ti bouch pwenti

                pou pete je lavni

Fas ak pil lanmou kap vide

Vaz kèm plen l ranvèse

Fas :       li pase l, awozem fèm reve

Pil:          li pasel rabotem, egzilem.

 

Prête-moi ta plume

Mon ami Pierrot,

Au clair de la lune

Pour écrire un  mot

Fas:        Pou yon ti mo ki devwale

                Bon ti bo ap tonbe

                 Se Lawouze sou po vant flè dizè

                se bon ti van bò lanmè

Pil :         chak mo saa repete

                Nan rèl dom yon raso tonbe

                lawouze Balewouze ratibwaze tout flè

                Se yon van ki pran pipirit mwen sou lanmè

 

Fas :        moso pa moso nou pyese poun fè yon sèl

                 nan toutrèl lanmou kap vole nou chak se yon zèl

               Nou pral marye nan lalin poun al fè lin de myèl nan syèl

                Se pa pawòl moun san sèvèl

                 Men se paske n pa bezwen zèl poun moute nan syèl.

 

Pil :         moso pa moso, kal pa kal anndanm ap dechire

              Toutrèl lanmmoum ap vole ak 2 zèl kase

               Lè tè a twò cho anba pyem, se sou lalin ak solèy lesprim monte al refijye

            Se pa pawòl moun san sèvèl

             Men se yon zonbi lanmou ki pa janm goute sèl

 

Fas :

            pil ou fas, tonton palmis,

            palmis nan degoudenm ki fèm piye tout amatè

 

pil :         palmis nan fon drapom solèy la fin blaze,

                pa gen lanmilèt san kase ze

                men m sispann pran kaka poul pou ze

fas:          lanmou se yon kout gita, yon dènye kout tchatcha ki fè tout moun leve danse

pil :         se yon kakofoni klaksòn machin ki anpechem fèmen jem

 

fas:         se yon kout zèklè,

               se lalin plenn ki prèt pou akouche

            se lalin klè pou fè lago kache

 

pil :         se yon kout tonè

                 debòdman larivyè

               pou anba lavil inonde

 

fas :        se manmi, papi,

                lafanmi ki reyini

               kap bay lodyans, pete eklari

 

pil :      se matlòt, se bèlmè

             timoun kap tonbe kondisyon vè

             lamizè monte lapyèl men wotè

 

pil :         nan lanmou sim se pil

fas :        mwen se fas

pil :        lanmou se lasòsi

fas :        li se kremas

pil :         li se maten

fas :         li se lannwit

pil :          saa se jwèt chat ak sourit

 

 

 

desanm 2014

 

( 27 septembre, 2014 )

La priyè

Tèt bese, 2 je atè

M’ anvlope ak yon batman kè

Mwen pap lapriyè

Men se plim jew k’ap briye nan jem kou yon kout zèklè.

 

Tèt bese, 2 jenou m atè,

Lesprim pran vwalye janbe lanmè,

Se pa lapriyè m’ap lapriyè

Se nan gagè lanmou m pa vle fè bèk atè.

 

Je fèmen bra louvri

Tout san nan venn mwen pran tresayi

Ou pa bezwen pè fè bri,

Se pa priye m’ap priye ti cheri

Men se admire m’ap adimire kòw sou tablo lanati.

 

Lèm di amèn se pa priyèm ki fini,

Men yon fason patikilye pou di mèsi.

Nou met ansanm pou pale yon lang ki pa egziste,

Nan matris chak grenn pawòl ou repete

Nan kolòn vètebral chak fraz ou met kanpe

Ou sere yon boul pik, yon vèsè sakre.

Kòd Lonbrik mwen mare anba pye kokoye,

Lèw wè m’ap balanse se pa tonbem pral tonbe.

 

Mwen klouwe nonw sou poto lavim

Poum fè la kwa jezi kri

Poum al mete nan tèt kabann map dòmi,

Se pa poum ka priyew lèm leve a minwi,

Men se poum montre w nou tankou yon gwo chay lou sou do lavi.

je fèmen ,  Tèt bese

nan yon legliz toutmoun ap chante

se priye n’ap priye

n’al pran yon biyè nan men lasosyete

pou lanmou nou ka gen lese pase.

 

Tèt atè, dlo nan je

Kloch la sonnen, se pa priye m’ap priye

Se kriye m ap kriye zo kòt mwen ki ale

Adye !

 

 Jean Verdin JEUDI/ TOLI

dawou 2014

 

 

 

( 2 août, 2014 )

Alléluia

 

Je lève mes yeux vers le ciel

Le nez en l’air, bras tendus vers l’éternel

Je cris haut et fort

Pour résister à mon sort

Ma voix prolonge mon corps

Jusqu’au berceau du petit dieu qui dort

Avec un alleluia

je cris pour liberer ma voix

je prie pour me soulager de ma croix

parmi mes compagnons terrestres il y a trop de loups,

je cherche quelqu’un d’autre qui n’est pas parmi nous

ce n’est pas le dieu de Colomb

Qui me cloue sur l’habitation

Avec les versets sacrés du catechisme,

le dieu du maitre

Qui ordonne qu’on me fouette.

En ses bras je trouve l’exil pour mon espoir

En pourriture, en lui seul je veux croire.

