( 13 mars, 2017 )

Tach Lank, kaye #1

fichier pdf tach lank kaye # 1

Tach lank

Des fleurs et des Poèmes

 

Kaye # 1
Louvri baryè

 

Apre piblikasyon « lòsyè mo » yo, atelye flè ak powèm pran desizyon pou mete yon lòt zouti deyò pou ede vilgarize travay manm li yo. Se yon piblikasyon vityèl ki tradui epi respekte  libète kreyasyon chak grenn ekriven anndan atelye a.

Yon nimewo Kaye « Tach lank » ap soti chak semèn. Li ap la tou kòm yon kanal pou ede  divès otè ki pibliye deja fè pwomosyon pou zèv yo.

 

Li toujou bon pou nou raple atelye « flè ak powèm » se yon tantativ pou eksplwate rezo sosyal yo pandan l ap fasilite echanj nan mitan divès jèn ki gaye toupatou epi epi bay posibilite pou yo chak amelyore tèt yo.

 

 

 

M ap ekri powèm sa

Ak ti rès tan ki rete a

Yon jan pou m di

Pasaj mwen sou tè sa

M fèl nan tann pèlen pou zege.

M ap ekri powèm sa

Ak pil kolangyout mwen

Lang tout mo deyò.

Gòj tout fraz sèk

Chak paragraf gonw  pye kase.

Map ekri powèm sa

Ak souf mwen twouse

nan janm kansonm

 

Diamant Noir

 

Tout timoun pa gen menm dwa

Genyen ki kale

grandi

pouse branch

nan 2 plan men rejwisans lavi

anvan y al fini anba tè

gen lòt menm

ki oblije manje poud tè

pou yo pa mouri grangou

 

Toli
Mo yo kenbe lang mwen

Nan jipon w

Y ap vòltije

Pasi pala

Tankou se kap

Van vòlè

Nan men ti moun
Christo
Mwen pap mouri pou okenn patri

Mizik lapli

Klewonnen nan zòrèy mwen

Se jwèt ti moun piti

Se van restavèk

Kap pwomennen non w nan tout lari

Ki bon zanmi m

 

Peter CÉNAS
Lè m nève

se tout van Nòdwès ki pyafe nan tèt mwen

lespri m douvan dèyè

epi m bliye non m

 

Ti kris
Klòch

Tete

Ap

Sonnen

Pa

Banm

Rekreyasyon

Ban m

Fè nwa m

Ban m blakawout mwen

 

Jay

 

 

 

Dife kale m

Lafimen alète m

Chak zetensèl ki vole

Sou vizaj mwen

Gon w latriye souri

Ki fè sezaryèn

 

Christo

 

 

Cheri

Ou te d im

Pa gen lanmè

Epi

Touswit

M reponn

Je w sifi pou m fè laplanch

 

Deewoy
Yon jou jounen an gen pou l pala

Tout sa nou fè gen pou pandye

sou tout lantiray

Tout bout mi ap fè antòs

Yon bon jou konsa

jounen an gen pou l pala

 

Diamant Noir

 

 

Lavi pap di w

Lanmò pap tande w

2 trèt an chatpent

Yonn chita anba zèsèl goch

Lòt la ap dodomeya sou plim je

2 kòkòday

Dèfwa yo bay lenpresyon

Yo mare fache

Lè yo deside kata sou tèt ou

Se gade w a gade tèt zòtèy

Ou k ap fikse le syèl

 

Christo
Fanm

M ekri w ak tout kòlè foli m

Paske lavi son kout souf

Fanm

Ou ki se souf mo m

Kite m gouye nan tout longè lantiray ou

 

Deewoy
M ap kangrennen

Tout zetwal

Tou nwè

Kèlkilanswa jou m ta sispèk

Sole a

Limen

Tankou je w

 

Christo

 

 

Ey fanm

kite dlo pwezi m wouze figi w

kite mo m yo wete lawont lèzòm sou do w

 

Ey fanm

kenbe manch lavi w nan men

kontinye woule lavi w

woule woule w san pèrèz

 

Ti kris (Bonbon siwo)
Fè yon bag ak kòd lonbrik ou

foure nan dwèt mwen

Pou w konvèti m

Apresa cheri

Tout lòt fanm ap tounen lanfè

nan pèseverans santimanm

 

Toli

 

Pou yon lapèsòn  Bwa pikan
Van pa gen do ni fas

Men l kouri pase lyèv

Se pa jodi a ni yè

L ap debranche fèy

Derasinen mapou

Depatcha do kay

Van pran gran ri

Li glise desann pòtay

Van an floup li fofile bwa pikan

Li nik pantan  sou lonbray ou

Flannè l bout

Li met ajenou men kwaze

Pou  lanbe pye w…

 

Christo
Mwen se yon ti van

k ap fè balansin ak branch trip mwen

Si lanm lanmè pat bouzen

M tap mouri vyèj

Mwen se yon kalfou

tout chimen m se twou

Pla men m gwòs pou yon plim lank vomi.

