( 14 mars, 2017 )

Quand Christ-Falin Oralus veut donner du zèle à l’amour

Ti kris

Ti kris 

Plus d’un pourrait avoir l’idée, en un seul coup d’œil, qu’un titre comme « Du zèle à l’amour » est un projet  qui fait penser à la folie, à l’impensable. Mais, la curiosité humaine peut pousser même le plus intransigeant des bardeaux à suivre le projet de Christ falin. Ce livre me sert de prétexte pour parcourir l’univers poétique de Ti Christ.

Entre la simplicité de son écriture est la recherche de la vérité émotionnelle on peut amadouer l’intentionnalité de l’auteur Gonaïvien (même si c’est en quelque sorte une prétention).  La poésie comme sensibilité est à la fois  un porteur de message  (pour le lecteur) et moyen d’expression (pour l’écrivain). Si l’intention de l’auteur est difficile à cerner, le lecteur n’a pas trop de difficulté pour découvrir sur les mots mielleux de Christ-Falin les pas de sa relation intime avec l’amour. Un amour pluriel et pris dans sa diversité.

Ti-Kris inscrit son projet dans un jeu linguistique. Un élément important dans la constitution de la poésie. Avec des figures, des tournures, il construit une chaise d’une solidité remarquable pour assoir son intention. La comparaison, la répétition, la métaphore, l’oxymore, sont parmi les figures les plus utilisées par le poète dans son œuvre.  On peut lire par exemple à la page 35 de son livre :

 

Dis-moi dix mots

Pour élire la chaleur  de nos caresses

Dix mots pour mourir

Dix mots pour ensevelir

Dix mots pour renaitre

Dis-moi dix mots

Pour condenser l’érosion du feu de nos baisers.

 

Ou encore, on peut prendre cette partie pour illustrer son jeu linguistique :

 

Des soleils de minuit

Dans un verre de mercure

Des rayons nous tailladent

En mille pas d’obscurité.

Le poète est un jongleur de mots, Christ-Falin nous le prouve assez bien. Dans un fragment de son texte on peut lire «  Le plaisir de t’avoir, de te voir, et de te croire […] »

En plus de la langue comme matériau, le jeu poétique est très important  dans la poésie. On peut prendre en exemple la disposition et la catégorisation des vers ; le découpage des paragraphes et la musicalité qui en découle. On ne peut pas  procéder à une catégorisation classique des textes de Christ-Falin. Comme plus d’un, il se comporte comme un poète libre, il formalise ses textes comme bon lui semble.

À côté de cet élan poétique, il faut procéder au décodage de la parole de l’auteur.  Tous les textes tournent autour de l’amour comme épicentre.  Le poète part de l’imaginaire poétique pour frôler l’amour réel, l’amour vrai. L’amour comme partie intangible du corps humain se fait de plus en plus sentir.

« Donne-moi ton cœur

Sois le soutien-gorge de la cuisse de mes désirs »

 

Dans « Ma poupoune » l’auteur voit ses rêves coincés sous le nom de Nana, et considère ce dernier comme « le mur accordé »  de ses visions.

L’amour devient palpable, tangible, sous la plume de l’écrivain. Je doute de sa fidélité avec à travers ses textes. Tantôt il contemple celle qui est avec lui, tantôt il demande la main d’une autre, tantôt il est seul et obligé à aimer la nuit. Malgré sa foi chrétienne. Je ne veux pas parler d’incohérence, mais plutôt essayer de comprendre le caractère fortement imaginaire de l’intentionnalité de l’écrivain et la complexité de l’amour auquel il veut donner du zèle.

En aucun cas, on ne peut nier la présence de la quotidienneté dans l’œuvre d’Oralus. Il ne se met pas en dehors de sa vie de chaque jour. Cependant, son acharnement à créer des images, le plonge dans la pure fiction. Il est plongé dans ce que j’appelle le monde des renards. Je refuse de croire que c’est un style évasif, ni parler de l’exagération. En prenant par exemple :

 

« Penser à toi

Me faire voir la fleuristerie au Sahara

Contempler la fuite du désarroi

Et baiser le Detroit de Gibraltar »

le poète joue de la ruse. Il essaie de faire une image qui n’est pas nécessaire à la décoration poétique.

En dépit de la simplicité du texte, de la création des images forcées, le jeune Gonaïvien nous livre un travail assez intéressant. Il a mis l’amour dans la balance de son écriture pour mesurer cette réalité liée à notre existence quotidienne. Toutefois, il serait intéressant de voir/ faire une analyse plus profonde du niveau de poéticité du livre reste à faire.

 

Jean Verdin JEUDI, 12 mars 2017.