Alléluia, bâton de pèlerin

D’un heritier qui creve de faim

Comme ses parents, la misère semble scellé son destin

la misère de ma mère est un bon os pour les chiens

Condamné à gagner par hasard mon pain,

Mon pipi mon principal vin

Quand demain est incertain

et ma douleur semble sans fin,

je ne peux que lever mes mains

et pousser un cri, troubler le silence du bruit

Avec un alléluia. J’écris

avec ma voix sur la page de la nuit

mon existence fragile dans la colonne de la vie.

Si je suis encore envie,

Il y ‘a quelque chose, un esprit

Qui m’attache à la vie.

Je pisse, j’ejacule

Je bats mon cul

En me haussant

A la lisiere du tympan

De celui-ci pour lui faire entendre mon chant ;

Alléluia !

Pour un dieu qui n’est pas comme ces dieux

Promettant une place au ciel, près du pere

Alors que ma vie sur la terre est un enfer,

Ces dieux sont  les freres ainés  de lucifer.

Alleluia pour un Dieu

 

 

 

 

 

( 31 juillet, 2014 )

La Fontaine a menti… Une réhabilitation de la cigale

                                                          Conférence prononcée à «Primavera» en 1923 pour célébrer le centenaire de la naissance de de J.-H. Fabre.

Un groupe d’êtres vivants, un peuple innombrable de réprouvés est en instance devant vous. La Cigale que La Fontaine, grâce au prestige de son génie, a vouée à l’abomination pour péché de paresse et crime d’insouciance, se présente devant vous pour plaider la révision de son procès parce qu’elle sait que vous avez le sens du juste et du vrai très développé, parce que surtout elle apporte à l’appui de son instance de révision un fait nouveau qui avait échappé à la connaissance du [122] juge. Elle entend faire prévaloir l’ignorance de La Fontaine qui l’a condamnée sans la connaître commettant ainsi une erreur judiciaire par substitution de personne.

Elle vous constitue donc aujourd’hui en tribunal d’appel en soumettant sa cause de nouveau à un examen plus scrupuleux, plus impartial, plus approfondi.

Voulez-vous que nous dépouillions le dossier de l’affaire et que nous analysions les éléments dont il se compose ? D’ailleurs, il n’est guère encombrant, ce dossier. Il ne contient qu’une pièce. Cette pièce est tout à la fois le procès-verbal de constat, le réquisitoire du ministère publie et la minute du jugement.

Depuis trois cents ans, les peuples de langue française se font un point d’honneur de retenir la moindre nuance de l’exposé sur quoi repose le verdict.

C’est souvent le premier contact que l’autorité des parents impose à l’enfant avec le monde littéraire et, par surcroît, avec le monde des insectes.

Mais pourquoi faut-il que cette double révélation repose sur des allégations fausses, sur des préjugés inconsidérés qui alourdissent d’impedimenta la pensée de l’enfant et plus tard celle même de l’adulte.

Pourquoi faut-il que cette première notion de la Vie, cette première ébauche d’explication sur l’interdépendance des êtres vivants soit en même temps une leçon [123] de scepticisme, de méfiance et presqu’une apologie du plus plat égoïsme ?

Nous allons examiner si vous le voulez bien les modalités de la cause et nous verrons sur quelles idées erronées La Fontaine s’était étayé pour condamner la Cigale au mépris. Nous nous justifierons, ainsi d’avoir eu l’impertinence de déclarer que La Fontaine a menti.

*
*   *

Vous vous rappelez la fable, n’est-il pas vrai ?

La Cigale ayant chanté

Tout l’Été,

Se trouva fort dépourvue

Quand la bise fut venue :

Pas un seul petit morceau

De mouche ou de vermisseau.

Elle alla crier famine

Chez la fourmi, sa voisine,

La priant de lui prêter

Quelque grain pour subsister

Jusqu’à la saison nouvelle.

« Je vous paierai, lui dit-elle,

Avant tout, foi d’animal,

Intérêt et principal. »

[124] La Fourmi n’est pas prêteuse

C’est là son moindre défaut.

« Que faisiez-vous au temps chaud ? »

Dit-elle à cette emprunteuse.

- Nuit et jour, à tout venant

Je chantais, ne vous déplaise.

- Vous chantiez ? J’en suis fort aise.

Eh ! bien ! dansez maintenant.

La tradition classique – il vous en souvient – divise cette fable en parties distinctes quant à sa valeur et sa signification morales.

Elle fait ressortir avec quelle merveilleuse adresse La Fontaine nous met au courant de là vie ordinaire de la Cigale en quelques traits incisifs.

C’est un individu dénué de la plus élémentaire des qualités de l’être vivant et même dépourvu de l’instinct fondamental de sa propre conservation.

La durée de son existence est éphémère. Une ou deux saisons en sont le terme habituel. Elle le sait. Qu’importe ! Elle est à ce point insouciante et étourdie qu’elle ne s’attarde même pas à persévérer dans l’être. Son plus [125] grand plaisir, son unique souci, on pourrait dire toute son activité organique, réside dans l’émission du son monocorde qu’est son chant. Ce serait une aberration de son psychisme, une manière de désharmonie vitale. Telle est du moins l’image que La Fontaine se fait de la vie de la Cigale. C’est ce que le fabuliste exprime en termes vifs et concis quand il dénonce l’habituelle démarche de son sujet qui chante tout l’Été, c’est-à-dire qui gaspille le plus clair de la durée de son existence à s’épuiser en un exercice stupide, sans même se préoccuper, un seul instant, de pourvoir aux entretiens de son organisme et d’en réparer la fatale usure.