Mwen se powèt

 

Diamant noir

 

 

Lanjelis bat

pwèl je m

m ajenou douvan pye w

M ap medite

Jouk ou kite m

gagari krache w

Pou ranpli kanari m

 

Chelot
Kote w pase avanyè a

Flè tout kalte pouse la

M ap priye w angras

Lè w ap pase ankò

Pa pase devan

Pa pase dèyè

Ou mèt pase sou teras lonbrik mwen.

 

Diamant noir
M se kenbe la kenbe la nan veye

Kè sere nan lantèman

Lougawou jou bare san po

Sirèn ki pèdi peny

M pa konn kilès

Ki banm batistè

Souf mwen se kout zegwi

ki fè bobo lavi ak lanmò

 

Tilus Stevenson
Rele m chen pito

Pou m pa janm gen lide

ranpe sou vant tankou mabouya tè wouj

Nan pye gwo wòch pouvwa

pou mande pasaj

Rele m chen pito

lè m grangou nan mitan lannwit

m a jape lalin

jis bajou pote kichòy

men mwen pap janm vole tankou chat

sou bout mi kay vwazinay
Toli

Patisipan prensipal yo

 

-  Jean Verdin JEUDI (Toli)

- Witchel AZOR (Chelot)

- Christ-Falin ORALUS (Ti Kris)

- Jay

- Chrisvinan JOSEPH (Christo)

- Deewoy C DEROSIER

- Samuel CLERMONT (Diamant Noir)

- Tilus Stevenson

- Peter Cenas

 

( 11 octobre, 2016 )

kòk MÒ

Kòk Mò 

Tan fele

Lòsyè mo # 6

GWOUP FLÈ AK PWEZI

Sou direksyon Jn Verdin JEUDI (TOLI)
 
11 oktòb  2016

 

Pwezi se kiyè bwa, li pa pè chalè mayi cho lide pou l antre ladan l. se nan lide sa a 6èm nimewo lòsyè mo sa a ekri. Se ekspresyon solidarite yon gwoup powèt eksprime ak viktim ouragan Matthew ki sakaje peyi a 3 ak 4 oktòb ki sot pase a. chak mo yo pote kè yo nan men devan katastwòf natirèl sa a.

Kòk Mò se kontinyite pwojè « lòsyè mo » gwoup la genyen, ki vize marande plim divès ekriven ansanm epi konstwi yon gwo mo sou yon tèm espesifik, malgre chak ekriven sa a yo gaye nan tout kwen nan peyi a.

Nou pa janm bliye raple pou lektè yo, chak ti moso tèks se yon sengilarite ki marande ansanm pou konstwi totalite zèv la.
Jean Verdin JEUDI (Toli)

 

 

Lapli kriye

Pase rèl lavi,

Dlo dyòl li menm

Mouri mò moun saf

Mò rèd

Pase tibo

Timoun piti van toufounen

Epi tout rèv

Kanyank kanyank

Pase lavant machann siwo.
R. Deewoy DESROSIERS (Dee)

 
Map pase rèv mwen  solèy

Sou galata lavi

Pou m pa kite bave move tan

Fè l kale plichon
Sapphir MOISE (Sassou) & Toli

Gwo van pran vante

loraj ap gwonde anba gòj soutyen lavi

Lapli byen fò ap tonbe

Dlo krache labou

Pran  souse tete l

Van gaye chive vil la byen gaye

Jn Papite Debrosse (vers rimé)
Bip bip

bèp bôp

kè m pa sipsann dyaloge ak zegwi revèy la

yon koze

yon ripòs

yon ti twokèt kapon chita sou tèt chajè  m

Ti lapli Gonayiv

se lanmè l akouche

ou kwè ti bagay jalouzi  komè jàn  lan

Ta vin mouye kabann nou ankò

Ti kris

 

La vi isi

Se tankou yon mòso zèl ravèt

Lan bèk ti zwazo
Peter Cénas

 

Se ak pousyè pye w cheri

M anvi ekri yon powèm

Se ak pousyè pye w

M anvi  poudre listwa m

Men, van ak lapli egzile

tout mak  pye w

Selmy Accilien &  Jean Verdin Jeudi

 