( 13 mars, 2017 )

Tach Lank, kaye #1

fichier pdf tach lank kaye # 1

Tach lank

Des fleurs et des Poèmes

 

Kaye # 1
Louvri baryè

 

Apre piblikasyon « lòsyè mo » yo, atelye flè ak powèm pran desizyon pou mete yon lòt zouti deyò pou ede vilgarize travay manm li yo. Se yon piblikasyon vityèl ki tradui epi respekte  libète kreyasyon chak grenn ekriven anndan atelye a.

Yon nimewo Kaye « Tach lank » ap soti chak semèn. Li ap la tou kòm yon kanal pou ede  divès otè ki pibliye deja fè pwomosyon pou zèv yo.

 

Li toujou bon pou nou raple atelye « flè ak powèm » se yon tantativ pou eksplwate rezo sosyal yo pandan l ap fasilite echanj nan mitan divès jèn ki gaye toupatou epi epi bay posibilite pou yo chak amelyore tèt yo.

 

 

 

M ap ekri powèm sa

Ak ti rès tan ki rete a

Yon jan pou m di

Pasaj mwen sou tè sa

M fèl nan tann pèlen pou zege.

M ap ekri powèm sa

Ak pil kolangyout mwen

Lang tout mo deyò.

Gòj tout fraz sèk

Chak paragraf gonw  pye kase.

Map ekri powèm sa

Ak souf mwen twouse

nan janm kansonm

 

Diamant Noir

 

Tout timoun pa gen menm dwa

Genyen ki kale

grandi

pouse branch

nan 2 plan men rejwisans lavi

anvan y al fini anba tè

gen lòt menm

ki oblije manje poud tè

pou yo pa mouri grangou

 

Toli
Mo yo kenbe lang mwen

Nan jipon w

Y ap vòltije

Pasi pala

Tankou se kap

Van vòlè

Nan men ti moun
Christo
Mwen pap mouri pou okenn patri

Mizik lapli

Klewonnen nan zòrèy mwen

Se jwèt ti moun piti

Se van restavèk

Kap pwomennen non w nan tout lari

Ki bon zanmi m

 

Peter CÉNAS
Lè m nève

se tout van Nòdwès ki pyafe nan tèt mwen

lespri m douvan dèyè

epi m bliye non m

 

Ti kris
Klòch

Tete

Ap

Sonnen

Pa

Banm

Rekreyasyon

Ban m

Fè nwa m

Ban m blakawout mwen

 

Jay

 

 

 

Dife kale m

Lafimen alète m

Chak zetensèl ki vole

Sou vizaj mwen

Gon w latriye souri

Ki fè sezaryèn

 

Christo

 

 

Cheri

Ou te d im

Pa gen lanmè

Epi

Touswit

M reponn

Je w sifi pou m fè laplanch

 

Deewoy
Yon jou jounen an gen pou l pala

Tout sa nou fè gen pou pandye

sou tout lantiray

Tout bout mi ap fè antòs

Yon bon jou konsa

jounen an gen pou l pala

 

Diamant Noir

 

 

Lavi pap di w

Lanmò pap tande w

2 trèt an chatpent

Yonn chita anba zèsèl goch

Lòt la ap dodomeya sou plim je

2 kòkòday

Dèfwa yo bay lenpresyon

Yo mare fache

Lè yo deside kata sou tèt ou

Se gade w a gade tèt zòtèy

Ou k ap fikse le syèl

 

Christo
Fanm

M ekri w ak tout kòlè foli m

Paske lavi son kout souf

Fanm

Ou ki se souf mo m

Kite m gouye nan tout longè lantiray ou

 

Deewoy
M ap kangrennen

Tout zetwal

Tou nwè

Kèlkilanswa jou m ta sispèk

Sole a

Limen

Tankou je w

 

Christo

 

 

Ey fanm

kite dlo pwezi m wouze figi w

kite mo m yo wete lawont lèzòm sou do w

 

Ey fanm

kenbe manch lavi w nan men

kontinye woule lavi w

woule woule w san pèrèz

 

Ti kris (Bonbon siwo)
Fè yon bag ak kòd lonbrik ou

foure nan dwèt mwen

Pou w konvèti m

Apresa cheri

Tout lòt fanm ap tounen lanfè

nan pèseverans santimanm

 

Toli

 

Pou yon lapèsòn  Bwa pikan
Van pa gen do ni fas

Men l kouri pase lyèv

Se pa jodi a ni yè

L ap debranche fèy

Derasinen mapou

Depatcha do kay

Van pran gran ri

Li glise desann pòtay

Van an floup li fofile bwa pikan

Li nik pantan  sou lonbray ou

Flannè l bout

Li met ajenou men kwaze

Pou  lanbe pye w…

 

Christo
Mwen se yon ti van

k ap fè balansin ak branch trip mwen

Si lanm lanmè pat bouzen

M tap mouri vyèj

Mwen se yon kalfou

tout chimen m se twou

Pla men m gwòs pou yon plim lank vomi.