On conçoit aisément que, passées les heures chaudes de l’année propices à l’éclosion des grains et à la frondaison des pousses, en Europe, le pauvre animalcule se trouve confronté avec les pires horreurs de l’hiver impitoyable non seulement à son plaisir favori mais aux conditions précaires de son existence.

Que La Fontaine documenté de la sorte, sur le mode de vie de la Cigale en ait fait le symbole de l’imprévoyance, de la paresse et de la veulerie humaines, ce n’est que logique. Qu’il nous l’ait présentée comme un prototype de parasite quémandant sans gêne aucune ses moyens de subsistance à autrui, tout cela est conforme à ce qu’il crut être la réalité biologique.

[126] Mais ses connaissances là-dessus n’ont-elles pas été insuffisantes et erronées ? N’a-t-il pas tiré des conclusions trop absolues d’une information scientifique singulièrement abrégée dans sa pénurie.

Ou bien n’a-t-il usé tout simplement que d’un subterfuge de poète pour transformer à sa guise une matière ductile dont il devait tirer l’enseignement qu’il s’était proposé de donner aux hommes de son temps et peut-être aux hommes de tous les temps ?

À ce compte, avons-nous le droit de lui chercher chicane puisqu’il n’avait aucune prétention de faire œuvre de science, de traiter son sujet à la manière d’un savant recueillant des observations de laboratoire ?

Je suis très enclin à croire que le grand fabuliste n’a fait rien d’autre qu’utiliser des matériaux dont son époque pouvait disposer.

De la Cigale, il ne connaissait que ce que savait le vulgaire dans ce 17e siècle où Descartes lui-même, le fondateur de la méthode scientifique, n’accordait aux bêtes qu’un certain automatisme. Que si nous invoquions le témoignage des contemporains, nous trouverions aisément la confirmation de notre hypothèse dans le sentiment général qui dominait l’époque à savoir que l’idée que l’on se faisait de la vie de la Cigale au 17e siècle reposait sur un fond d’inexactitude et de préjugés.

[127] Du reste, l’erreur de La Fontaine et de ses contemporains leur a survécu. Elle s’est concrétisée dans les dessins de Granville qui nous montrent des cigales dans les premiers exemplaires de fables illustrées selon la croyance populaire. Je veux dire que ces fables représentent un autre insecte : la sauterelle.

En vérité, il y a là une confusion dont je ne sais s’il faut en louer la sauterelle ou en plaindre la cigale.

Dans tous les cas, l’entomologie ne paraît pas avoir réalisé dans le grand siècle, les précisions scientifiques auxquelles les patientes recherches d’un Réaumur la feront aboutir plus tard. Du monde des insectes, on connaissait les spécimens qui étaient à la portée des observations du grand publie.

Or, pour son malheur, la Cigale est un animalcule plutôt répandu dans les régions chaudes du globe. Dans les zones tempérées, il y a bien certaines variétés de cigale mais, elles ne révèlent leur existence qu’au jeu bruyant de leur assourdissante cymbale pendant la belle saison, et, à cause même de ce rythme saisonnier, l’observateur frivole incline à n’accorder qu’une durée estivale à l’existence de l’insecte – durée toute remplie d’ailleurs par la débauche du chant.

Par quel singulier miracle, une espèce animale dont l’existence serait ainsi conditionnée, aurait-elle pu survivre [128] à tant de causes de destruction répandues avec une malfaisante prodigalité sur toute la surface du globe ? Nul ne s’est inquiété de le savoir. Une pareille interrogation aurait des chances d’être classée parmi la catégorie des mystères dont s’accommode trop aisément l’incuriosité des humains.

Que par opposition à cette vie oisive de la Cigale, on ait comparé l’activité laborieuse et incessante de la Fourmi telle du moins qu’on se l’imaginait alors, le contraste paraissait suffisant pour que toutes les sympathies fussent accordées à la dernière. Mais voilà, la vérité est peut-être moins jolie. À coup sûr, elle est plus émouvante.

Oyez plutôt.

D’après les observations et les expériences concordantes des entomologistes modernes dont J.-H. Fabre est l’un des plus justement célèbres, la vie complète de la Cigale évolue en un cycle dont la durée est de quatre ans.

Chose étrange et renversante, la plus grande partie de cette existence est souterraine.

L’insecte n’arrive à l’âge adulte qu’après avoir subi une longue métamorphose larvaire.

C’est parce que cette partie de sa vie se passe dans l’ombre et la solitude, c’est parce que sa retraite cache [129] le mystère de sa transformation au fond d’un asile où la malice humaine aurait de la peine à la découvrir que la Cigale ne se révèle à nous que par la bruyante sérénade dont elle glorifie la fête des jours ensoleillés.