Granchimen se kote

Avni nou dòmi pye san lave

Fatra leve fimye

Nan rèv timoun lakay.
Selmy ACCILIEN
Lòt bò chimen an

Mwen kanpe

M ap koupe  lakou a kout je

Si sèlman tèren an te ka bèl

Timoun nou ta pral pwomennen

Tou lè jou
Christopher JASMIN (Né d’Hier)

 

Peyi m

Sou do

li anbreye

Sou dan dèyè

Chak souf

Son rèl mizè

Chak gade

Son pikad san bonè

Alòs, Mizè peyi m se pa m

Baye peyi m se pa m

Pa gen eskonbrit

San blese

Ni kòkòday

San rache pwèl.
R. Deewoy Desrosiers (Dee)

 

Gen mouri

Gen peri

Men ayiti

Sa pa nan batistè w

Kite van lespwa vante

Kòmkidire

M te pot souf ou

Anba yon filang zetwal
R. Deewoy Desrosiers (Dee)

 

Ri non

Ri m byen van

Mak kout zong ou

Ret tou vivan

Nan machwè legzistans

Ou pa ta di sikatris

kafondi cho

Chichadò peze nan lespri restavèk
Jean Verdin Jeudi (Toli)
Tan vire

lanvè

anpil je

pèdi popyè

nyay se

chapo

sou gran rivyè.

 

Samuel CLERMONT (Diamant Noir)

 

Lè w pise

Nan kabann

Bon bondye k ap siveye

Pou pise w pa bwote w
Tilus STEEVENSON

Van

Se wonf agawou

lapli

se pise simbi

lavalas

se kout estènen

papa bondye.
Samuel CLERMONT (Diamant Noir)

 

Solèy bwè dlo

Nan tou wòch lespwa n

Chagren lavi neye po je n

Pou fènwa fè bras

Nan soufrans nou.
Marc Louverture

 

Van kouri

Kou moun fou

Mande kote l ap bout

Lè w mande zetwal

li di w li bwè pwa
Selmy Accilien

 

Syèl la pandje m tèt anba

Bay lapli pise nan nen m

yon ti pye bwa dchenn

pase men nan kou m

li di m lavi bwa ak moun se yon chenn
Christopher JASMIN (Né d’Hier)

 

Van an tonbe fè

Laviwonn sou plim je w

Pa ret branch bwa ki kwoke

Pa rete anyen sou tè

Sa m wè se yon lo fèy vèt

Pesonn paka achte
Christopher JASMIN (Né d’Hier)

 

Vil yo

Ap bwè dlo

Lonbrik yo

ap mouri

Swaf dlo

Leta menm ap teke mo
Tilus STEEVENSON

 

Woch lanmè

Bouyi

Loray gwonde

lavi ponpe

Lakansyel  pyafe

Lanmò Kreve lobidjèt peyi m

Ak yon grenn dwèt lapli
Perle Noire

Vil yo sanzabri

Gout pa gout van

Bwote lespwa n.

 

Anvan solèy lave je

Lanati te gentan ap kriye san

Pou malè pandye sou tèt vil la

Vil la kouche sou do

Ap rete tann manzè lapli

Bwote Rèv li pote ale nan peyi pèdi.

Wincy LINDOR (Univers de  Mot)
 

Bwote van

Souflete sa w jwenn

Make kay la

Make tè a

Make bounda kèk tèt mòn

Leta a resi met pantalon
Christopher JASMIN (Né d’Hier)

Van

lapli

loraj

zèklè

se twoubadou

fèy twonpèt.
Samuel CLERMONT (Diamant Noir)

Move tan

Fè w tann tanga w

Nan gran chimen

Men, rigòl dlo

Pa bezwen kouri bri lanmò

Nan endispozisyon pye wozo
Jean Verdin Jeudi (Toli)
Lespwa tann

Sou figi  timdanm  sila a,

Rèv li kwoke

Nan tche wòb lanmò

K ap  fè l grimas
Saraphia MOISE (Sassou)

 

Yon lavalas dlo pase tcheke m

Rapousib mwen rive nan letan

Manman m kwoke sou yon pye kokoye

Yon ti frè m atè.

Sa m pa fè nan letan

Ti pyès kay la fè l nan lanmè

Christopher JASMIN (Né d’Hier)
Ti kle monte

ti kle desann

tout rèv al lobeye

nan didan lanmè
Samuel CLERMONT (Diamant Noir)
Lanmè soufle bouji

Nan pye kalbas van

K ap bwote tout rêv kòmè

Lavi

vann manzè lanmò

kay chanpwèl gwo midi

Tankou pwason

kap gouye lavéy Vandredi

Anba onondipè Lavi
Perle Noire

 

Matye pichkannen syèl la

Lapli tonbe

Sou do peyi n

Jeneral lanmò kouche

Ap gade souf kretyen

K ap fofile glise nan twou panno
Feguerson (Fegg)
 

Ti kwen

syèl pa chich

latè tifle

ak graten.