Mwen se powèt

 

Diamant noir

 

 

Lanjelis bat

pwèl je m

m ajenou douvan pye w

M ap medite

Jouk ou kite m

gagari krache w

Pou ranpli kanari m

 

Chelot
Kote w pase avanyè a

Flè tout kalte pouse la

M ap priye w angras

Lè w ap pase ankò

Pa pase devan

Pa pase dèyè

Ou mèt pase sou teras lonbrik mwen.

 

Diamant noir
M se kenbe la kenbe la nan veye

Kè sere nan lantèman

Lougawou jou bare san po

Sirèn ki pèdi peny

M pa konn kilès

Ki banm batistè

Souf mwen se kout zegwi

ki fè bobo lavi ak lanmò

 

Tilus Stevenson
Rele m chen pito

Pou m pa janm gen lide

ranpe sou vant tankou mabouya tè wouj

Nan pye gwo wòch pouvwa

pou mande pasaj

Rele m chen pito

lè m grangou nan mitan lannwit

m a jape lalin

jis bajou pote kichòy

men mwen pap janm vole tankou chat

sou bout mi kay vwazinay
Toli

Patisipan prensipal yo

 

-  Jean Verdin JEUDI (Toli)

- Witchel AZOR (Chelot)

- Christ-Falin ORALUS (Ti Kris)

- Jay

- Chrisvinan JOSEPH (Christo)

- Deewoy C DEROSIER

- Samuel CLERMONT (Diamant Noir)

- Tilus Stevenson

- Peter Cenas

 

( 16 février, 2017 )

Kata!

Kata sou tèt mwen
Pou w rale bonnanj mwen tounen
Mwen pèdi kontwòl li
Depi lè w te fin banm defi
Vin pile kwa manman m sou po vant ou an

kata kata w
Ak kal souf ou nan po tèt mwen
Mwen anvi danse yon mizik moute desann
Yon mizik gason malouk
Sou tèt zòtèy ou

Depi bagèt dwèt ou  pase sou banbou do m
Yon kalakata w pete anndan m
Ou pa ta di gen yon kounabe k ap travay nan latiray mwen
Kata sou mwen chak labrin tonbe
Pou lannwit pa jwenn tan pou bougonnen nan tèt mwen.

Toli

( 28 janvier, 2017 )

Il n’y a pas d’amour heureux

Rien n’est jamais acquis à l’homme Ni sa force Aragon

Ni sa faiblesse ni son coeur Et quand il croit

Ouvrir ses bras son ombre est celle d’une croix
Et quand il croit serrer son bonheur il le broie
Sa vie est un étrange et douloureux divorce
Il n’y a pas d’amour heureux

Sa vie Elle ressemble à ces soldats sans armes
Qu’on avait habillés pour un autre destin
À quoi peut leur servir de se lever matin
Eux qu’on retrouve au soir désoeuvrés incertains
Dites ces mots Ma vie Et retenez vos larmes
Il n’y a pas d’amour heureux

Mon bel amour mon cher amour ma déchirure
Je te porte dans moi comme un oiseau blessé
Et ceux-là sans savoir nous regardent passer
Répétant après moi les mots que j’ai tressés
Et qui pour tes grands yeux tout aussitôt moururent
Il n’y a pas d’amour heureux

Le temps d’apprendre à vivre il est déjà trop tard
Que pleurent dans la nuit nos coeurs à l’unisson
Ce qu’il faut de malheur pour la moindre chanson
Ce qu’il faut de regrets pour payer un frisson
Ce qu’il faut de sanglots pour un air de guitare
Il n’y a pas d’amour heureux

 

Louis ARAGON

( 5 décembre, 2016 )

In memoriam Fidel Castro

Castro

Une Etoile vient de couper l’ombre de la mer en deux

Pour aller se blottir à l’autre bord

Portant ton âme sur ses ailes.

La mer sue dans les yeux,

L’amertume pue les hauts lieux,

Mais tes marques

Réverbèrent sur l’écran de la révolution.

Là, sous la gueule pestilentielle des vautours

Tu dessines en majuscule

Ton nom de géant

Sur le front du temps

Erigeant la dignité humaine en hymne de combat.

Que vaut une  vie dans un amas d’humain démunis ?

Tant qu’il y’aura d’opprimés,

L’histoire se nourrira de luttes et de combats.

Le monde capture sous ses bras

Le  bruit  tonitruant de ta voix

Perçant  la pensée avaredesque

Pour entonner le refrain de la révolte
au rythme de la justice.

Le vrai combattant ne meurt jamais,

Il se repose pour prendre sa place dans les creux de  l’esprits.