Nous devons à Fabre, au savant et au poète de Sérignan (dont on a célébré le centenaire en France ces temps derniers) [1] l’observation complète et très émouvante du processus par lequel l’insecte parvient à l’état parfait. Et c’est pour rendre hommage – un très faible hommage – à ce grand homme que j’ai choisi ce sujet dans un pays plein d’un candide dédain pour l’entomologie et où il y aurait à recueillir une immense provision de gloire à qui voudrait s’y intéresser.

*
*    *

Et d’abord, pour l’oeuvre de la perpétuation de l’espèce, la Cigale est très circonspecte. Petite différence entre elle et nous.

On peut la surprendre au moment de la ponte. Cette fonction s’accomplit à l’heure caniculaire où midi dispense la chaleur fécondante qui renouvelle les frondaisons.

L’épouse, la future génitrice, est pourvue d’une longue  [130] tarière, très finement aiguisée. C’est de cet outil acéré qu’elle transperce de sillons obliques la tige sèche et moelleuse de quelque arbuste pour y déposer ses œufs. Cette oeuvre de vie s’accomplit dans le silence et la solitude où chaque mère consacre des minutes de profond recueillement pour l’exécution d’un rite qui dépasse ses capacités de prévision et… les nôtres. Car, voyez-vous, une seule femelle comble de trois à quatre cents oeufs les minuscules entailles pratiquées sur la frêle tige qu’elle a choisie pour y faire son auguste dépôt.

Mais, se demande-t-on, pourquoi une telle profusion de semences ? À quoi correspond cette généreuse dépense de germes ?

Je ne suis pas assez enclin au finalisme pour m’attacher à l’explication la plus vraisemblable qu’indique une telle conjoncture.

Cependant, il est un fait incontestable que je dois vous signaler tout de suite.

Les oeufs de cigale constituent une matière ardemment recherchée par un autre insecte qui en fait son mets favori. Il s’agit d’un infime parasite, un chalcidite de 4 à 5 millimètres de longueur qui s’attache éperdument à la suite des femelles de cigale. Aussitôt que la pondeuse jette sa douzaine d’oeufs dans le minuscule sillon qu’elle s’est donné la peine d’établir, le chalcidite [131] lui aussi, s’empresse de faire une besogne parallèle. Des œufs à lui, le chalcidite, naîtra un ver qui rongera en partie, les oeufs de la cigale de telle sorte qu’en définitive, peu de germes de cigale ont des chances de survivre dans l’ingénieuse nidification de l’infatigable pondeuse.

Aussi bien, il est aisé de conjecturer que le nombre considérable de semences ovulaires si profusément disséminées par la grande débonnaire correspond aux chances de destruction qu’encourt la couvée.

Puis-je me permettre de faire observer que nous avons marque là un première étape – toute petite il est vrai – dans la réhabilitation de la Cigale ?

C’est d’abord qu’elle sait prévoir.

Si elle ne peut anéantir ses ennemis, elle garantit sa postérité contre leurs méfaits par un moyen bizarre peut être mais dont le succès millénaire prouve l’efficacité.

Ensuite, loin de vivre d’autrui, c’est la Cigale qui nourrit une certaine catégorie de parasites.

Voilà qui est acquis.

Admettons que la ponte soit achevée.

Des oeufs qui ont échappé à la voracité du chalcidite éclosent des larves informes, en longue procession. Ce sont de toutes petites choses blanchâtres, mollasses qu’un  [132] filet glandulaire retient encore en suspens à ce qui fut leur vie intra-ovulaire.

Elles sont saisies par l’atmosphère chaude qui les raffermit, un brin, mais pas assez tout de même, pour qu’elles affrontent les intempéries saisonnières.

Alors, savez-vous ce qu’elles font ?

Elles glissent tout doucement le long de quelque tige d’occasion, s’enfouissent dans le sol et errent à l’aventure jusqu’à ce qu’elles trouvent à la racine de tel arbuste élu ce dont elles auront besoin pour croître en beauté et en vigueur. Nous voulons dire qu’elles cheminent sous terre jusqu’à ce qu’elles trouvent quelque racine pourvue de sève abondante et riche en éléments nutritifs.

Il est évident qu’avant de s’enfouir dans le sol, elles sont exposées à de multiples dangers : brusque enlèvement par la gent carnassière – il y en a d’innombrables parmi les insectes -éparpillement et prompte destruction par la bourrasque et l’orage, que sais-je ? Tout cela n’est qu’éléments de ruines pour cette chose infime qu’est une larve de cigale fraîchement éclose.

Quelle résistance opposer à l’œuvre de mort dont la Nature est la grande pourvoyeuse ?

Encore une fois, c’est à quoi douloureusement a peut-être [133] obéi la féconde génitrice. « Par la richesse de ses ovaires, elle conjure la multiplicité des périls ».

Mais enfin, vaille que vaille, la terre hospitalière donne un refuge à la larve. Ce refuge, elle doit l’organiser sinon en demeure définitive mais au moins en un gîte assez confortable où le boire, le manger et tout le reste ne soient pas des préoccupations angoissantes.

Eh ! elle sait prévoir, la mâtine.