Samuel CLERMONT (Diamant Noir)

 

syèl la baye

kivèt peyi m

plen ragagann

tout chen bwè dlo nan nen

bave syèl la glise desann

lage tout vye vlen

sou biskèt site a.
witchel AZOR ( chelot 1503)

 

Tan an fele

anba bounda

tout goutyè

santi lanmò.
Samuel CLERMONT (Diamant Noir)

Kè m tann

lòt bò lantouray

sou yon pil rèv

tanpri Diva

dekwoke l

ploye l

fourel nan pa w

pou  move tan

pa angoudi lanmou nou
Diamant noir & Toli

 
Lis patisipan yo
- Christopher JASMIN

- Feguerson

- Jean Papite Debrosse

- Jean Verdin Jeudi

- Marc Louverture

- Perle Noire

- Peter CENAS

- R. Deewoy DESROSIERS

- Samuel CLERMONT

- Saphire MOÏSE S

- Selmy ACCILIEN

- Tilus STEVENSON

- Tikris

- Wincy LINDOR

- Witchel AZOR

 

( 2 octobre, 2016 )

À la lisière des gouttelettes de mots

fichier pdf a la lisiere des gouttelettes de mots PDF

a la lisiere des gouttelettes de mots

 

Lòsyè mo # 5
Groupe des fleurset des poèmes

 

A la lisière des gouttelettes de mot est le cinquième numéro du projet « moso mo » du groupe littéraire des fleurs et des poèmes. Si les quatre premiers ont été publiés en créole, ce numéro publié en français traduit la diversité linguistique dans laquelle évolue l’écrivain haïtien.

Le projet « moso mo » est l’unification des plumes de divers écrivains se trouvant un peu partout dans le pays, pour dire et décrire leur quotidien, ou du moins le réel haïtien.
Jean Verdin JEUDI

 

 

 

Ne dites rien

Les villes ne dormaient pas hier soir

Elles étaient dans mon œil gauche

Avec un monde sur son dos
Snayder PIERRE-LOUIS (Snaypi)
Le mot est ma demeure

Zone de ma pleine liberté

Ma cachette

Pour dévorer

L’amour à cru
Jean verdin JEUDI (Toli)

 

Je te donnerai

Pas un mot de plus

Que ce silence

Cousant

mon

cœur…
Tilus Stevenson

 

Je veux mettre

En exposition

pantalèt ou

pou m rale

Les galaxies

Sur les extrémités

De mes doigts.
Samuel CLERMONT (Diamant Noir)

 

Tu chantais dans mes rêves

Mon sang devenait

La mer morte

Je traçais sur ton corps

Des signes cabalistiques

Pour palper ta vulve

En prenant la direction

Ouest de  ton île
Feguerson Thermidor(Fegg)

 

Aujourd’hui

Le sang qui circule

Dans mes veines

Est un fragment de pierre
Feguerson Thermidor(Fegg)

 

À l’affiche

De mes douleurs

La tristesse reste visible

Sur chaque note

De ma voix

J’avance à petit pas

Au rythme trépident

De la flamme de l’espoir
Kevin Rodney Husty D.(Treima Abib)

 

Ton sourire

Métamorphose

Mon sang en fragment

Et change dans ma mémoire

Le sexe de la nuit
Feguerson Thermidor

(Fegg)
Objet sexuel

Ma contribution à la vie

Non ma vie

N’est plus de mise

Dès que le soleil s’en va

Cette boule noire

Clouée sur le front

De mon âme

À quatre pattes

J’attends la nuit

Pour son viol

Qui n’en est plus une.
Tilus Stevenson

 

La nuit a légué

La trace de ses pieds

Sur ma sèche peau…
Selmy Accilien
Ô douce inconnue
Le chant des rossignols
Ne m’envoûte pas plus
Que le tic-tac méticuleux
De tes fragiles pas
Peter CÉNAS
Ce soleil noir
Colore l’Esperance
de mes jours
Comme une nuit en novembre
Je cantonne l’expérience de la douleur
Sur mon cœur désespéré

Ti kris

 

Un jour
L’oiseau c’était moi
Et quelque part
À une porte peut-être
Une chose s’échappait
Ma bouche (bec)

Christopher JASMIN (Né d’Hier)

 