Jean Verdin JEUDI (Toli)

( 19 octobre, 2016 )

Discrétion

À la croisée de nos regards,
Je laisse brûler la mèche de la passion
Pour ne pas fumer le lit de tes rêveries.
Je continue la route avec l’éclat de tes yeux
Coincé dans mon enveloppe rétinienne
Comme si j’ai arraché d’un coup d’œil,
Ton arcade sourcilière.

Je ne suis pas maladroit
Si je ne te parle pas d’amour ;
Ne me traite pas d’aveugle
Si je ne te dis pas que l’ourlet de ta jupe a frôlé ma passion
Dans le va et vient de tes cuissots.

Avec  force, j’enchaine mes mots
Et je me couvre d’une voilure d’un lâché
Pour éviter toute altercation avec la dance de ta vie.
L’amour est si vagabond,
J’ai peur de parler en son nom,
J’emprisonne les mots
Pour ne pas fissurer
Le réservoir tympanique du temps.

Toli

( 19 octobre, 2016 )

À Mlle Delyju

Du haut de ma page, à  12h 05

À: Mlle Delyju

Ô Candide Lunie
Ombre salutaire de mes nuits fiévreuses
Souffre que je te réincarne
L’eau ruisselante de mon amour poétique
Dans les biceps
De mes phrases éclopées
Mes phrases de poète dénudé
Car dans le sceau de ton coeur d’oiselets
Mes mots ont tous
Une menstruation fleuviale

Mes poèmes sont trempés jusqu’aux os
Des gouttelettes indécises
Bavent ça et là
Sur mes cicatrices accidentelles
Des temps aléatoires
Viennent sans sabot
Cueillir des baisers manqués
Sur tes lèvres de cerise
Afin d’inhiber l’âcreté des heures pourries

Ô mais si l’amour était un membre
Un membre de mon corps de vide fugace
Je me l’amputerais
Dès ma période pubertaire
Mais d’un simple regard
Tu m’as appris que la tempête
Vient parfois
Chassant les mauvais airs à l’errance libre
Pour la santé du soleil

Mais ton regard est encore coincé
Coincé dans les échancrures
De mes syllabes approstophabes
Ô les heures sont vidées
Et je ne boirais ni de liqueur
Ni d’assossi pour l’accouchement
D’un poème blessé
Teinté de couleur de subalterne
De la matrice existentielle
Je n’ai qu’à me faufiler dans les ruelles
De tes paupière libertines

Chaque gouttelette baignant mes lettres te salue
J’ai seulement peur de ne pas trop t’aimer.

Toli

( 11 octobre, 2016 )

kòk MÒ

Kòk Mò 

Tan fele

Lòsyè mo # 6

GWOUP FLÈ AK PWEZI

Sou direksyon Jn Verdin JEUDI (TOLI)
 
11 oktòb  2016

 

Pwezi se kiyè bwa, li pa pè chalè mayi cho lide pou l antre ladan l. se nan lide sa a 6èm nimewo lòsyè mo sa a ekri. Se ekspresyon solidarite yon gwoup powèt eksprime ak viktim ouragan Matthew ki sakaje peyi a 3 ak 4 oktòb ki sot pase a. chak mo yo pote kè yo nan men devan katastwòf natirèl sa a.

Kòk Mò se kontinyite pwojè « lòsyè mo » gwoup la genyen, ki vize marande plim divès ekriven ansanm epi konstwi yon gwo mo sou yon tèm espesifik, malgre chak ekriven sa a yo gaye nan tout kwen nan peyi a.

Nou pa janm bliye raple pou lektè yo, chak ti moso tèks se yon sengilarite ki marande ansanm pou konstwi totalite zèv la.
Jean Verdin JEUDI (Toli)

 

 

Lapli kriye

Pase rèl lavi,

Dlo dyòl li menm

Mouri mò moun saf

Mò rèd

Pase tibo

Timoun piti van toufounen

Epi tout rèv

Kanyank kanyank

Pase lavant machann siwo.
R. Deewoy DESROSIERS (Dee)

 
Map pase rèv mwen  solèy

Sou galata lavi

Pou m pa kite bave move tan

Fè l kale plichon
Sapphir MOISE (Sassou) & Toli

Gwo van pran vante

loraj ap gwonde anba gòj soutyen lavi

Lapli byen fò ap tonbe

Dlo krache labou

Pran  souse tete l

Van gaye chive vil la byen gaye

Jn Papite Debrosse (vers rimé)
Bip bip

bèp bôp

kè m pa sipsann dyaloge ak zegwi revèy la

yon koze

yon ripòs

yon ti twokèt kapon chita sou tèt chajè  m

Ti lapli Gonayiv

se lanmè l akouche

ou kwè ti bagay jalouzi  komè jàn  lan

Ta vin mouye kabann nou ankò

Ti kris

 

La vi isi

Se tankou yon mòso zèl ravèt

Lan bèk ti zwazo
Peter Cénas

 