Ce sont, en effet, les racines opulentes de sève qui sont les emplacements de choix où elle édifiera sa résidence. Cette maîtresse de maison est un architecte ingénieux. Elle fore, d’abord, un puits dont les parois sont sagement crépies. Elle en obstrue l’entrée avec une mince couche d’argile de façon à en interdire l’accès aux hôtes importuns. De ce point de départ, elle construit des galeries latérales qui aboutissent toutes aux racines succulentes. Elle enduit le tout d’une substance collante qui assure le parfait ajustement des matériaux de construction et en garantisse la solidité contre les éboulements possibles.

C’est dans cette résidence souterraine qu’elle attend en patience et en sagesse, le moment venu où elle peut s’exposer à la grande lumière du jour dans une telle armature qu’elle n’en redoute ni le trop vif éclat ni la chaleur trop rayonnante,

[134] À cette oeuvre de longue haleine, elle plie durement le trémoussement de sa jeunesses impatiente du frein. Il le faut bien, car telle est la condition fondamentale de la durée de l’espèce. Le génie de la race intervient pour tempérer les ardeurs excessives du jeune âge et c’est pourquoi la fouisseuse est une personne prudente malgré les tentations inconsidérées de l’inexpérience.

Du fond de son puits, elle risque parfois quelques brusques échappées à l’extérieur pour examiner quelle est la couleur du temps.

Mais aussitôt que le danger s’annonce, elle retrouve dans la profondeur de son asile la quiétude nécessaire pour accomplir le long apprentissage de la vie. Et c’est ainsi que lentement, elle parvient à la transformation qui l’amène à l’état de nymphe. Alors, il sied de tenter l’aventure d’une sortie vers le grand air, vers la vie plus complète, vers la vie intégrale.

*
*   *

Admettons que toutes les conditions du milieu magnifient le succès de l’entreprise : sécheresse et pureté de l’air, maigres broussailles ou menues branches, frêles tiges ou feuilles d’arbustes proches de la retraite invisible. Ce qu’il lui faut, c’est quelque part, dans ce milieu, [135] un tout petit point d’appui pour dépouiller sa robe d’adolescente et faire son entrée solennelle dans le grand monde.

Prestement, elle avise la brindille de séchoir, face au soleil, s’y cramponne, immobile, et, la métamorphose s’opère.

En vérité, quelque dieu préside à la féerie.

En un coup de baguette, la scène change.

Du lourd insecte étroitement emmailloté dans un réseau de lange protectrice, engaîné dans une manière de cuirasse, se dégage un corps svelte, encore trempé d’humidité, sans doute, mais déjà en meilleure attitude pour que la transformation s’achève en élégance et en beauté.

La voyez-vous, maintenant ?

Tête droite, dans la verticale, avec de gros yeux ronds, saillants et étonnés, thorax bombé, pattes déliées, elle s’irise au soleil qui colore et embrunit sa mince texture blanchâtre.

Encore un instant.

Voici s’éblouir aux rayons incandescents des ailes diaphanes, translucides, bigarrées de nervures vertes sur de la gaze perlée d’une tonalité neutre tandis que le mésothorax luisant et glabe change l’or pâle de sa surface  [136] dénudée en un roux défaillant presque feuille morte.

Alors, la métamorphose est complète, et pour que nul ne l’ignore, notre insecte explore prudemment les environs, s’accrochant de-ci de-là aux branches voisines, puis, dans l’essor joyeux vers l’inconnu, il s’élance, confiant, vers l’azur. Si, d’aventure, quelque roi de l’air, pipiri ou oiseau palmiste, De le palpe au passage et ne hâte ainsi le terme de son existence, c’est cet insecte-là que nous rencontrerons, c’est celui-là que le vulgaire connaît et c’est quelque semblable d’une proche espèce qui a fourni, peut-être à La Fontaine l’objet de sa leçon aux humains.

Mais vous en convenez bien, n’est-ce pas, la Cigale, parvenue a ce stade de métamorphose, a déjà derrière elle un long passé où elle ne nous a révélé que des qualités solides de prudence, de sagesse, et de prévoyance.

Ce sont-là les vertus essentielles qui ont conditionné son existence de larve et de nymphe.

Reste à savoir si arrivée à l’âge adulte, elle en a épuisé toute la provision. En d’autres termes, la dernière phase de sa vie, l’ultime démarche qui l’amènera comme nous, un jour, ou l’autre, vers la mort, démentira-t-elle les qualités que nous avons déjà rencontrées ?

Peut-être bien.

[137] C’est du moins ce qu’affirme La Fontaine.

Nous allons voir qu’il s’est lourdement trompé.

Évidemment, selon la norme imprescriptible des lois qui régissent les êtres vivants, il faut bien qu’elle pourvoie aux entretiens de son organisme.

Comment va-t-elle s’y prendre ? Sera-ce en parasite ? Fera-t-elle figure d’emprunteuse acculée à subir la rebuffade de quelqu’impitoyable usurier ?

Non. Elle est admirablement outillée pour remplir sa destinée.

Munie d’un rostre aiguisé, elle s’en sert avec art pour percer l’écorce la plus ligneuse, la plus résistante et en sucer la moelle avec la volupté d’un gourmet. Bien plus, elle est douée d’assez de discernement pour choisir la tige la plus propre à sa nourriture, et, chose étrange, de la blessure faite à l’arbre émerge souvent le sue végétal que recherchent avidement tous les minuscules profiteurs dont c’est le métier de vivre en habiles du travail d’autrui. Entr’autres, la Fourmi joue ce rôle avec une ostentation agressive. La Cigale est la, débonnaire prodigue que tout le monde exploite. C’est donc l’outrager sans merci que d’en faire un parasite.