J’ai bu ma poison
Aux bras des baisers
Je veux encore
Je meurs
Cœur béni
Pour mon bourreau
Tilus Stevenson

 

Tu portes
Le chapeau blanc
Du monde
Ta beauté
Est plus sainte
Que le temps
Pour toi
Je dépose une fleur rose
Dans la mémoire
Du soleil

Feguerson Thermidor(Fegg)

 

Mon cœur se noie
Dans le désespoir
Et se reflète dans
Une flaque
Comme dans un miroir

Wadson ARISMA
Odeur nauséabonde
Pullulation d’idées
Masturbatrices
Rachitiques
Et de rêves mort-nés
Personne n’ose dire
Quelle direction
Prend le paquebot
Dans l’ahurissement
Des vagues
Carnassières.

Jean Verdin JEUDI (TOLI)
A chaque tam tam
Des cœurs
En veilleuse
Renait
L’infinité de la vie
Saphire MOISE S.

 

Toi mon poème
Du matin
Moule-moi dans la patte
de tes mots
Que tes vers parfument
Ma pensée
Oh tendre poème
Peint dans mon esprit
Les couleurs du sourire
Saphire MOISE S.

Je veux vivre
Tranquillement
Mes rêves
Avec ton cache -sexe
Sur mon oreiller

Car, Dans la chaleur
De ton sexe
Tu caches
Celui de la pomme

Mendiny Joseph (Larim)

 

Dessine-moi encore
Ce petit chien
Promenant partout.
Dessine-moi cet animal
Laissé pour ce
Bonjour jeune fille

Christopher JASMIN (Né d’Hier)

 

Si je meurs avant toi
N’oublie pas de mettre
La petite culotte rose
Que j’ai cachée dans le coffret
De ma bibliothèque
Dans la pochette gauche
De ma chemise

Jean Verdin JEUDI (Toli)
Lis patisipan an yo:

Christopher JASMIN
Feguerson Thermidor(
Jean Verdin Jeudi
Kevin Rodney Husty D
Mendiny JOSEPH
Peter CENAS
Samuel CLERMONT
Saphire MOISE S.
Selmy ACCILIEN
Snayder PIERRE-LOUIS

( 30 août, 2016 )

Kaye souvni

fichier pdf Kaye souvni, lòsyè mo#4

Kaye souvni

 

Lòsyè mo # 4

 

GWOUP FLÈ AK PWEZI

 

Sou direksyon Jean Verdin JEUDI (TOLI)

29 Dawou 2016

 

Souvni mare sosis li ak rèv nan kadans legzistans. Kaye souvni se kout zong divès otè gwoup Flè ak pwezi pou filange po imaj ak senbòl nan yon batay powetik.

Travay sa a se katriyèm piblikasyon ki soti nan pwojè « lòsyè mo » gwoup la genyen. Yon pwojè ki vize marande plim divès ekriven ansanm epi konstwi yon gwo mo sou yon tèm espesifik, malgre chak ekriven sa a yo gaye nan tout kwen nan peyi a.

N ap toujou souliye pou lektè yo, chak ti moso tèks se yon sengilarite ki marande ansanm pou konstwi totalite zèv la.

Jean Verdin JEUDI

 

Mwen sèl espektatè

Lavi m

K ap

danse

Ak yon

Moso

Lonbray

mwen
Sarapphina MOISE (Diva)

 

 

Lavi bloke sou pòtay

Sole ap fawouche

Mezi lanvi

K ap flannen

Sou pwent kè m

Monte desann

Koukouman

Tout Plim ki nan je m

Tout vil la

Desann anba plan pye m

Nan siveye lonbray poto
Mendiny JOSEPH (Larim)
Cheri

M bouke

M vle poze

Sou po vant ou

Pou m sispann mache

Dèyè lonbray ou…

 

Joh-Anna Pierette (Anna)

 

 

Cheri

Pa di m

Ou renmen m

Gade m pito

M a va konnen

Jan lanmou n tòde

Lakansyèl

 

R. Deewoy DESROSIERS

 

 

Yo di m paradi

se

nan syèl

Pou mwen

Paradi

se

Nan bouch ou

 

Snayder PIERRE LOUIS (Snaypi)

 

 

Chak branch

Pwèl ou raple m

kout grif yon djèt

Bliye nan plan men

yon ti nyaj.
Samuel CLERMONT(Diamant Noir)

 

 

Cheri

Ou mèt banm

Tout pawòl

Pawòl lanmou

Pawòl moun fou

Pawòl kwa manman Kwa papa

Pawòl pise lalin

Pawòl ki pou

Fè vwa w fè tolalito

Nan zorèy mwen

Ti cheri

Chan pwèl ou

Parèy ak zèb ginen

Men se avèk yo

M wete kras

Nan dan lavi m

 

Mendiny JOSEPH (Larim)

 

 

Anvi m

Se tipousyè ki Kache

Nan tou lonbrit ou

Anvi m

Se kras ki fè pil

Nan rigòl tete w.
Pa frote kò w cheri

Pa benyen dri cheri

Pou pa voye anvi m ale.