Se ak pousyè pye w cheri

M anvi ekri yon powèm

Se ak pousyè pye w

M anvi  poudre listwa m

Men, van ak lapli egzile

tout mak  pye w

Selmy Accilien &  Jean Verdin Jeudi

 

Granchimen se kote

Avni nou dòmi pye san lave

Fatra leve fimye

Nan rèv timoun lakay.
Selmy ACCILIEN
Lòt bò chimen an

Mwen kanpe

M ap koupe  lakou a kout je

Si sèlman tèren an te ka bèl

Timoun nou ta pral pwomennen

Tou lè jou
Christopher JASMIN (Né d’Hier)

 

Peyi m

Sou do

li anbreye

Sou dan dèyè

Chak souf

Son rèl mizè

Chak gade

Son pikad san bonè

Alòs, Mizè peyi m se pa m

Baye peyi m se pa m

Pa gen eskonbrit

San blese

Ni kòkòday

San rache pwèl.
R. Deewoy Desrosiers (Dee)

 

Gen mouri

Gen peri

Men ayiti

Sa pa nan batistè w

Kite van lespwa vante

Kòmkidire

M te pot souf ou

Anba yon filang zetwal
R. Deewoy Desrosiers (Dee)

 

Ri non

Ri m byen van

Mak kout zong ou

Ret tou vivan

Nan machwè legzistans

Ou pa ta di sikatris

kafondi cho

Chichadò peze nan lespri restavèk
Jean Verdin Jeudi (Toli)
Tan vire

lanvè

anpil je

pèdi popyè

nyay se

chapo

sou gran rivyè.

 

Samuel CLERMONT (Diamant Noir)

 

Lè w pise

Nan kabann

Bon bondye k ap siveye

Pou pise w pa bwote w
Tilus STEEVENSON

Van

Se wonf agawou

lapli

se pise simbi

lavalas

se kout estènen

papa bondye.
Samuel CLERMONT (Diamant Noir)

 

Solèy bwè dlo

Nan tou wòch lespwa n

Chagren lavi neye po je n

Pou fènwa fè bras

Nan soufrans nou.
Marc Louverture

 

Van kouri

Kou moun fou

Mande kote l ap bout

Lè w mande zetwal

li di w li bwè pwa
Selmy Accilien

 

Syèl la pandje m tèt anba

Bay lapli pise nan nen m

yon ti pye bwa dchenn

pase men nan kou m

li di m lavi bwa ak moun se yon chenn
Christopher JASMIN (Né d’Hier)

 

Van an tonbe fè

Laviwonn sou plim je w

Pa ret branch bwa ki kwoke

Pa rete anyen sou tè

Sa m wè se yon lo fèy vèt

Pesonn paka achte
Christopher JASMIN (Né d’Hier)

 

Vil yo

Ap bwè dlo

Lonbrik yo

ap mouri

Swaf dlo

Leta menm ap teke mo
Tilus STEEVENSON

 

Woch lanmè

Bouyi

Loray gwonde

lavi ponpe

Lakansyel  pyafe

Lanmò Kreve lobidjèt peyi m

Ak yon grenn dwèt lapli
Perle Noire

Vil yo sanzabri

Gout pa gout van

Bwote lespwa n.

 

Anvan solèy lave je

Lanati te gentan ap kriye san

Pou malè pandye sou tèt vil la

Vil la kouche sou do

Ap rete tann manzè lapli

Bwote Rèv li pote ale nan peyi pèdi.

Wincy LINDOR (Univers de  Mot)
 

Bwote van

Souflete sa w jwenn

Make kay la

Make tè a

Make bounda kèk tèt mòn

Leta a resi met pantalon
Christopher JASMIN (Né d’Hier)

Van

lapli

loraj

zèklè

se twoubadou

fèy twonpèt.
Samuel CLERMONT (Diamant Noir)

Move tan

Fè w tann tanga w

Nan gran chimen

Men, rigòl dlo

Pa bezwen kouri bri lanmò

Nan endispozisyon pye wozo
Jean Verdin Jeudi (Toli)
Lespwa tann

Sou figi  timdanm  sila a,

Rèv li kwoke

Nan tche wòb lanmò

K ap  fè l grimas
Saraphia MOISE (Sassou)

 

Yon lavalas dlo pase tcheke m

Rapousib mwen rive nan letan

Manman m kwoke sou yon pye kokoye

Yon ti frè m atè.

Sa m pa fè nan letan

Ti pyès kay la fè l nan lanmè

Christopher JASMIN (Né d’Hier)
Ti kle monte

ti kle desann

tout rèv al lobeye

nan didan lanmè
Samuel CLERMONT (Diamant Noir)
Lanmè soufle bouji

Nan pye kalbas van

K ap bwote tout rêv kòmè

Lavi

vann manzè lanmò

kay chanpwèl gwo midi

Tankou pwason

kap gouye lavéy Vandredi

Anba onondipè Lavi
Perle Noire

 

Matye pichkannen syèl la

Lapli tonbe

Sou do peyi n

Jeneral lanmò kouche

Ap gade souf kretyen

K ap fofile glise nan twou panno
Feguerson (Fegg)
 

Ti kwen

syèl pa chich

latè tifle

ak graten.