Encore une fois, La Fontaine s’est lourdement trompé.

Mieux que cela.

[138] Le distique célèbre dénonce le cruel embarras de la prétendue imprévoyance en clamant qu’au moment de la disette, elle n’avait

 

Pas un seul petit morceau

De mouche ou de vermisseau.

 

Or, l’appareil digestif de la Cigale, n’a rien qui puisse lui permettre de manger quoi que ce soit, pas même « un petit morceau de mouche ou de vermisseau ». À la place d’un organe de mastication, elle ne possède qu’un suçoir. Donc, si le distique célèbre est parfait au point de vue de l’art, il est faux, archi-faux en tant qu’expression biologique.

Mais d’où vient cette disgrâce de la Cigale qu’elle ait été choisie comme le symbole du plus misérable de nos vices ?

La première explication d’une telle infortune réside dans l’ignorance où l’on a vécu des véritables moeurs de la Cigale et particulièrement de sa vie souterraine, ainsi que nous avons essayé de le démontrer. Il faut ensuite, rechercher les motifs de son discrédit dans la faveur dont la Fourmi, son antagoniste a toujours joui comme le modèle accompli d’un animal économe, laborieux et actif.

[139] L’homme a constamment suivi avec des yeux attendris la discipline des fourmilières comme une organisation sociale digne d’imitation à plus d’un point de vue.

Il est facile, en effet, de se rendre compte, combien le régime de l’ordre, la hiérarchisation des types sociaux, la division du travail sont en honneur dans cette société animale. L’oeil le moins exercé s’émerveille devant l’ingéniosité de ces lilliputiens travailleurs que ne rebute aucune entreprise hasardeuse, transportant souvent de lourds fardeaux vers leur centre d’activité sociale avec une agilité, une adresse, un courage dignes du plus vif éloge.

Alors, quoi de plus tentant d’en faire des modèles de gouvernement ordonné, quoi de plus avisé que d’en faire les exemplaires les plus accomplis du travailleur tel que le Créateur l’a façonné, quoi, enfin, d’apparemment plus juste que d’offrir leur méthode à la méditation des humains comme une vivante démonstration de la loi inéluctable du travail.

Je ne veux en rien médire de l’excellence du tableau, encore moins essaierai-je d’en ternir l’éclat.

Cependant, il me sera permis de faire remarquer que cette vie extérieure de la Fourmi n’est qu’une apparence parmi les apparences et que la réalité cache de très grosses laideurs.

[140] D’abord, il n’est pas vrai que l’activité de la Fourmi suive une courbe invariable et que son labeur soit incessant.

Dans les pays où l’hiver est plus ou moins rigoureux et même dans le nôtre où les pluies périodiques règlent le rythme des saisons, La Fourmi s’engourdit quelquefois et même souvent une bonne partie de l’année dans l’inaction et le sommeil. C’est une particularité qui se dérobe à l’observation du commun des hommes mais qui n’en existe pas moins.

Néanmoins, si par impossible, la Fourmi était quelque chose comme une travailleuse à qui ne sourirait jamais le repos, cela eut été, à mon gré, une telle gageure contre le bon sens, une telle aberration, qu’elle serait le renversement des lois d’équilibre qui règlent l’activité organique des êtres vivants.

Et puis, enfin, si l’on ne veut pas mêler à l’affaire la mystique qui fit jadis du travail un moyen de rédemption du péché originel, pourquoi voulez-vous que je le glorifie comme une vertu cardinale alors qu’il fut, au contraire, cristallisé dans la formule sacramentelle de la damnation lorsque Iaveh chassant Adam du paradis terrestre lui signifia : « Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. »

En vérité, il me semble, suffisant de sentir sur mes [141] épaules le poids d’une faute que je n’ai pas commise pour qu’on ne me demande pas d’en élever l’expiation à la hauteur de quelqu’inaccessible idéal où s’épuiseraient toutes les faiblesses inhérentes à ma pauvre nature humaine.

Que si donc la Fourmi était l’incarnation du travailleur à qui serait interdite la halte des détentes salutaires, il faudrait la plaindre, car elle eût été la résultante d’une monstruosité inconnue dans la nature.

Heureusement que tout cela est faux et conventionnel.

Et puis, enfin, vous l’avouerai-je, je n’aime pas la fourmi. J’irai plus loin, jusqu’au bout de ma pensée. Il y a une race parmi les plus entreprenantes de fourmis que je déteste profondément.

Vous connaissez peut-être la variété rousse dont la morsure est si douloureuse ? Elle a été justement dénommée « l’amazone ». Ah ! celle-là possède une organisation sur laquelle il sied que nous nous arrêtions une minute.