Cheri

M swaf

prezans ou

Ban m ti

gout krache

 

Mendiny JOSEPH (Larim)

 

 

W a eskize m cheri

Si lè w pa la

M pa fè revèy konfyans

zegwi tan m

Ret nan pwent tete w

Stevenson TILUS

Lè w la cheri

Tout gran ri

Pèdi kliyan

Je tout moun kwoke

Nan gade w

 

Stevenson TILUS
M ap chache prezans ou

Miyèt souri w fè m paka dòmi

Li anpeche m jwenn

Sole klere

Se dife je w ki flanbe kè m

Nan yon ti kadè

 

Sandy NORMIL (Sandouella)

 

 

Bann chanpwèl

Mare chimen m

Pagen wout pa bwa

Sèlman

Anba ti vant ou

 

Mendiny JOSEPH (Larim)

 

 

Cheri kite m tete lang ou

Pou m pa janm grangou

Kite m navige

Sou po vant ou

Pran m, mennen m ale

Kote rèv se tibato papye

Selmy Accilien

Yo dim lari se salon pèp

Ou met kwè m

Se kè w cheri

Ki ni salon ni chanm

 

Snayder PIERRE LOUIS (Snaypi)

 

 

Sou fèy mwen

M ap montre w

Deplimen lavi

Konsa la sipann

Flannen
Sarapphina MOISE (Diva)

 

 

M anvi pare solèy

Anba fèy ou

M anvi tire nago

sou do kay ou

M pran sant frensay ou

Chak mo w yo

Se yon senk kòb

Anba lang lakansyèl

Ti kris

Sou chimen w

Sèlman m vle pase

Pou m pa pèdi tras pye w

Nan mare lapli anba ti Vant ou

 

Eland GUERRIER

 

Jalou pa jalou

Anyen pa ka separe n

Paske lanmou n

Pyese ak krache lesyèl

 

Mendiny JOSEPH (Larim)

 

Nou tout gen menm laj

Nou menm longè

Al mande lanati la di w

Se sou pwent tete l

Nou te fèt ansanm

 

Snayder PIERRE LOUIS (Snaypi)

 

Depi bajou kase

M koumanse priye

Pou lanjelis rive

Pou m ka goute souvni

Lanmou w pote
Joh-Anna PIERRETTE (Anna)

 

Mwen menm

Jenn powèt devègonde

M ap fwenk ekri non m

Nan do seren lapli

Pou lakansyèl

Ka konn kòman m rele
Selmy ACCILIEN

 

Kenbe m

Mare m

Kwoke m

Pou m wè uityèm

Koulè lakansyèl

K ap bwè dlo

Nan fon kè w
Joh-Anna PIERRETTE (Anna)
Lapli se bòt move tan

Mete nan pye l

Pou l mache

Sou latè.

 

Selmy ACCILIEN

 

Zetwal kouve

Fè timoun pa grandi
Selmy ACCILIEN

 

 

M ap priye

Sou chak fèy

Pou se figi w m ekri

Lè enspirasyon m

Chache w toupatou

M a kouri nan vwa w

Jouktan m bouke koute l
Casanova

 

 

Cheri absans ou

Leve raje sou kè m

Souvni n

Pouse zepon

Nan figi tan

 

Eland GUERRIER

 

Souvni mwen ak ou

Mare nan Zetwal

K ap klere

Sou mòn lanmou
Joh-Anna PIERRETTE (Anna)

 

 

Kou l fè minwi

Lespri m panche a goch

Li al kabicha

Sou pòtray lanmou nou

 

Jean Verdin JEUDI (Toli)

 

Cheri

Tout renmen

Se renmen

Men ann tann

Lanjelis pwente

Pou renmen n jwe

Lago deli
R. Deewoy DESROSIERS

 

Plan men m vid

Kou ponyen razè

Ki sot nan pòch renmen

M akwoupi devan pa pòt ou

Tout san m tresayi

Nanm mwen vòltije

Sèl kò m wa va jwenn

Kòm yon dènye soupi
Christopher JASMIN (Né d’Hier)

 

De ti zwazo branche

menm pye bwa

Yon bèl mizik pran siyonnen

Galri kay la

Tout batanklan nan kay la

Pran danse

Poutan ou rete la

ap fè m grimas

Kou madigra legede

 