Samuel CLERMONT (Diamant Noir)

 

syèl la baye

kivèt peyi m

plen ragagann

tout chen bwè dlo nan nen

bave syèl la glise desann

lage tout vye vlen

sou biskèt site a.
witchel AZOR ( chelot 1503)

 

Tan an fele

anba bounda

tout goutyè

santi lanmò.
Samuel CLERMONT (Diamant Noir)

Kè m tann

lòt bò lantouray

sou yon pil rèv

tanpri Diva

dekwoke l

ploye l

fourel nan pa w

pou  move tan

pa angoudi lanmou nou
Diamant noir & Toli

 
Lis patisipan yo
- Christopher JASMIN

- Feguerson

- Jean Papite Debrosse

- Jean Verdin Jeudi

- Marc Louverture

- Perle Noire

- Peter CENAS

- R. Deewoy DESROSIERS

- Samuel CLERMONT

- Saphire MOÏSE S

- Selmy ACCILIEN

- Tilus STEVENSON

- Tikris

- Wincy LINDOR

- Witchel AZOR

 

( 8 octobre, 2016 )

Mots trempés

Pas de rhum

Pas de thé pimenté
Pour masser l’esprit
Avide de récréation
Sous les draps d’une pluie en pyjama
Ils se noient dans le temps monstrueux
De la nature endiablée

Larmes aux yeux
L’ile se dodeline
Dans l’eau puante et infectueuse
De l’ejaculat  de pluie
Ruisselant les rides lèvres de la terre
Et les vomissures
Des batards gagantuesques
Logeant les bordels du palais legislatif et national.

Sexe nu
Impudicité atroce
Le temps est pris en flagrance
Les politicards en plein coït
Avec l’îlot
Sur le lit conjugal
De la révolte populaire
Mon erectilité pateaugeant
Dans la précarité de ma terre catastrophable
Par ejaculation virilante.

Je n’ai pas connu Pestel
Devenant ville sous-aquatique
Le visage de cité soleil se perd dans mes vues à la sonette du pont Latig
Les ourlets en godage
De la crapuleuse jupe cayenne
Se dissimulent dans le temps vagabond

Merci l’Etat
Super sanguino-pillageur
Intellect auteur de l’egorgement vital
Ô,  subalternes
vous ne faites que boire
Le pus amer de ma terre torturée
Jean Verdin JEUDI (Toli)

( 8 octobre, 2016 )

Quand un paysan me parle

D’un oeillade

Voit-on briller ta juvenilité
Sur les tiges fines de tes prunelles
Tu n’as pas connu la dictature dynastique
Tu n’as pas connu les macoutards
Buvant le pus amer de la terreur
À  la coupe du pouvoir
Mais son ombre te corgne
Comme la rosée
Au spectre d’une etincelle
Baisotant le foyer d’un laboureur  matinal
Le present se conjugue
Dans le sang et la sueur du passé.

Fiston
Le rêve ne se mesure pas
À l’exiguïte de l’aune d’une génération
Le soleil avait toujours l’habitude
De se promener sexe nu
Fesses dodus et yeux mordorés
Poussant à  mordre les lèvres
Avec prohibition de le toucher
L’histoire se greffe sur des luttes
De rudes combats et des rêves.

Fiston
Les gigantesques ailes de l’oiseau
Ne se battent jamais
Au revers de son bec en aiguillage
L’eldorado fourmilière
Gravite l’echafaudage convivial
L’étoile cache dans son sexe
Le rêve libertaire de l’homme total
Se batre pour soi, lutter avec les autres
En sont les lignes d’atractions
La bataille est la veritable condition humaine.

Jean Verdin Jeudi (Toli)

( 8 octobre, 2016 )

Champ libre

Ventez vent!

Vous êtes libre
Empereur aérien.
Vous arrachez le souffle d’un peuple souffrant
Pour monter le cerf-volant de la catastrophe.
Mais, nentendez-vous pas
La voix des orphelins, des veufs et endeuillés
Dans la cacophonie
Tatouant le rythme du bal?

L’eau est bonne à la course
Courez, courez l’eau!
Unissez les rivières,  les fleuves, les rigoles à la mer
Pour noyer la vie jusqu’à la gorge.
Mais, ne resentez-vous pas les larmes,
Le sang et les sueurs
Ruisselant la peau de ton corps liquide?

À travers une étendue d’eau et de sang qui drape la ville
Se défile  l’ombre des caravelles de Colomb
Portant le germe de la decimation indienne.