Son gouvernement est constitué par une oligarchie militaire caractérisée. Elle vit uniquement par la guerre et pour la guerre. Elle pratique les plus savantes et les plus audacieuses tactiques – même l’attaque brusquée – afin d’enchaîner plus sûrement la victoire dans son [142] camp. Elle fond sur les peuples faibles notamment sur les fourmis noires – avec une rage et un sens d’extermination pétrifiants. Elle réalise le sac des cités ennemies, pille les magasins de réserve, enlève le butin en amenant les nymphes captives en esclavage avec une sûreté d’exécution qui fait frémir. Alors après chaque expédition heureuse, la petite minorité aristocratique qui domine la masse des esclaves et des serves se repose en guettant l’occasion de dépêcher des émissaires stylés en quête de quelques sales coups à faire.

Si cette immonde espèce peut justifier les goûts de certains hommes qui retrouvent en elles l’image d’un idéal de rapt, de brigandage et d’exploitation, s’il en est parmi nous dont la ruse et la férocité maximent notre conduite envers les faibles, comment voulez-vous que, moi, héritier d’une somme de sensibilité que les miens m’ont transmise après trois cents années d’esclavage par d’impitoyables barbares, comment voulez-vous que je puisse avoir de la sympathie pour cette odieuse variété d’êtres vivants ?

Mais rappelez-vous donc que pour justifier l’esclavage humain, on mit à contribution les arguments de toute sorte ?

N’est-ce pas sous la plume de Rémy de Gourmont que je trouve l’exemple de la fourmi pour légitimer [143] l’intervention armée des peuples forts chez les peuples faibles ? N’est-ce Pas lui qui, dans l’exaltation d’un darwinisme transcendant blâme ce qu’il appelle une trahison de la destinée de l’humanité blanche parce que celle-ci aurait renoncé à la domestication de l’humanité noire par sentimentalité.

Si par ses mœurs, féroces, la fourmi a offert la matière à de telles généralisations, cela suffit pour qu’elle suscite toute mon antipathie.

Mais c’est encore, elle, la fourmi, qui dans ses relations avec la Cigale, se met à l’affût de l’heure où celle-ci par l’habileté de son Poinçon fait jaillir le sue végétal dont l’indélicate se délectera en savoureuses lampées.

Quelquefois, au dire de Fabre, la gent rapace – j’entends la Fourmi – essaie de déloger la débonnaire Cigale afin de s’emparer du puits d’abondance. L’amphitryonne ne se laisse pas toujours faire sans lancer une bordée de mépris sur la tête de l’assaillante. Sa colère s’exprime sous la forme d’un brusque jet de liquide qui n’est autre chose que de l’urine. (Excusez la crudité du mot. Je ne sais comment cela se dit en latin n’ayant jamais été un fort en thème)…

En fin de compte, le rôle d’emprunteuse, d’indélicate, de parasite n’est pas celui que joue la Cigale dans ses relations avec la Fourmi. Si elle a eu la malchance d’être  [144] ainsi traitée par La Fontaine, je crois bien que le génial fabuliste s’est fait l’interprète du sentiment populaire qui n’a jamais vu autre chose dans la Cigale qu’une importune chanteuse, agaçante et intarissable…

Eh ! oui, l’innocente bestiole chante, elle chante, des fois, avec un tel abandon qu’elle en crève d’ivresse. De là sa mauvaise réputation de légèreté et d’insouciance.

Aussi bien on s’est toujours inquiété de savoir pourquoi son chant est si peu dépourvu d’harmonie avec sa note stridente et monotone. Pourquoi ? Serait-ce une aubade d’amour ?

Fabre, pendant sa féconde carrière d’observateur prétend n’avoir jamais vu ce long effort de tendresse provoquer quelque émotion chez la partenaire, encore moins, le croit-on un signe d’alliance, une demande en mariage ou le prélude des noces. Le chant de la Cigale serait-il donc inutile ? Ou bien l’étourdie trouverait-elle dans ce dispendieux exercice un moyen sûr d’irriter la patience humaine ? Qu’est-ce à dire ?

Eh ! bien, je me permets de m’élever là contre cet abus d’interprétation, contre cette prétention excessive de tout rapporter à nous-mêmes.

Nous trouvons le chant de la Cigale rauque et assourdissant. Mais enfin ce chant a-t-il été créé pour la joie de nos oreilles ? Et pourquoi l’homme s’obstine-t-il à [145] considérer la nature presqu’uniquement en fonction de sa personnalité ? Pourquoi depuis le scintillement des étoiles jusqu’à la chanson des bois, l’homme doit-il envisager tout dans la création en fonction de la joie ou du plaisir qu’il en tire ?

Cette inguérissable propension à l’anthropocentrisme conduit les meilleurs d’entre nous aux pires interprétations.

Si je peux, après tant d’illustres entomologistes, moi qui ne suis qu’un pauvre curieux, risquer une opinion sur la matière qui nous occupe, il me parait que le chant de la Cigale est un attribut esthétique qui a probablement des rapports très étroits avec la perpétuation de l’espèce.

J’en trouve une précieuse indication dans le départ de cette distinction qui n’est accordée qu’aux mâles seulement. Oui, seuls les mâles chantent. Il y a là une raison dont le sens intime nous échappe peut-être mais qui, à mon gré, se rapporte à la vocation de plaire que la nature octroie si généreusement au dimorphisme des espèces.

Avez-vous remarqué, à ce propos, que l’homme est à peu près le seul dans l’échelle zoologique à s’affranchir de la loi qui dispense aux mâles les privilèges de [146] l’attrait physique en vue d’une fui qui dépasse la borne de nos préoccupations actuelles ?