Christopher JASMIN (Né d’Hier)

 

M achte vag lanmè

Mete nan kè m

Pou tout bras ou

Pa al pi lwen ke fwontyè

zye m

 

Stevenson TILUS

 

 

Absans ou sizonnen kè m

Larivyè zye m

Trennen souvni n

Anba tye wòb lanmè

Sou chimen lespwa
Eland GUERRIER

Lè lougawou met pye,

nan fwaye nou

M a pete koken

Sou plato vwazinay
Christopher JASMIN (Né d’Hier)
Depi m piti m ap teke mab

Ak lanmou

Mwen nik kwaze w

Boulpik mwen mò

Nan wonn kako w

 

Jean Verdin JEUDI (Toli)
Ayè reswa

M bare vigil ou

K ap fè pwezi m je dou

Pale l tande

Lonbray li tou flègèdèk

Kakòn figi l deboutonnen

Kouwè move zè

Anvan l jou

 

Schadmael DEROSIER (L’indocile)

 

 

Lè m avè w

fil lavi m Pèdi

nan alsiyis Ou

Kè m pran latranblad
Schadmael DEROSIER (L’indocile)

 

 

Nan latchè w gen yon mizik

ki ensite m kanpe

pou selebre lamès

sou lotèl ou

plezi m

se manje kò w

bwè san w

pou kominyon foli nou

 

Ti kris
Mouche van

Si w wè souvni pou mwen

Di li pati

ak yon gwo

pati nan mwen

di l pou mwen

solitid se dra

ki vlope m

Epi dlo je m

rive anba kou m
O! van

Si w wè SOUVENI

Pou mwen

Ou va di l

vil la ap plenyen

pou mak Pyel

di li pou mwen

popyè m kouri kite m

 

Samuel CLERMONT (Diamant Noir)

 

 

Lis patisipan an yo:

 

- Casanova

- Christopher JASMIN

- Eland GUERRIER

- Jean Verdin Jeudi

- Joh-Anna N. PIERETTE

- Mendiny JOSEPH

- R. Deewoy Desrosiers

- Samuel CLERMONT

- Sandy NORMIL

- Saphire MOISE S.

- Schadmael DEROSIER

- Selmy ACCILIEN

- Snayder PIERRE-LOUIS

- Tilus STEVENSON

- Ti kris

( 30 août, 2016 )

Matlòt

matlot

fichier pdf Matlòt

 

Lòsyè mo #3

 

Pwojè lòsyè mo gwoup « Flè ak pwezi »

 

Sou direksyon Jean Verdin JEUDI

 

 

 

Depi lavi kite w wè

Senti kilòt li

Koumanse souke rèv

Kontinye souri ba li

Pye l pa lwen

Louvri

 

Tilus Stevenson

 

 

Chak rèv m ap ekri

Mo yo pati

chak zèv

chak pa lavi

marande

Ak kòd lonbrik

Yon demen

K ap chita tann

 

Samuel CLERMONT (Diamant Noir)

 

 

Manman m te di m

Tout rèv fou nan sans pa yo

Yo menm longè

Yo menm gwosè

Akoz lavi se yon maj blanch

Ki trase sou do mòn nan

 

Snayder PIERRE LOUIS (Snaypi)

 

 

M ap fout resi ba w

po vant mwen

M ap ba w li nèt ti cheri

Ou mèt pran l

L a sèvi wout

Pou w kondi rèv ou

 

Peter Cénas
M pa reve lannwit

Twòp tan

Pou m touse manch chemiz

Pou m fè lavi m swe

 

Stevenson TILUS
Mizè vyeyi rèv nou,

Pasyans nou pati

Tout boulin

Ak reziyasyon nou

Nan pòch li

Solèy bwè dlo

Nan tou wòch lespwa n

Chagren lavi neye po je n

Pou fènwa fè bras

Nan soufrans nou.