La photographie squelettique
De la ville griffoneuse
Réverbère la pluie nucléaire
Qui a décapité l’Hiroshima.
Jean Verdin Jeudi (Toli)

( 2 octobre, 2016 )

À la lisière des gouttelettes de mots

fichier pdf a la lisiere des gouttelettes de mots PDF

a la lisiere des gouttelettes de mots

 

Lòsyè mo # 5
Groupe des fleurset des poèmes

 

A la lisière des gouttelettes de mot est le cinquième numéro du projet « moso mo » du groupe littéraire des fleurs et des poèmes. Si les quatre premiers ont été publiés en créole, ce numéro publié en français traduit la diversité linguistique dans laquelle évolue l’écrivain haïtien.

Le projet « moso mo » est l’unification des plumes de divers écrivains se trouvant un peu partout dans le pays, pour dire et décrire leur quotidien, ou du moins le réel haïtien.
Jean Verdin JEUDI

 

 

 

Ne dites rien

Les villes ne dormaient pas hier soir

Elles étaient dans mon œil gauche

Avec un monde sur son dos
Snayder PIERRE-LOUIS (Snaypi)
Le mot est ma demeure

Zone de ma pleine liberté

Ma cachette

Pour dévorer

L’amour à cru
Jean verdin JEUDI (Toli)

 

Je te donnerai

Pas un mot de plus

Que ce silence

Cousant

mon

cœur…
Tilus Stevenson

 

Je veux mettre

En exposition

pantalèt ou

pou m rale

Les galaxies

Sur les extrémités

De mes doigts.
Samuel CLERMONT (Diamant Noir)

 

Tu chantais dans mes rêves

Mon sang devenait

La mer morte

Je traçais sur ton corps

Des signes cabalistiques

Pour palper ta vulve

En prenant la direction

Ouest de  ton île
Feguerson Thermidor(Fegg)

 

Aujourd’hui

Le sang qui circule

Dans mes veines

Est un fragment de pierre
Feguerson Thermidor(Fegg)

 

À l’affiche

De mes douleurs

La tristesse reste visible

Sur chaque note

De ma voix

J’avance à petit pas

Au rythme trépident

De la flamme de l’espoir
Kevin Rodney Husty D.(Treima Abib)

 

Ton sourire

Métamorphose

Mon sang en fragment

Et change dans ma mémoire

Le sexe de la nuit
Feguerson Thermidor

(Fegg)
Objet sexuel

Ma contribution à la vie

Non ma vie

N’est plus de mise

Dès que le soleil s’en va

Cette boule noire

Clouée sur le front

De mon âme

À quatre pattes

J’attends la nuit

Pour son viol

Qui n’en est plus une.
Tilus Stevenson

 

La nuit a légué

La trace de ses pieds

Sur ma sèche peau…
Selmy Accilien
Ô douce inconnue
Le chant des rossignols
Ne m’envoûte pas plus
Que le tic-tac méticuleux
De tes fragiles pas
Peter CÉNAS
Ce soleil noir
Colore l’Esperance
de mes jours
Comme une nuit en novembre
Je cantonne l’expérience de la douleur
Sur mon cœur désespéré

Ti kris

 

Un jour
L’oiseau c’était moi
Et quelque part
À une porte peut-être
Une chose s’échappait
Ma bouche (bec)

Christopher JASMIN (Né d’Hier)

 

J’ai bu ma poison
Aux bras des baisers
Je veux encore
Je meurs
Cœur béni
Pour mon bourreau
Tilus Stevenson

 

Tu portes
Le chapeau blanc
Du monde
Ta beauté
Est plus sainte
Que le temps
Pour toi
Je dépose une fleur rose
Dans la mémoire
Du soleil

Feguerson Thermidor(Fegg)

 

Mon cœur se noie
Dans le désespoir
Et se reflète dans
Une flaque
Comme dans un miroir

Wadson ARISMA
Odeur nauséabonde
Pullulation d’idées
Masturbatrices
Rachitiques
Et de rêves mort-nés
Personne n’ose dire
Quelle direction
Prend le paquebot
Dans l’ahurissement
Des vagues
Carnassières.

Jean Verdin JEUDI (TOLI)
A chaque tam tam
Des cœurs
En veilleuse
Renait
L’infinité de la vie
Saphire MOISE S.

 

Toi mon poème
Du matin
Moule-moi dans la patte
de tes mots
Que tes vers parfument
Ma pensée
Oh tendre poème
Peint dans mon esprit
Les couleurs du sourire
Saphire MOISE S.