Pourquoi, dans l’ordre ornithologique, sont-ce généralement les mâles qui sont les plus beaux ?

- Parure de bronze vert sertie de topaze du colibri mâle à côté de la modeste robe d’intérieur de la femelle, livrée d’or fauve panachée de neige et de vermillon du faisan versicolore à côté du manteau gris terne de la faisane.

Pourquoi est-ce le Coq – toujours plus somptueusement habillé même quand il se contente d’être vêtu de soie noire ou blanche – pourquoi est-ce lui qui salue l’aurore avec sa suffisante jactance à côté du glou-glou satisfait de la poule si souvent nippée comme une servante d’auberge pauvre ?

Pourquoi est-ce le mâle du rossignol qui vocalise éperdument une folle ivresse surtout s’il est piqué de jalousie ?

Pourquoi ?

Ah ! il semble bien que dans l’oeuvre auguste de la perpétuation de la vie sur notre planète, le mâle toujours plus actif ait reçu la mission divine de communiquer la flamme amoureuse à sa compagne, et, c’est pour remplir son rôle avec quelque magnétisme qu’il [147] est marqué d’un certain signe de reconnaissance aux yeux même de son associée.

Donc, seul ou à très peu près, l’homme s’enorgueillit d’être affranchi de l’obligation commune. Encore, faudrait-il distinguer ?

Je ne sais pas si le primitif obéit à la règle. Dans tous les cas, il paraîtrait qu’au fur et à mesure que nous affirmons notre puissance de domination par les conquêtes de la civilisation industrielle qui est la caractéristique de notre âge, l’homme se singularise de sa compagne par la laideur de son costume.

Rappelez-vous qu’autrefois

Au temps où l’on savait se plaire et se poursuivre,

Selon l’art d’être ému finement – sans amour,

………………………………………

On portait « des chemises à jabot et des justaucorps roses » ;

tandis que maintenant, engoncées dans nos invariables uniformes de cérémonie, les soirs de bal, nous faisons – quant à la toilette – une étrange concurrence aux croque-morts, ces ambassadeurs péjoratifs de l’éternité…

Que si ma tentative d’explication ne vous semble pas trop vaine, le chant de la Cigale serait, à mon gré, un [148] privilège esthétique du mâle destiné à jouer sa partie dans le jeu éternel de l’amour.

Et d’ailleurs, notre sentiment là-dessus est sujet à des variations qu’il n’est pas inutile de noter.

La Grèce ancienne a immortalisé la Cigale puisqu’elle a pris pour symbole de la musique une Cigale posée sur une lyre.

Homère comparait les éloquents orateurs qui entouraient Priam aux cigales « dont la voix mélodieuse enchante les forêts. »

Platon « raconte que certains hommes enchantés de la voix des Muses oubliaient de boire et de manger, occupés uniquement du soin de les écouter et de les imiter s’étaient laissés mourir de faim, et que les Muses touchées de leur sort, les avaient métamorphosés en Cigales en leur donnant une faveur précieuse, celle de vivre sans manger pour avoir la liberté de chanter tout à leur aise. »

C’est le même sentiment qu’exprime le barde antique dans une ode émouvante lorsqu’il dit :

…………………………………………

Tu ne subis point la vieillesse, sage enfant de la Terre, toi qui aimes les chansons.

[149] Tu ignores les Maux et la douleur, tu n’as ni chair, ni sang et tu es presque semblable aux dieux !

Tel est parmi tant d’hommages, le tribut de sympathie que l’Hellade apporte à la gloire de la Cigale. Et c’est pourquoi, en dépit de la fable, tous ceux que l’Amour exalte ou que le chagrin obsède et qui peuvent oublier la fuite des heures sur les accords harmonieux de leur lyre, sont comparés aux cigales dont le chant désintéressé est un hommage à l’art immortel. Et c’est pourquoi tant qu’il y aura sur cette terre des poètes et des musiciens – des artistes pour tout dire – dont le plus haut souci est d’ennoblir la vie par la sonorité du verbe, ou la cadence de la chanson, il y aura toujours des cigales…

*
*   *

Me voilà parvenu au terme de ma tentative de réhabiliter la Cigale de la condamnation inique prononcée contre elle par un sentiment populaire mal informé et concrétisé dans la célèbre fable de La Fontaine.

J’ai évoqué devant vous le témoignage d’ombres illustres : savants, poètes, et philosophes. Tous ont proclamé que le bon droit est de notre côté.

Et maintenant, la cause est entre vos mains. Si le plaidoyer ne vous a pas convaincus, prononcez tout de [150] même votre verdict en faveur de la Cigale. Dites que La Fontaine a menti.

Le bien-fondé d’une cause si belle et si juste ne saurait pâtir des faiblesses de son défenseur.

BIBLIOGRAPHIE

J.-H. Fabre, Moeurs des Insectes. Paris, Delagrave.

A.-E.Brehm, Les insectes, Il volume. Édition française de J. Kunckel d’Herculais. Paris J.-B. Baillère et fils.


[1]    En 1923.

in, Jean Price-Mars, de Saint-Domingue a Haiti, 1959, pp. 121 -150

123456
« Page Précédente  Page Suivante »
|