Marc Louverture

Lavi tonbe ri

Lè l konnen

Se pou konpè

Lanmò n ap travay

 

Sapphir MOISE ( Sasou)

 

 

M te kwè m ta ka kreve

Lavi ak rèv

Men tout rèv mwen

Tonbe nan tou

 

Stevenson TILUS
Dòmi m pete yon kout

Eskandal yèreswa

Lè li wè rèv mwen yo

Flanbe kou pay mayi

 

Christopher JASMIN (Né d’Hier)

 

 

Dòmi m pete yon kout

Eskandal yèreswa

Lè li wè rèv mwen yo

Flanbe kou pay mayi

 

Christopher JASMIN (Né d’Hier)

 

 

Pa okipe pèsonn

Ki di w lap viv rèv ou

San janmè gade deyè

Se paske lavi pa ko ouvè

Pòt pa l

 

Stevenson TILUS
M ap fè chak moso rèv

Tounen zòrye

Pou met tèt mwen

Pou m byen domi

 

Joh-Anna N. PIERETTE

 

 

Tout rèv se foli

Menm si

Reve

se

boujon

lespwa

Lavi sèlman ki gen verite

 

Jean Verdin Jeudi (Toli)
Pito yon reken

Manje w

Pase gen yon rat

K ap mòde w

kap soufle w

 

Sapphir MOISE (Sassou)

 

 

Lè m fin fèmen je m

Pinga lannwit deside

kanpe sèk

Fè demen m

Pa wè rezon vini

 

Stevenson TILUS

 

 

Lavi se fatig

Chak lè l kabicha

Mouche lanmò

Volè vijinite l

 

Steevenson EMILE (Bruno)
Chak rèv

Se yon boul

ki koukouman

Nan do lavi

 

Samuel CLERMONT (Diamant Noir)

 

 

Lapli kriye

Pase rèl lavi,

Dlo dyòl li menm

Mouri mò moun saf

Mò rèd

Pase tibo

Timoun piti van toufounen

Epi tout rèv

Kanyank kanyank

Pase lavant machann siwo..

 

R. Deewoy DESROSIERS

 

Lè Rev toufonnen

Nan fant janm lavi

Kontinye souri

 

Sapphir MOISE (Sassou)

 

 

Lavi se

Ti branch pay

Nan bèk

Ti zwazo

Lavi

Se pye mapou

Nan lakou

Cheri

Vini m ba w santanS ou

Si w we lang mwen

Môde parol ou

pa pantan

se lalwet ou

Kap sizonnen rèv lavi
R. Deewoy DESROSIERS

 

 

Lavi se sèl

Matlòt

Ki souflete w

Jan l vle

 

Sapphir MOISE (Sassou)

 

Map pase rèv mwen solèy

Sou galata lavi

May map bay

 

Sapphir MOISE (Sassou)

 

 

La vi isi

Se tankou yon mòso zèl ravèt

Lan bèk ti zwazo

Peter Cénas

 

La vi mare rèv nou

Anba ke wòb li

Pou lavalas dezespwa

Pa trennen l nan

Gran rivyè

 

Eland GUERRIER

 

 

Zye m fè zanpoud

Nan chache tras lavi

San kadans ou

Latè pa vire

Li soufri latranbad

 

Stevenson TILUS

 

Rèv se lavi

Lavi se rèv

Rèv pa lavi

Lavi pa rèv

Chak rèv gen lavi

Tout lavi gen rèv

 

Eland GUERRIER

 

 

Lavi son w

Dra fen

Fredi lanmò

Toufounen

Lè l fin fimen tan

 

Eland GUERRIER

 

 

Lavi marande

Mezi ti bout rèv

Ki nan kòlèt kras

Limanite

 

Mendiny JOSEPH (Larim)

 

 

Twòkèt lavi

kenbe kò w

Pito w chèche kolèt palmantè

Pou w fè kantamwa

Sispann pipi

Sou do rèv malerèz

 

Ti kris

 

 

En

De

Twa

Kat

Kite rèv mwen

Konte pa

Anba ti vant ou

Pou lavi m ka souri

 

Mendiny JOSEPH (Larim)

 

 

Lavi pa mezire rèv

Se reyalite

Ki mande w

Trase l
Sapphir MOISE (Sassou)

 

 

Pa koute

Mouche lavi

Lè lap fè n lasisin

Sanwont pase l nanpwen

L ap fè lanmò zye dou

Depi ti konkonm tap goumen ak berejèn

Jis li bay lanmò

Fè ladesant anba ti vant li

 

Steevenson EMILE (Bruno)

 

 

Dlo djòl lavi desann

Li bwote tout rèv mwen

Anba zèsèl syèl la

Konsyans mwen ap drive

San manman

San papa

 

Schadmael DEROSIER (L’indocile)

 

 

Lis patisipan an yo

 

- Christopher JASMIN

- Eland GUERRIER

- Jean Verdin Jeudi

- Joh-Anna N. PIERETTE

- Marc Louverture

- Mendiny JOSEPH

- Né d’hier

- Peter Cénas

- R. Deewoy Desrosiers

- Roberto HECTOR

- Samuel CLERMONT

- Saphire Moïse S

- Snayder PIERRE-LOUIS

- Steevenson EMILE

- Tilus Stevenson

|