Je veux vivre
Tranquillement
Mes rêves
Avec ton cache -sexe
Sur mon oreiller

Car, Dans la chaleur
De ton sexe
Tu caches
Celui de la pomme

Mendiny Joseph (Larim)

 

Dessine-moi encore
Ce petit chien
Promenant partout.
Dessine-moi cet animal
Laissé pour ce
Bonjour jeune fille

Christopher JASMIN (Né d’Hier)

 

Si je meurs avant toi
N’oublie pas de mettre
La petite culotte rose
Que j’ai cachée dans le coffret
De ma bibliothèque
Dans la pochette gauche
De ma chemise

Jean Verdin JEUDI (Toli)
Lis patisipan an yo:

Christopher JASMIN
Feguerson Thermidor(
Jean Verdin Jeudi
Kevin Rodney Husty D
Mendiny JOSEPH
Peter CENAS
Samuel CLERMONT
Saphire MOISE S.
Selmy ACCILIEN
Snayder PIERRE-LOUIS

( 27 septembre, 2016 )

Entre la poésie et la musique, Strong-Lyn CLERSAINT a mis un trait d’union.

StrongCe dimanche 25 septembre, à l’auditorium de l’Église baptiste de la 5ème Avenue de Bolosse, Clersaint Strong-Lyn, de son Pseudo *Strong* a mis le feu dans le spectacle de la troupe zèklè avec sa voix de rossignol.

 

 STRONG, jeune actrice de la troupe zèklè, a reçu la carte blanche qui lui a été donnée pour tatouer sa voix sur la passion du public.

 

Comme une poupée dans sa petite robe  violette, elle a commencé par charmer le public dans le texte « le manifeste des indignés ».  En introduisant  avec le coeur

 

« anmwey,

 

kalbas gran dyòl mwen ye,

 

Depi m gen pou m di fò mpale,

 

men solèy la

 

Gwòs lalin

 

nan je potovi »

 

 elle annonce la pronfondeur revendicative du texte. Les chassons « pa gen lavi » de Kebert Bastien et « Ti moun yo » de Steeve Brunache ont été utilisées comme pinceaux  pour maquiller le texte qui se fofile dans la bouche de Toli.

 

Après le texte, Strong a chatouillé le public avec le titre « majesté  » et la douce chansson de maitre Gims : « tu vas me manquer ». Pleine d’energie et de chaleur, elle a clôturé le spectacle avec la chanson « banm zèl » de Roodyoumi.

 

De la poésie à la musique , Strong a montré sa capacité de jouer avec sa voix pour cajoler les tympans des amants de la musique et de la poesie. La musique, dit-elle, est sa manière de plonger dans l’imaginaire poétique.

 

Apeine atteindre l’âge de la majorité,  la jeune artiste vient de boucler ses etudes classiques. Elle commence à chanter dès son enfance, et elle est actuellement membre de la chorale Gospel Kyrios.

 

STRONG travaille maintenant sur un projet consistant à mettre la voix sur les textes de la troupe zèklè et enregistrer sa premiere musique au debut de l’année 2017. Comme une jeune etoile, elle cherche sa place dans la ronde stellaire de la culture haitienne.

 

 

Jean verdin Jeudi

 

jeanverdinjeudi@yahoo.fr

 

( 26 septembre, 2016 )

Souvni

Kite yo lage koukouwouj
W a vin kenbe m
Nan bounda mango a
Nan rale m mennen m bay manman
M a gen tan kole kòm sou ou

Nan lago deli
N ap nan menm ekip
W a moute sou mwen w kache
M a gen tan manyen tèt ou

Depi w tande se plan men cho
Ou mèt kouri bouche je m
Mwen pa pè akizasyon
Pou tèt mwen ka touche tete  w

Toli

( 26 septembre, 2016 )

Pou yln sitwayen nan ginen

Van nan bwa pwolonje soufrans ou
Rive lòt bò lanmè,
Grenn pwomennen simaye foto w nan tout kalfou,
Ou se yon delekan,
ou pwente dwèt sou Leta.

Se pa sèl nan Ginen
Solèy pise nan rèv
Tankou lapli mwa me
Toupatou se konsa,
Leta pòtre  chwal
K ap galonnen nan  savann
Chifonnen kouray
Mèt lawouze

Se pa sèl nan Ginen
Moun pye atè pa monte tab
Bon konprann antòtye
Nan kòd ledikasyon popetwèl
Nan pòch zotobre

Lanmè tounen simityè
Nan pousib rèv,
Bouch lanmè bave san,
Barikad monte 17 wotè
Pou anpeche
Manman poul
Wè koulè ze l fin pouse

Bò lòt bò ak bò isit pa depaman
Malere ak Leta pa chita nan menm klas
Menm si yo ta kole
Yo chita do nan do

Swa  isit oubyen lòt bò
Lepèp tounen medsin pou pase gonfliman
Yon revolisyonè se yon moun,
Solèy va gen pou l ba w ochan.

 

Toli

(Lòsyè pwezi pou granni)

123456
Page Suivante »
|